Romanii din Timoc aparati de europarlamentarii Vlad Cubreacov şi Ion Popescu

Ianuarie 22, 2008

Strasbourg, Franta/Romanian Global News joi, 25 ianuarie 2007

Astăzi la Strassbourg în cadrul Comisiei pentru chestiuni juridice şi drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, raportorul Jurgen Herrmann a prezentat o Notă privind situaţia minorităţilor naţionale din Voivodina şi a minorităţii etnice române din Serbia. În cadrul Notei, raportorul european a aratăt că la baza acestui raport de etapă stau două proiecte de rezoluţie, trimise încă din 25 noiembrie respectivei comisii pentru a fi întocmit un raport, transmite corespondentul Romanian Global News în Strassbourg. Nota prezintă o evaluare preliminară a situaţiei minorităţilor naţionale din Voivodina, raportorul subliniind că îşi va completa raportul dupa ce va efectua în martie 2007 o a doua vizită în Serbia, consacrată situaţiei minorităţii etnice române din Timoc.
În dezbatere au intervenit şi alti membri ai comisiei printre care deputatul basarabean Vlad Cubreacov şi deputatul român din Rada de la Kiev, Ion Popescu. O interventie bună a avut-o şi deputatul Gheorghi Frunda.

Citește în continuare »


Declaraţia Preşedintelui Fracţiunii PPCD 12.10.2007

Ianuarie 20, 2008
DECLARAŢIA PREŞEDINTELUI FRACŢIUNII PPCD
12 octombrie 2007

Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Onorată asistenţă,

La 2 octombrie curent Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluţia 1572 cu privire la respectarea obligaţiunilor şi angajamentelor de către Republica Moldova. Acest document apreciază progresele înregistrate de ţara noastră în ultimii doi ani pe calea reformelor şi a consolidării instituţiilor democratice. APCE consideră că acum este momentul potrivit pentru a duce la bun sfârşit reformele decisive pentru implementarea practicilor democratice esenţiale în Republica Moldova. Fracţiunea Partidului Popular Creştin Democrat îşi exprimă convingerea că toate grupurile parlamentare vor contribui în mod exemplar la realizarea în termen a tuturor angajamentelor asumate de Republica Moldova în faţa forului de la Strasbourg.

Motivul pentru care sunt astăzi la această tribună ţine direct de obligaţiunile financiare ale Parlamentului nostru care derivă din Rezoluţia 1572 şi care vor trebui avute în vedere în procesul de examinare şi adoptare a proiectului de Lege a Bugetului de stat pentru anul 2008. Este vorba de patru domenii importante care au incidenţă asupra finanţelor statului. Ele vizează: transferurile către bugetele comunităţilor locale, funcţionarea justiţiei, condiţiile de detenţie preventivă, învăţământul în limbile minorităţilor etnice şi studiul limbii de stat în şcolile publice. Citește în continuare »


Declaraţia Preşedintelui Fracţiunii PPCD, Vlad Cubreacov 6 iulie 2006

Ianuarie 20, 2008
Declaraţia Preşedintelui Fracţiunii PPCD, Vlad Cubreacov
6 iulie 2006

Stimaţi colegi,

Onorată asistenţă,

Săptămâna trecută delegaţia permanentă a Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a participat la lucrările celei de-a treia părţi a sesiunii APCE de la Strasbourg, ocazie cu care a avut o întâlnire de lucru cu cei doi raportori ai APCE pentru Republica Moldova: doamna Josette Durrieu şi domnul Egidijus Vareikis.

Această întâlnire ne-a oferit prilejul să trecem împreună în revistă situaţia din ţara noastră şi să examinăm gradul şi modul de îndeplinire a angajamentelor asumate de Republica Moldova în faţa forului paneuropean de la Strasbourg.

Un capitol aparte al discuţiilor delegaţiei noastre parlamentare cu raportorii APCE pentru Moldova l-a constituit îndeplinirea de către Parlamentul de la Chişinău a Planului calendaristic de executare a restanţelor menţionate în Rezoluţia Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei, calendar votat de Legislativul nostru anul trecut, înaintea vizitei oficiale a domnului Preşedinte Marian Lupu la Consiliul Europei, vizită care le-a inspirat multe speranţe reprezentanţilor şi conducerii APCE.

Aşa cum se cunoaşte, Parlamentul Republicii Moldova a fixat în Planul său calendaristic, votat în unanimitate, acţiunile necesare, termenii concreţi şi responsabilii pentru executarea restanţelor în cauză.

Ca participant nemijlocit la discuţiile cu raportorii APCE pentru Moldova, consider de obligaţia mea să aduc la cunoştinţa Legislativului punctul de vedere formulat de cei doi raportori în legătură cu acest subiect.

Astfel, atât doamnea Josette Durieu, cât şi domnul Egidijus Vareikis, fiind mandataţi de Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, şi-au exprimat nedumerirea şi insatisfacţia în legătură cu neonorarea în termen a angajamentelor asumate şi fixate în Planul calendaristic.

Am fost anunţaţi că în primele zile ale lunii octombrie anul curent APCE va reveni la discuţiile asupra gradului de îndeplinire a Planului calendaristic şi că raportorii vor propune intensificarea monitorizării. Formula utilizată de raportori a fost colegial de francă: „Noi iubim Moldova, dar vom fi nevoiţi să vă sancţionăm”. Citește în continuare »


Declaraţia Fracţiunii Partidului Popular Creştin-Democrat din Parlamentul RM din 23 martie 2006

Ianuarie 20, 2008
DECLARAŢIA
Fracţiunii Partidului Popular Creştin Democrat
din Parlamentul Republicii Moldova

Doamnă Preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Onorată asistenţă,

Fracţiunea parlamentară a Partidului Popular Creştin Democrat îşi exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu recentele evoluţii ale relaţiilor Federaţiei Ruse cu Republica Moldova privind dosarul transnistrean.

Aşa cum se cunoaşte, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în unanimitate, la 10 iunie 2005, Declaraţia cu privire la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului transnistrean, Apelul cu privire la criteriile de democratizare a zonei transnistrene a Republicii Moldova şi Apelul cu privire la principiile şi condiţiile demilitarizării zonei transnistrene, iar la 22 iulie 2005 – Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului, ca paşi importanţi în reglementarea paşnică şi durabilă a celei mai grave probleme cu care se confruntă ţara noastră. Citește în continuare »


Interpelare – privind conferirea gradului militar domnului Nicolae Cantarean

Ianuarie 17, 2008


Interpelare – „despre obligatiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova”

Ianuarie 17, 2008


Comunicat – negocierile româno-ruse privind jurisdicţia bisericească din Republica Moldova (rusă)

Ianuarie 17, 2008


Comunicat – negocierile româno-ruse privind jurisdicţia bisericescă din Republica Moldova (română)

Ianuarie 17, 2008


Moldovenii din Rusia, neglijaţi de autorităţile de la Chişinău

Ianuarie 17, 2008

Preşedintele fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin – Democrat, Vlad Cubreacov, critică modul în care autorităţile moldovene au decis să organizeze Zilele culturii moldoveneşti în Rusia   

Potrivit lui Cubreacov, în primul rând, ar fi fost necesar ca Zilele culturii Moldovei în Rusia să vizeze conaţionalii noştri din Federaţia Rusă, care este supusă unor procese intense de aculturaţie şi deznaţionalizare. „Este ruşinos că diaspora noastră din Rusia nu se va putea bucura de Zilele culturii Moldovei organizate în această ţară. Datele recensământului din anul 2002 confirmă prezenţa în Federaţia Rusă a 177 638 de conaţionali ai noştri care se autoidentifică atât prin etnonimul Român cât şi prin infranimele Moldovean, Basarabean şi Voloh. Ei sunt originari din Basarabia, Transnistria, Ţinutul Herţa şi Nordul Bucovinei. Unii dintre ei sunt urmaşi ai românilor strămutaţi sau deportaţi fie de imperiul rus începând cu a doua jumătate a secolului XIX, fie de imperiul sovietic începând cu 1940, iar alţii s-au auto-strămutat. Aproape deloc cunoscuţi în ţara lor de origine, aceşti cetăţeni ruşi de etnie română, nu au şcoli, biserici sau presă în limba maternă. Statul rus nu alocă nici o rublă de la buget pentru necesităţile etno-culturale ale consângenilor noştri din această ţară. Pentru comparaţie trebuie să amintim că cei 201 218 cetăţeni moldoveni care s-au auto-declarat ruşi sau lipoveni la recensământul din octombrie 2004 beneficiază de o substanţială finanţare bugetară în domeniul educativ, mediatic, informativ şi cultural. Regretăm că Zilele culturii Moldovei în Rusia nu îi vizează nici într-un fel pe şi pe conaţionalii noştri din localităţile Mekerstuk, Moldavanskoe, Soloneţ, Thamaha, Şabanovskoe, Moldovanovka, Moldovka din ţinutul Krasnodar şi aşezări ca Moldovanka, Kişiniovskoe, Orheevka din ţinutul Primoriei, toate populate majoritar de confraţii noştri supuşi unor procese intense de aculturaţie şi deznaţionalizare. În ultimii ani Guvernul Republicii Moldova s-a preocupat mai mult şi îndeaproape de soarta etnicilor ruşi din diverse regiuni ale Federaţiei Ruse şi le-a acordat ajutoare substanţiale, de exemplu prin suportarea cheltuielilor pentru confecţionarea de iconostase. În acelaşi timp, nici unul din cele 8 guverne de la Chişinău nu şi-a amintit niciodată şi de românii moldoveni stabiliţi în imensitatea spaţiului rusesc şi nu a făcut nimic pentru păstrarea şi dezvoltarea limbii, culturii şi identităţii lor, după cum nu a făcut nimic nici administraţia Rusiei. Este de asemenea regretabil că, în dialogul său cu guvernul Rusiei, Guvernul RM nu a ridicat niciodată, prin reciprocitate şi în spirit european, chestiunea înfiinţării unor grădiniţe, şcoli, biserici şi biblioteci de limbă română pentru localităţile din Rusia populate preponderent de conaţionalii noştri. Sperăm că această chestiune va face obiectul preocupărilor viitorului guvern, a mai spus deputatul Vlad Cubreacov.

24 septembrie 2007, FLUX


Mitropolia Moldovei, titulatură uzurpată

Ianuarie 14, 2008

stema-patriarhiei-romane

PATRIARHIA ROMÂNĂ
ADMINISTRAŢIA PATRIARHALĂ
SECTORUL COMUNITĂŢI EXTERNE

Domniei Sale,

Domnului VLAD CUBREACOV

STIMATE DOMNULE CUBREACOV,

Luând act de „Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova”, prezentat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit VLADIMIR spre aprobare Guvernului Republicii Moldova şi ţinând seama de dorinţa dumneavoastră exprimată în scrisoarea din 15 iunie 1993, de a cunoaşte punctul nostru de vedere în legătură cu prevederile acestui Statut, vă comunicăm următoarele:

1. Denumnirea de „Mitropolia Moldovei”, atribuită acestei eparhii, constituie o uzurpare a titulaturii Mitropoliei Moldovei cu sediul la Iaşi, înfiinţată încă din anul 1401, cu binecuvântarea Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol şi care funcţionează neîntrerupt de atunci şi până astăzi.

Această uzurpare a titulaturii Mitropoliei Moldovei din cadrul Patriarhiei Române dă naştere la confuzii şi creează în mod inutil disensiuni bisericeşti şi etnice, ştiut fiind că sub această denumire a fost cunoscută în Ortodoxie eparhia care cuprindea întreaga Moldovă, având tot timpul reşedinţa în dreapta Prutului, mai întâi la Suceava şi apoi la Iaşi.

După anul 1812, când Rusia a răpit partea Moldovei din stânga Prutului, denumirea de „Mitropolia Moldovei” s-a păstrat, în continuare, până astăzi, pentru eparhia cu reşedinţa la Iaşi.

2. În art. 15 al acestui Statut se stipulează: „Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolitul Chişinăului şi Moldovei) este numit de către Sfântul Sinod şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei, respectând legile Republicii Moldova, dintre cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor canonice şi posedă limbile română şi rusă”.

Prin aceste prevederi Statutul elimină orânduiala canonică, ce prevede ca alegerea Mitropolitului să se facă şi conform dorinţei clericilor şi credincioşilor din eparhie.

3. La art. 16 se menţionează că Mitropolitul are dreptul de „veto” asupra deciziilor soborului bisericesc. Prin aceasta se anulează un principiu canonic, cel al sobornicităţii şi sinodalităţii, principiu călăuzitor în întreaga Ortodoxie.

4. în art. 21, paragraful 8 se dă dreptul Mitropolitului de a suspenda, în cazul de abateri, din funcţiune personalul bisericesc de orice rang, din eparhia sa. Este iarăşi un principiu necanonic, întrucât el nu poate suspenda un arhiepiscop sau episcop, fiind de competenţa Sfântului Sinod. De asemenea, prin art. 56 se acordă putere excesivă Mitropolitului faţă de Sinod şi asupra bunurilor bisericeşti.

5. Art. 103 prevede că „Reviziile activităţii financiare şi a activităţii de producţie a parohiilor Mitropoliei, mănăstirilor şi instituţiilor se efectuează în conformitate cu Statutul canonic al Patriarhiei”, ceea ce ştirbeşte autonomia atât a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova cât şi a Statului respectiv.

Aducându-Vă la cunoştinţă cele de mai sus, ne exprimăm încredinţarea că Bunul Dumnezeu va călăuzi pe toţi fraţii noştri pe calea către unitate şi bună înţelegere.

E P I S C O P,
TEOFAN SINAITUL

VICAR PATRIARHAL

București, iulie 1993


Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Ianuarie 13, 2008

SESSION DE 2005

(Troisième partie)

COMPTE RENDU
de la vingtième séance

Mercredi 22 juin 2005 à 10 heures

Respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie

Intervention de M. CUBREACOV (Moldavie)

M. CUBREACOV (Moldavie). ‑ Monsieur le Président, chers collègues, je veux féliciter nos Rapporteurs pour leur excellent travail. Le Rapport présenté, ainsi que les projets de Résolution et de Recommandation, reflètent d’une manière exacte l’état actuel du respect des obligations et des engagements contractés, il y a neuf ans, devant notre organisation par la Fédération de Russie.

Comme vous le savez, quelques engagements pris par Moscou en 1996 concernent également d’autres pays, y compris le mien, la Moldavie. Il s’agit d’abord de l’obligation de retirer l’armée russe et son arsenal de guerre du territoire moldave qu’elle occupe d’une manière illégale, contrairement à la volonté de notre peuple. On a avancé à l’époque des délais précis pour ce retrait: le mois d’octobre 1997. La réalité est que les forces militaires russes, ainsi q’une grande quantité de munitions, restent toujours en Moldavie et la Russie n’envisage aucune mesure de retrait dans un avenir proche ou même lointain. Vous avez bien sûr vu que notre délégation a déposé l’amendement 27 au projet de Résolution pour ajouter à la fin du paragraphe 14.i les mots : «compte tenu du délai estimatif de 6 a 7 mois proposé à cette fin par les experts de l’OSCE». Ça c’est important, parce que dans son Rapport présenté à Vienne le 20 avril dernier par la Mission de l’OSCE à Chişinău lors de la Réunion des états donateurs pour le Fond volontaire de l’OSCE pour le retrait de l’armement russe de Moldavie, on cite la rencontre du Chef de la Mission OSCE en Moldavie, M. l’Ambassadeur William Hill, avec M. le général Isakov, vice-ministre russe de la défense, ce dernier indiquait d’une manière très limpide que les autorités russes ont besoin d’un délai maximum de 6 à 7 mois pour évacuer complètement les forces militaires russes du territoire moldave toujours occupé. La République de Moldavie insiste sur la reprise immédiate et non conditionnée du processus du retrait de l’armement et des troupes russes d’occupation en conformité avec les engagements assumés par la Fédération de Russie lors de la Réunion de l’OSCE d’Istanbul de 1999.

Nous n’acceptons pas les prétextes de la Fédération de Russie sur le blocage du processus par les séparatistes, de même que nous n’acceptons non plus aucune condition pour la retraite. Il faut souligner une fois de plus que c’est notamment la présence militaire russe en Moldavie constitue un facteur essentiel d’instabilité dans la région de l’Europe de Sud Est.

Le 10 juin dernier le Parlement moldave a adopte d’une manière consensuelle un Déclaration sur le réglementation politique de la différence transnistrienne, ainsi que deux Appels aux même sujet à la Roumanie, Ukraine, Russie, aux États Unis d’Amérique, Conseil de l’Europe, Union Européenne et à l’OSCE. Ces documents comprennent une référence exacte au délai de l’évacuation de l’armée russe: fin 2005. J’espère que notre Assemblée tiendra compte de ces documents et soutiendra l’amendement de la délégation moldave.

Nous sommes satisfaits du fait que le projet de la résolution fait appel aux autorités russes de ne s’opposer en aucune manière à l’exercice effectif du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme et exécuter rapidement et intégralement ses décisions, en particulier celle qui a été rendue dans l’affaire Ilaşcu et autres contre la Moldavie et la Russie. Je dois quand même porter à votre connaissance que deux citoyens moldaves innocents Andrei Ivanţoc et Tudor Petrov Popa restent toujours incarcères par le régime criminel du général russe Smirnov, implanté par Moscou dans la zone orientale de mon pays.

Le projet de Résolution invite dans son article 14 les autorités russes de prendre des mesures concrètes concernant le traitement des pays voisins et des autres pays de la région comme des zones d’influence spéciale.

J’aimerai bien attirer votre attention sur le fait que lors de son adhésion au Conseil de l’Europe la Russie a contracté l’engagement «de dénoncer comme erroné le concept de deux catégories différentes des pays étrangers, qui consiste à traiter certains d’entre eux appelés «pays étrangers proches» comme une zone d’influence spéciale». Cependant ce concept n’a jamais été dénoncé par les autorités russes, mais on a enregistré des tendances complètements contraires, dont les plus vifs exemples c’est l’ingérence dans les processus électoraux en Ukraine et Moldavie, la menace d’application des sanctions économiques, ainsi que l’appui des régimes séparatistes des soi-disant «pays étrangers proches». Cet appui se manifeste entre autres par le délivrement des passeports russes aux habitants du territoire moldave sous l’occupation russe. Je veux invoquer ici un document important de l’Union européenne adopte le 23 février 2004 concernant les mesures restrictives contre les leaders de la région transnistrienne de la République de Moldavie. La liste jointe à ce document comporte des personnes uniquement détenant des passeports délivrés par les autorités russes. Selon les rapports des services secrets moldaves, plus de 70 % du personnel de troupes d’intervention opérationnelle disloqués sur les territoires moldaves occupés sont munis également des passeports russes. Voilà pourquoi il nous paraît important de compléter l’article 14.ii par les mots «ainsi que de la région transnistrienne de Moldavie».

Au nom de la délégation moldave je veux remercier nos rapporteurs pour leur travail et exprimer l’espoir que la Fédération de Russie sera capable d’honorer dans les meilleurs délais les engagements et les obligations assumés devant notre organisation.


Respect des obligations et engagements de la Moldova

Ianuarie 13, 2008

SESSION DE 2007

_________________

(Quatrième partie)

COMPTE RENDU

de la trente et unième séance

Mardi 2 octobre 2007 à 15 heures

Respect des obligations et engagements de la Moldova

                      LE PRÉSIDENT. – La parole est à M. Cubreacov.

        M. CUBREACOV (Moldova). – Je tiens tout d’abord à féliciter et à remercier les rapporteurs pour leur travail. Les documents que nous examinons représentent une contribution importante de notre Assemblée au développement de la démocratie dans mon pays, la Moldova.

        La délégation moldave au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe soutient, dans ses grandes lignes, le rapport ainsi que les projets de résolution et de recommandation. Ces documents reflètent les évolutions enregistrées par la Moldova et encouragent les autorités en place à poursuivre les réformes conformément aux exigences du Conseil de l’Europe.

        Je saisirai toutefois l’occasion pour appeler votre attention sur un aspect sensible et regrettable de l’exposé des motifs, sur lequel nous sommes pas d’accord, parce qu’il dénature la réalité tout en trompant notre Assemblée.

        Il est prétendu, au paragraphe 51 du rapport, que les minorités nationales ne sont pas suffisamment représentées au Parlement moldave à cause de l’existence d’une seule circonscription électorale pour l’ensemble de mon pays. Les rapporteurs écrivent que: “la possibilité pour les minorités d’obtenir une représentation parlementaire (…) reste extrêmement mince”. Cette affirmation est erronée. Selon notre code, le système électoral moldave ne repose pas sur une circonscription unique. Il incombe à la commission électorale centrale la tâche de fixer le nombre de circonscriptions, pour chaque site électoral.

        Compte tenu du conflit géopolitique et militaire moldorusse qui sévit en Transmistrie, du fait que 12 % du territoire national restent sous contrôle militaire étranger et afin d’avoir un parlement et un gouvernement représentatifs de l’ensemble du territoire et de la population moldave, y compris celle de la région occupée de la rive du Nistru, la commission électorale centrale a décidé de prévoir chaque fois, à titre exceptionnel, une circonscription unique à l’échelle du pays. En outre, il convient de noter qu’au sein du corps législatif moldave actuel, comme pour les législatures précédentes, le pourcentage de députés appartenant aux minorités ethniques a toujours été supérieur au pourcentage des minorités dans l’ensemble du corps social.

        Parallèlement, le pourcentage des députés appartenant à l’ethnie majoritaire a toujours été inférieur à la représentation sociale de leur ethnie, cas unique parmi les parlements des quarante-sept États membres du Conseil de l’Europe. La représentation ethnique des 101 députés moldaves durant la dernière législature était de 60,40 % pour les Moldoroumains contre 39,6 % pour les minorités. Actuellement, la représentation ethnique des députés moldaves est de 77,23 % pour les Moldoroumais et de 22,77 % pour les minorités. Une telle situation est inimaginable dans des pays comme la France ou la Lituanie, pour citer les cas les mieux connus par nos honorables rapporteurs.

        Notre délégation rejette donc vivement et entièrement les reproches infondés qui sont adressés sur ce sujet. La plus forte entrave à la progression de mon pays sur la voie européenne, c’est la limitation de sa souveraineté par une présence militaire étrangère à l’est de son territoire national. Il s’agit du conflit géopolitique moldorusse en Transmistrie, une zone de non-droit. C’est pourquoi il est important pour la Moldova que notre Assemblée demande au Comité des Ministres, dans sa recommandation, d’inviter instamment la Fédération de Russie à retirer ses troupes militaires de la région transmistrienne de mon pays. La Russie a pris à ce sujet un engagement concret non seulement devant l’OSCE, mais aussi envers notre Assemblée, je le rappelle, lors de son adhésion au Conseil de l’Europe en 1996, un engagement qui n’a d’ailleurs jamais été honoré.

        Mes chers collègues, il est certain que la Moldova doit encore consentir des efforts soutenus pour satisfaire à toutes ses obligations envers notre Organisation et pour aboutir à la clôture de la procédure de suivi par cette Assemblée. La classe politique moldave toute entière, y compris l’opposition parlementaire, est consciente que seule l’ouverture d’un dialogue de post-suivi est capable de faire progresser nos relations avec l’Union européenne en tant que membre à part entière du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Mais pour cela, nous avons besoin de vos conseils compétents, de vos encouragements et de votre solidarité exemplaire. (Applaudissements)


INTERPELARE ADRESATĂ DOMNULUI MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Ianuarie 13, 2008
2006 ORDINARY SESSION

(Second part)

REPORT

Twelfth sitting

Wednesday 12 April 2006 at 10 a.m.

INTERPELARE ADRESATĂ DOMNULUI MIHAI RĂZVAN UNGUREANU, MINISTRU DE EXTERNE AL ROMÂNIEI, PREŞEDINTE AL COMITETULUI DE MINIŞTRI AL CONSILIULUI EUROPEI

THE PRESIDENT. – Thank you. The next and possibly final question is tabled by Mr Cubreacov.

„Question No. 4:

Mr Cubreacov,

Considering that, in accordance with the provisions of several Council of Europe texts and, in particular, Resolution 1031 (1994), whereby ‘all member states of the Council of Europe are required to respect their obligations under the Statute, the European Convention on Human Rights and all other conventions to which they are parties; [and] in addition to these obligations, [have] freely entered into specific commitments on issues related to the basic principles of the Council of Europe (…),’ the Russian Federation has undertaken to withdraw its 14th Army and weaponry from the territory of Moldova;

Considering that the Russian Federation is still supporting the illegal regime installed in Tiraspol by senior officers of the Russian intelligence services;

Noting also that, under the decision taken at the OSCE Summit in Istanbul in 1999, the Russian troops should have been unconditionally withdrawn from Moldovan territory by the end of 2002;

Emphasising that Russian armed forces, including their heavy weaponry and munitions, are still on Moldovan territory today and that Russia is not planning any withdrawals in the near or even distant future.

To ask the Chairperson of the Committee of Ministers,

How he views the situation in Moldova and what steps the Committee of Ministers has taken to require Russia to honour in full its specific commitment to withdraw its troops and weaponry from Moldovan territory.”

Mr UNGUREANU. – I do not wish to answer this question without first recalling Opinion No. 193 on Russia’s request for membership of the Council of Europe, which your Assembly adopted in January 1996. In the opinion, the Assembly noted that the Russian Federation intended „to ratify, within six months from the time of accession, the agreement of 21 October 1994 between the Russian and Moldovan Governments, and to continue the withdrawal of the 14th Army and its equipment from the territory of Moldova within a time-limit of three years” – that was back in 1994 – „from the date of signature of the agreement”.

Unfortunately, I can only deplore the fact that that intention has not been put into practice. I also regret that the Russian Federation has not met a similar commitment, which it made at the Organization for Security and Co-operation in Europe summit in Istanbul in 1999 but which does not come within the Council of Europe’s remit.

Nevertheless, the Committee of Ministers, for its part, is continuing to keep a close eye on the issue. In the reply that it adopted in December 2005 to Assembly Recommendation 1710 on the honouring of obligations and commitments by the Russian Federation, the Committee of Ministers clearly stated that the outstanding obligations and commitments concerning Russia’s relations with neighbouring countries and other Council of Europe states in the region „should be fulfilled without any further delay”.

I repeat that the Committee of Ministers is prepared, within its particular sphere of competence, to provide the assistance required to achieve that, so that a lasting solution can be found to the problem of the Transnistrian region of Moldova, in full compliance with the standards and values of the Council of Europe and the sovereignty and territorial integrity of Moldova.

In any case, finding a solution to this issue is not only the responsibility of the international community, but lies also with the Russian and Moldovan authorities. The Russian troops were subject to a bilateral agreement signed back in 1994 by the two presidents of the countries at the time, Mr Snegur and Mr Yeltsin, but no legal steps have been taken by the Russian Duma to ensure its ratification and entry into force. That process cannot be finalised by the international community only; it requires the full commitment of the Moldovan authorities as well. I look forward to concrete action from those authorities, including the Moldovan Parliament.


Dr. Holger Dix Director Fundatia Konrad Adenauer reprezentanta din Romania catre Vlad Cubreacov

Ianuarie 13, 2008

Dlui Vlad Cubreacov
Presedinte al Fundatiei pentru Democratie Crestina
Chisinau
Republica Moldova

09.01.2008
Stimate Domnule Cubreacov,
intors de la Chisinau nu vreau sa pierd ocazia de a va multumi inca o data pentru
nominalizarea mea la premiul “Inima de aur”.
Acest premiu ne intareste decizia de a inteti pe viitor cooperarea cu crestin-democratii
din Republica Moldova.
M-as bucura foarte mult daca am putea lucra si pe viitor impreuna la promovarea
crestin-democratiei in Republica Moldova.
Cu considerantie si urari de bine pentru noul an,
Dr. Holger Dix
Director Fundatia Konrad Adenauer
Reprezentanta din Romania

Dr. Holger Dix
Director Fundatia Konrad Adenauer
Reprezentanta din Romania


Deschiderea Galei Premiilor Inima de Aur 2007

Ianuarie 13, 2008

Vlad CUBREACOV,
Preşedintele Fundaţiei pentru Democraţie Creştină


21 decembrie 2007
Sala cu ogră din Chişinău

Doamnelor şi domnilor,
Iubiţi prieteni,
Bună seara!

În anul 2004 Fundaţia pentru Democraţie Creştină a decis instituirea Premiului INIMA DE AUR, pentru a aduce în atenţia publică personalităţi de marcă ale vieţii culturale, politice, spirituale, academice şi naţionale din Republica Moldova şi din afara ei, care au meritul de a fi contribuit esenţial la afirmarea valorilor naţionale, creştine şi europene.

Suntem deja la cea de a patra ediţie a Galei. În cadrul celor trei ediţii anterioare premiul INIMA DE AUR le-a revenit unor personalităţi din Republica Moldova şi România, Georgia şi Ucraina, Franţa şi Belgia, Mexic şi Statele Unite ale Americii, Germania, Spania şi Bielarus, Ungaria şi Lituania, Marea Britanie şi Ţările de Jos, personalităţi care au răspuns criteriilor de exigenţă pentru primirea acestui premiu.

Aş vrea să ne amintim în astă seară că printre laureaţii ediţiilor anterioare s-au numărat Preşedinţii Mihail Saakaşvili şi Traian Băsescu, Preşedintele Partidului Popular European Wilfried Martens, Mitropolitul Basarabiei Petru Păduraru, liderul Opoziţiei bielaruse Alexander Milinkevich, Preşedintele APCE Rene van der Linden, Preşedintele fundaţiei olandeze „Eduardo Frei” Jan Larhoven, analistul politic american Vladimir Socor, eminescologul Theodor Codreanu, publicistul mexican Fredo Arias King, monseniorul Benone Farcaş, profesorul universitar Dan Dungaciu, analistul Iulian Chifu, economistul german Norbert Neuhaus, omul de afaceri spaniol Ignacio Ibbara, analistul ucrainean Natalia Belitzer, Preşedintele parlamentului georgian Nino Burdjanadze, directorul Insitutului Robert Schuman din Budapesta Erhard von der Bank, ministrul de externe al Lituaniei Peatras Vaitekunas. Alte nume importante din peisajul politic şi cultural local care s-au învrednicit de premiul INIMA DE AUR sunt: preotul Vasile Burduja, arhimandritul Mina Dobzeu, pastorul Mihai Malancea, învăţătoarea Maria Buruiană, compozitorul Eugeniu Doga, analistul Oazu Nantoi, profesorul universitar Viorel Prisăcaru, poetul şi traducătorul Emilian Galaicu Păun, scriitorii Paul Goma şi Vasile Vasilache, artiştii plastici Anatol Rurac şi Andrei Mudrea, preşedintele LADOM Paul Strutzescu, fostul deţinut politic Ion Moraru, colegii noştri Ion Roşca şi Sergiu Rabei, preşedintele ADEPT Igor Boţan, primarii Tudor Coşleţ, Andrei Ţurcanu, Vladimir Pleşca şi Claudia Bejenaru, sportiva Oxana Juravel, actorul şi regizorul Petru Vutcărău, lingvistul Valentin Mândâcanu, istoricul Mihai Adauge, foştii preşedinţi ai celor două institute americane la Chişinău Michael Getto şi Alex Grigorjevs, jurnalistul Vitalie Călugăreanu, analistul economic Veaceslav Ioniţă, interpreta Georgeta Voinovan, femeia de afaceri Adela Cristea, consilierii locali Eugenia Stârcea şi Nina Ungureanu, profesorul Simeon Tărăcilă, alături de mulţi alţii la fel de merituoşi, a căror listă completă doar lipsa de timp nu ne permite să o cităm integral.

Două premii au fost acordate post-mortem poetului Ioan Alexandru şi omului de afaceri Anatol Buga.

Trebuie să spun de asemenea că trofeele Inima de Aur sunt turnate în bronz, cântăresc circa două kilograme fiecare şi au fost lucrate artistic de maeştrii Ioan Zderciuc şi Valentin Vârtosu din Chişinău, ei înşişi nişte oameni cu inima de aur.

Anul acesta Consiliul Fundaţiei noastre a decis acordarea premiilor INIMA DE AUR unui număr de 16 personalităţi din Republica Moldova şi de peste hotare. De îndată veţi afla numele lor.

Vă las acum, în această atmosferă minunată de precrăciun, în compania prezentatorilor noştri Angela Aramă şi Andrei Porubin şi vă aşteptăm în decembrie viitor la următoarea ediţie a Galei noastre. O seară plăcută în continuare! Sărbători fericite!

La Mulţi Ani!


Respect for the rights of the Timok Romanians (Eastern Serbia)

Ianuarie 13, 2008
Doc. 10533
28 April 2005
Respect for the rights of the Timok Romanians (Eastern Serbia)
Written Declaration No 364

Deeply concerned over the cultural situation of the so-called „Vlach” Romanians dwelling in 154 ethnic Romanian localities 48 localities of mixed ethnic make-up between the Danube, Timok and Morava Rivers who since 1833 have been unable to enjoy ethnic rights in schools and churches;

Regretting that Serbia applies double standards in artificially separating the Romanians of Vojvodina from the Romanians of Eastern Serbia;

Noting the escalation of xenophobic outbreaks against the Romanians of Eastern Serbia, encouraged by the civil and religious authorities, such as the acts of persecution towards the parish of Malainitza and its priest Bojan Alexandrovic, the Serb ultranationalist emblems or the rash of slogans like „Death to Romanians” and „Quit Serbia!” marked on the building of the NGO „Ariadnae Filum” and other buildings in Bor;

The undersigned, members of the Assembly, issue an urgent appeal to the Serbian Government to lose no time in taking practical steps to end persecution of the ethnic Romanians in Eastern Serbia and to uphold the rights of the Romanian minorities in accordance with Serbian national legislation and the Council of Europe instruments;

They call upon the rapporteurs of the Parliamentary Assembly for Serbia and Montenegro, MM. Budin and Čekuolis, to keep a close watch on developments in the situation of the ethnic Romanians in Eastern Serbia and to ensure that it is reflected in their future reports.

Signed: 1
• CUBREACOV, Vlad, Moldova, EPP/CD
• ALIBEYLI, Gulamhuseyn, Azerbaijan, EDG
• BOKERIA, Giorgi, Georgia, LDR
• BUCEVIČIUS, Saulius, Lithuania, LDR
• CLIVETI, Minodora, Romania, SOC
• COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR
• COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR
• CZINEGE, Imre, Hungary, SOC
• EÖRSI, Mátyás, Hungary, LDR
• HERKEL, Andres, Estonia, EPP/CD
• ILAŞCU, Ilie, Romania, NR
• KOCHARYAN, Shavarsh, Armenia, LDR
• KURDADZÉ, Irine, Georgia, LDR
• MOLLAZADE, Azim, Azerbaïdjan, LDR
• NAKASHIDZÉ, Nino, Georgia, LDR
• PATEREU, Riorita, Moldova, EPP/CD
• PĂUNESCU, Adrian, Romania, SOC
• PREDA, Cezar Florin, Romania, SOC
• SEVERIN, Adrian, Romania, SOC
• SEVERINSEN, Hanne, Denmark, LDR
• SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaijan, EDG
• TEVDORADZE, Elene, Georgia, LDR
• TOSHEV, Latchezar, Bulgaria, EPP/CD
__________________________
Total = 23

Doc. 10533
28 avril 2005
Respect des droits des Roumains de Timok (Serbie orientale)
Déclaration écrite n° 364

Profondément inquiets de la situation culturelle des Roumains prétendument «valaques» habitant 154 localités roumaines et 48 localités mixtes entre le Danube, le Timok et la Morava et qui, depuis 1833 ne peuvent pas jouir des droits ethniques dans les écoles et les églises;

Regrettant que la Serbie applique des doubles standards en séparant, artificiellement, les Roumains de Vojvodine des Roumains de Serbie orientale;

Prenant acte de l’escalade des manifestations xénophobes à l’encontre des Roumains de Serbie orientale, encouragées par les autorités civiles et ecclésiastiques, comme les persécutions à l’encontre de la paroisse de Malainitza et de son curé, Bojan Alexandrovic, les symboles des ultranationalistes serbes ou la multiplication des exhortations comme «Mort aux Roumains» ou «Hors de la Serbie!», inscrits sur le bâtiment de l’ONG «Ariadnae Filum» et sur d’autres bâtiments à Bor;

Nous lançons un appel pressant au Gouvernement serbe afin qu’il prenne sans tarder des mesures pratiques pour que les persécutions à l’encontre des Roumains de Serbie orientale cessent et que les droits des minorités roumaines soient respectés, conformément à la législation serbe et aux textes du Conseil de l’Europe;

Nous appelons les rapporteurs de l’Assemblée parlementaire pour la Serbie-Monténégro, MM. Budin et Čekuolis, à suivre de près l’évolution de la situation des Roumains de Serbie orientale et à rendre compte de cette situation dans leurs rapports futurs.

Signé: 1
• CUBREACOV, Vlad, Moldova, PPE/DC
• ALIBEYLI, Gulamhuseyn, Azerbaïdjan, EDG
• BOKERIA, Giorgi, Géorgie, LDR
• BUCEVIČIUS, Saulius, Lituanie, LDR
• CLIVETI, Minodora, Roumanie, SOC
• COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR
• COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR
• CZINEGE, Imre, Hongrie, SOC
• EÖRSI, Mátyás, Hongrie, LDR
• HERKEL, Andres, Estonie, PPE/DC
• ILAŞCU, Ilie, Roumanie, NI
• KOCHARYAN, Shavarsh, Arménie, LDR
• KURDADZÉ, Irine, Géorgie, LDR
• MOLLAZADE, Azim, Azerbaïdjan, LDR
• NAKASHIDZÉ, Nino, Géorgie, LDR
• PATEREU, Riorita, Moldova, PPE/DC
• PĂUNESCU, Adrian, Roumanie, SOC
• PREDA, Cezar Florin, Roumanie, SOC
• SEVERIN, Adrian, Roumanie, SOC
• SEVERINSEN, Hanne, Danemark, LDR
• SHAKHTAKHTINSKAYA, Naira, Azerbaïdjan, EDG
• TEVDORADZE, Elene, Géorgie, LDR
• TOSHEV, Latchezar, Bulgarie, PPE/DC
__________________________
Total = 23


Violation of the human rights of the Romanian ethnic minority in Serbia

Ianuarie 13, 2008
Doc. 10726
17 October 2005
Violation of the human rights of the Romanian ethnic minority in Serbia

Motion for a resolution
presented by Mr Cubreacov and others

Considering its rapporteurs’ periodic reports for Serbia and Montenegro on the functioning of democratic institutions in that country;

Observing that the Romanian ethnic minority inhabits 39 ethnic Romanian or mixed localities in the province of Vojvodina and 154 ethnic Romanian localities and 48 mixed localities between the Danube, the Timok and the Morava (eastern Serbia);

Regretting that Serbia applies double standards by creating an artificial separation between the Romanians of Vojvodina and the Romanians of eastern Serbia by refusing to recognise the latter group’s self-designated ethnic identification (Romanians) and imposing the ethnic tag of „Vlachs” on them;

Noting that since 1833 the Romanians of eastern Serbia have not been able to enjoy the most rudimentary ethnic rights in schools and churches, owing to the refusal of the Serbian State and the Serbian Orthodox Church to accept the Romanian language in those institutions;

Noting the escalation of xenophobic acts and persecution on the part of Serbia’s civil and ecclesiastical authorities towards Romanian Orthodox parishes of the Dacia Ripensis diaconate of the Romanian Historic Diocese for Serbia and Montenegro, as well as the administrative decisions concerning the dismantling of new churches built by the Romanian community in eastern Serbia;
Finding that this situation does not comply with the norms and standards of the Council of Europe,

The Assembly,

Invites the authorities of Serbia and Montenegro to guarantee respect for the fundamental rights and freedoms of members of the Romanian ethnic minority in eastern Serbia as enshrined in the European Convention on Human Rights and particularly their linguistic, cultural and religious rights, including in state schools and churches, along the lines of the model operating in Vojvodina;
Asks the Serbian Government to respect the right of the Romanians of eastern Serbia to designate their own ethnic identity in accordance with the principles of the Council of Europe;

Urges the Serbian authorities concerned to cease proceedings against church-goers and clergymen freely associated with the Romanian Orthodox Church in Serbia and their communities;

Instructs its competent committee to place on the agenda of its next visit to Serbia and Montenegro a meeting with the representatives of the Romanians in eastern Serbia and closely monitor developments regarding this issue.

Signed:

CUBREACOV, Vlad, Moldova, EPP/CD
ALITI, Rafis, „the former Yugoslav Republic of Macedonia”, SOC
BRANGER, Jean-Guy, France, EPP/CD
CILEVIČS, Boriss, Latvia, SOC
de ZULUETA, Tana, Italy, SOC
DIACOV, Dumitru, Moldova, NR
GEDEI, József, Hungary, SOC
ILAŞCU, Ilie, Romania, NR
LEAHU, Angela, Moldova, EPP/CD
NAKASHIDZÉ, Nino, Georgia, ALDE
STĂNOIU, Rodica Mihaela, Romania, SOC
SZALAY, Gábor, Hungariy ALDE
VAREIKIS, Egidijus, Lithuania, EPP/CD
WIELOWIEYSKI, Andrzej, Poland, EPP/CD

Doc. 10726
17 octobre 2005


Violation des droits de l’homme de la minorité nationale roumaine en Serbie

Proposition de résolution
présentée par M. Cubreacov et plusieurs de ses collègues

Considérant les rapports périodiques de ses rapporteurs pour la Serbie-Monténégro sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans le pays concerné ;

Constatant que la minorité nationale roumaine habite 39 communes roumaines ou mixtes de la province de Vojvodine, ainsi que 154 communes roumaines et 48 communes mixtes entre le Danube, le Timok et la Morava (Serbie orientale) ;

Regrettant que la Serbie applique des doubles standards en séparant, artificiellement, les Roumains de Vojvodine des Roumains de Serbie orientale en refusant de reconnaître dans le cas de ces derniers leur nom d’auto-identification ethnique (Roumains) et en leur imposant comme identification ethnique le nom de « valaques » ;

Constatant que depuis 1833 les Roumains de Serbie orientale ne peuvent pas jouir des plus élémentaires droits ethniques dans les écoles et les églises, à cause du refus de l’Etat serbe et de l’Eglise orthodoxe serbe d’accepter la langue roumaine dans ces institutions;

Prenant acte de l’escalade des manifestations xénophobes et des persécutions de la part des autorités civiles et ecclésiastiques serbes à l’encontre des paroisses orthodoxes roumaines du décanat de Dacia Ripensis du Diocèse historique roumain pour la Serbie et Monténégro, ainsi que des décisions administratives concernant le démantèlement des nouvelles églises bâties par la communauté roumaine de Serbie orientale ;

Appréciant que cette situation n’est pas conforme avec les normes et standards du Conseil de l’Europe,

L’Assemblée,

Invite les autorités de Serbie-Monténégro à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales des personnes appartenant à la minorité roumaine de Serbie orientale tels qu’inscrits dans la Convention européenne des Droits de l’Homme et notamment des droits linguistiques, culturels et religieux, y compris dans les écoles publiques et les églises, selon le modèle fonctionnant en Vojvodine ;

Demande au Gouvernement serbe de respecter le droit de l’auto-désignation des Roumains de Serbie orientale conformément aux principes du Conseil de l’Europe ;

Lance un appel pressant aux autorités serbes concernées pour qu’elles abandonnent les poursuites contre les fidèles et le clergé librement associés à l’Eglise orthodoxe roumaine en Serbie et leurs communautés ;

Charge sa commission compétente d’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine visite en Serbie-Monténégro une réunion avec les représentants des Roumains de Serbie orientale et de suivre de près l’évolution de cette question.

Signé:

CUBREACOV, Vlad, Moldova, PPE/DC
ALITI, Rafis, „l’ex-République yougoslave de Macédoine”, SOC
BRANGER, Jean-Guy, France, PPE/DC
CILEVIČS, Boriss, Lettonie, SOC
de ZULUETA, Tana, Italie, SOC
DIACOV, Dumitru, Moldova, NI
GEDEI, József, Hongrie, SOC
ILAŞCU, Ilie, Roumanie, NI
LEAHU, Angela, Moldova, PPE/DC
NAKASHIDZÉ, Nino, Géorgie, ADLE
STĂNOIU, Rodica Mihaela, Roumanie, SOC
SZALAY, Gábor, Hongrie, ADLE
VAREIKIS, Egidijus, Lituanie, PPE/DC
WIELOWIEYSKI, Andrzej, Pologne, PPE/DC


Discours du Président de la Roumanie Traian Basescu

Ianuarie 13, 2008
SESSION DE 2006

(Première partie)

COMPTE RENDU

de la quatrième séance

Mercredi 25 janvier 2006 à 10 heures

3. Discours du Président de la Roumanie

Interviennent : le président, MM. Băsescu (Président de la Roumanie)

Questions de Mme Becerril, M. Bender, Mme Hurskainen, MM. Kosachev, Nemeth, Rochebloine, Mooney, Preda, Cubreacov

THE PRESIDENT. – I call Mr Cubreacov.

M. CUBREACOV (Moldova). – Monsieur le Président de la République, vous avez contribué de manière essentielle au renforcement des relations entre la Roumanie et la République de Moldova, pays du Conseil de l’Europe qui partagent les mêmes histoire, culture et civilisation et qui furent séparées en 1940 suite à la signature du pacte soviéto-allemand Ribbentrop-Molotov. Comment envisagez-vous, l’avenir des relations moldo-roumaines dans la perspective de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne l’année prochaine, en tenant compte du fait que la frontière communautaire séparera de nouveau nos deux pays fraternels?

LE PRÉSIDENT. – La parole est à M. le Président de la Roumanie.

Mr BĂSESCU. – As you know, we have publicly declared that we support the integration of the Republic of Moldova sooner or later in the European Union. We regard that process as the only solution to reunify the Romanian nation inside the EU. Like all Romanians I was very proud when Germany succeeded in its reunification, and we have been offered a chance by the European institutions to be together in the EU and reunify the Romanian nation. That is Romanians’ warmest wish and we will not hesitate to support the integration of the Republic of Moldova in any European institution.

As you can see from my intervention, a solution is to include the Republic of Moldova in a road map such as the one used for countries in the western Balkans. If we were to forget a small country such as Moldova with 4 million citizens with only a small land mass on the EU-NATO border the position would be more difficult for Ukraine, which is a bigger country. We should not forget Moldova, and we should give it the same prospects for integration as Ukraine. The obligation on Romanian citizens and the Romanian nation to try to reunify Romania inside the European Union is a historic one, as no one asked us when the Ribbentrop-Molotov pact was signed.


În apărarea aromânilor din Balcani

Ianuarie 13, 2008

SESSION DE 2004

(Troisième partie)

COMPTE RENDU
de la dix-huitième séance

Mardi 22 juin 2004 à 10 heures

PRÉSIDENT (Interprétation) dit que l’ordre du jour appelle la communication du Comité des Ministres à l’Assemblée qui sera présenté par M. Petersen, Ministre des Affaires étrangères de la Norvège et Président du Comité des Ministres. La communication sera suivie de questions parlementaires pour réponse orale (document 10221).

LE PRÉSIDENT (Interprétation) remercie M. Petersen et indique que dix‑huit questions parlementaires pour réponse orale ont été adressées à M. Petersen (document 10221).

LE PRÉSIDENT (Traduction). ’ La question n° 8 posée par M. Cubreacov est ainsi rédigée:

M. Cubreacov

«Préoccupé par la situation culturelle et linguistique des Aroumains, qui représentent un groupe minoritaire particulièrement menacé,

Demande au Président du Comité des Ministres,

Si le Comité des Ministres a suivi, depuis juillet 1999, les modalités selon lesquelles l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce et «l’ex‑République yougoslave de Macédoine» se sont conformés ou non aux exigences de la Recommandation 1333 (1997) sur la langue et la culture aroumaines; quelles sont les mesures concrètes prises par les gouvernements des pays concernés en réponse aux exigences de la Recommandation 1333, notamment dans les domaines suivants:

a. enseignement dans la langue aroumaine;

b. services religieux en aroumain;

c. journaux, revues, émissions de radio et de télévision en aroumain;

d. soutien aux associations culturelles des Aroumains,

Comment le Comité des Ministres évalue le degré actuel de l’accomplissement de la Recommandation 1333 et estime‑t‑il qu’il soit nécessaire d’exprimer publiquement sa position à cet égard.

Concerned by the cultural and linguistic situation of the Aromanians, who are a particularly vulnerable minority group,

To ask the Chairman of the Committee of Ministers,

Whether the Committee of Ministers has followed since July 1999 the manner in which Albania, Bulgaria, Greece and „the former Yugoslav Republic of Macedonia” have or have not complied with the requirements of Recommendation 1333 (1997) on the Aromanian culture and language; what practical measures the governments of the countries concerned have taken in response to the requirements of Recommendation 1333, in particular in the following areas:

a. education in the Aromanian language;

b. religious services in Aromanian;

c. newspapers, magazines and radio and television programmes in Aromanian;

d. support for Aromanians’ cultural associations,

How the Committee of Ministers assesses the current degree of compliance with Recommendation 1333 and whether it believes there is a need for it publicly to express its position on the matter.»

La parole est à M. le Président du Comité des Ministres.

M. PETERSEN (Traduction). ’ Le Comité des Ministres a eu l’occasion de suivre de près la situation des Aroumains dans le contexte de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. L’Albanie, la Bulgarie et «l’ex‑République Yougoslave de Macédoine» ont ratifié cette convention. Le Comité consultatif de la convention a adopté des avis concernant ces trois pays.

Dans ces avis, il est pris note soigneusement de la situation des Aroumains sur la base d’informations obtenues auprès de personnes appartenant à cette communauté. Certaines de ces informations ont été obtenues lors de réunions organisées au cours des visites du Comité consultatif dans le pays.

Dans l’avis du Comité consultatif sur l’Albanie daté de septembre 2002, le Comité consultatif a profité de l’occasion pour rappeler «aux autorités albanaises l’importance de la Recommandation 1333 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la langue et à la culture aroumaine, en particulier en matière d’enseignement de la langue maternelle, des pratiques religieuses en langue maternelle, de soutien aux associations culturelles et de soutien aux médias en langue maternelle».

Les avis du Comité consultatif sur la Bulgarie et sur «l’ex‑République Yougoslave de Macédoine» ne sont pas encore rendus publics. Mais je peux dire que le Comité consultatif a pris dûment en compte les besoins et la situation de la communauté aroumaine dans la rédaction de ses avis.

LE PRÉSIDENT (Traduction). ’ La parole est à M. Cubreacov pour poser une question supplémentaire.

M. CUBREACOV. ’ Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour demander au Comité des Ministres d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour que l’ensemble des gouvernements balkaniques concernés où vivent les communautés aroumaines facilitent l’application pleine et entière de la recommandation 1333, non aux calendes grecques, mais dans l’immédiat.


În apărarea românilor din Serbia (franceză)

Ianuarie 13, 2008

SESSION DE 2004

(Quatrième partie)

Mardi 5 octobre 2004 à 10 heures

Fonctionnement des institutions démocratiques en Serbie‑Monténégro

L’intervention de M. Vlad Cubreacov

M. CUBREACOV (Moldova). Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais d’abord féliciter les rapporteurs pour leur excellent travail. Le rapport qu’on vient de nous présenter constitue un tableau assez complet des réalités politiques, juridiques, sociales et économiques de Serbie‑Monténégro.

Néanmoins, je me permets de porter à l’attention de notre Assemblée certains aspects des réalités serbo‑monténégrenes que je trouve importante et qui n’ont pas été reflétées dans le rapport. Il s’agit du contexte confessionnel de Serbie‑Monténégro. Celui-ci n’est pas moins important que le contexte ethno‑démographique. Quand on parle des minorités, il faut prendre en compte l’existence également des minorités confessionnelles, puisque, dans la plupart des cas ‘ et c’est bien le cas de la Serbie‑Monténegro ’ les minorités confessionnelles s’identifient plus ou moins aux minorités ethniques et linguistiques.

On sait que la guerre Yougoslave a eu toute une série de connotations religieuses, en mettant en opposition des catholiques, des orthodoxes et des musulmans. A présent lorsqu’une paix fragile laisse de plus en plus de place pour le processus de stabilisation, de construction démocratique et de réconciliation, il existe encore en Serbie certains milieux politiques souhaitant utiliser le facteur confessionnel, en manipulant les sentiments religieux avec des buts qui n’ont rien en commun avec nos valeurs de liberté, d’égalité et de droit de l’homme.

Dans le rapport et dans le projet de Résolution on parle des minorités hongroise (qui est traditionnellement catholique) et albanaise (qui est traditionnellement musulmane). Les choses ici sont claires. Une situation beaucoup plus spécifique, qui n’a pas été prise en considération par les rapporteurs est celle de la minorité roumaine, traditionnellement orthodoxe, donc coreligionnaire avec la majorité serbe. Selon les estimations des associations non gouvernementales roumaines de Serbie, cette minorité comprend quelques centaines de milliers de personnes habitant deux régions compactes à la frontière avec la Roumanie. Les régimes révolus de Tito et Milosevic à côté d’autres moyens ont eu également recours aux moyens ecclésiastiques afin de supprimer l’identité ethnique et linguistique de la minorité roumaine. Ainsi, c’est uniquement dans trente-neuf localités de la région serbe de Banat, que les autorités avaient accepté le fonctionnement des églises orthodoxes de langue roumaine rattachées à l’Eglise Orthodoxe Roumaine (Patriachat de Bucarest). Dans d’autres environs cent localités de Serbie ayant un pourcentage considérable de population roumaine, nommée improprement par les autorités «vlakhs» ‑ ce droit  n’a jamais été reconnu et il ne l’est toujours pas ’ plus que cela, après ce que, il y a quelques années le Saint synode de l’Eglise Orthodoxe Roumaine eut donné droit aux demandes des minoritaires orthodoxes roumains de Serbie ayant ordonné son Eminence Daniel Partosanul en tant qu’Évêque et supérieur pour tous les roumains orthodoxes de Serbie, les autorités serbes ont refusé de reconnaître le droit de la minorité roumaine d’avoir le propre dirigeant religieux, ainsi qu’une structure religieuse organisée à l’échelle d’un diocèse.

Cela vient en flagrante contradiction avec nos réglementations en matière des minorités ethniques et de la liberté religieuse, ainsi qu’avec la jurisprudence de la CEDH, sous la juridiction de laquelle ont été placés tous les citoyens serbo‑monténegrins. Dans le même ordre d’idées, il faut que je porte à votre connaissance que le fonctionnement des écoles en langue roumaine utilisant l’alphabet latin en tant qu’élément identitaire pour la minorité roumaine de Serbie, n’est autorisé en aucune localité roumaine située dans la prétendue Vallée de Timok.

On sait bien que, malgré son importance numérique, la minorité orthodoxe roumaine de Serbie ne soulève aucune revendication territoriale ou autonomiste, étant disposé de cohabiter paisiblement avec la majorité serbe du pays. On a besoin pour cela de la bonne volonté des autorités de Belgrade. Sinon, il existera un risque majeur que la situation se dégrade et échappe à tout contrôle. Il est toujours mieux de prévenir que de guérir.

Etant donné que le monitoring de la Serbie‑Montenegro ne prend pas fin aujourd’hui, je voudrais inviter nos honorables rapporteurs à accorder assez d’attention à la situation confessionnelle et interconfessionnelle en Serbie, ainsi qu’aux aspects relatifs à la minorité orthodoxe roumaine toujours discriminée pour des raison anachroniques partagées par des milieux nationalises serbes. J’espère bien retrouver ces aspects dans les rapports futurs.