Petru Clej: anticarismaticul Mihai Gimpu

August 31, 2009

Jurnalistul Petru Clej de la Londra, fost redactor şef al Secţiei române de la BBC World Service,  publică în săptămânalul electronic ACUM din 30 august un material cu titlul „Mihai Ghimpu ar trebui să-și savureze rapid momentul de glorie”. După ce prezintă episodul din 28 august de după alegerea lui Mihai Ghimpu în funcţia de Preşedinte al Parlamentului, Petru Clej face câteva aprecieri în legătură cu persoana pe care a ales-o ca subiect al materialului său.

Astfel, jurnalistul de limbă română de la Londra menţionează, între altele: „Comparat cu predecesorii săi, Petru Lucinschi, Dumitru Moțpan, Dumitru Diacov, Eugenia Ostapciuc și Marian Lupu, Mihai Ghimpu, un avocat în vârstă de 58 de ani, nu are în spatele său un aparat de partid și de stat.

Anticharismaticul Mihai Ghimpu a avut în 2005 ideea inspirată de a-l înainta pe nepotul său, tânărul Dorin Chirtoacă, candidat în alegerile parțiale pentru ocuparea scaunului vacant de primar al Capitalei, în urma demisiei lui Serafim Urecheanu, devenit deputat în scrutinul parlamentar din martie 2005”, mai spune Petru Clej.

În continuare, autorul materialului susţine: „Mihai Ghimpu, până nu nu demult cunoscut mai degrabă ca frate al regretatului Gheorghe Ghimpu, Citește în continuare »


PRIMUL PAS CU STÂNGUL

August 31, 2009

La şedinţa constitutivă a Parlamentului din 28 august deputatul Filat a propus transmiterea în direct la postul public de televiziune a şedinţei legislativului din 2 septembrie, expunându-şi propunerea astfel: „Dar este important să formulăm exact decizia în ceea ce ţine de transmisiunea în direct a şedinţei Parlamentului de data viitoare. Este un lucru important. Cetăţenii Republicii Moldova sunt în drept şi vreau să vă spun deja că au dreptul să vadă şi să audă ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova.

Fără a înţelege exact sensul propunerii, proaspătul spicher Mihai Ghimpu i-a dat curs, anunţând de la microfon:Supun votului propunerea domnului Filat de a obliga conducerea Companiei „Teleradio Moldova” să ofere o oră partidelor parlamentare din Alianţa pentru Integrare Europeană, astăzi, în perioada de maximă audienţă.” Peste câteva Citește în continuare »


Parlament a la matrioşka

August 31, 2009

În urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie nici un partid politic nu a obţinut o majoritate clară. Faptul pune problema alianţelor şi aduce în atenţie modelul de funcţionare a legislativului în regim matrioşka. Constituirea AIE de către 4 fracţiuni (53 de mandate din 101), ca primă matrioşkă, guvernamentală, rezolvă problema doar parţial. Nevoia alegerii şefului statului a determinat crearea matrioşkăi mari, prezidenţiale. Culorile ei politice vor cuprinde întreg spectrul parlamentar.

matreshkaOricât ar fi speculat subiectul negocierilor politice cu PCRM, a devenit cât se poate de clar că acestea au fost şi sunt încă purtate în culise. Matrioşka prezidenţială va fi una democrat-liberal-comunistă. Altfel nici că se poate. Aportul de voturi comuniste va depăşi limita de 10 (sursele noastre vorbesc de 12-15 voturi) şi va apropia formal noua construcţie politică de modelul guvernării de uniune naţională, întrucât Preşedinţia este parte componentă a ramurii executive a puterii de stat. Astfel, PCRM devine practic asociat la guvernare. Majoritatea prezidenţială, a cărei formare este deja sigură, anulează din start patosul şi puritatea ideologică anticomunistă a componentelor AIE, dependente de PCRM.

Coabitarea paşnică şi legătura tot mai strânsă dintre AIE şi PCRM nu vin doar din gradul de dependenţă de voturile comuniste pentru alegerea Preşedintelui, ci şi dintr-o destul de robustă componentă criptocomunistă chiar în sânul partidelor constitutive ale AIE. Constatăm că 21 (aproape jumătate) dintre cei 53 de deputaţi AIE sunt foşti aparatcici sovietici sau membri marcanţi ai PCUS şi ai Comsomolului leninist, foşti membri ai Citește în continuare »


IARĂŞI DESPRE LIMBA ROMÂNĂ

August 31, 2009

An de an ziua de 31 august le oferă tuturor prilejul să vorbească despre situaţia limbii române în Republica Moldova. De cele mai multe ori dezbaterea publică se îndepărtează de analiza competentă, chiar ocolind fondul problemei, cantonându-se în zona polemicilor de suprafaţă despre etnonim şi glotonim.

Lima RomanaPe parcursul ultimului an, iar zilele acestea mai cu seamă, un şir de comentatori de serviciu au vărsat multe lacrimi şi cerneală arătând că limba română e tot mai puţin şi mai prost vorbită la noi. Realitatea este însă alta. Limba română şi-a consolidat şi îşi consolidează în continuare poziţiile în societate. Şi asta nu în virtutea cadrului legislativ perimat în materie lingvistică, ci datorită unor tendinţe natulale de natură socio-demografică, precum şi proceselor de globalizare care produc anumite efecte bnefice pe plan informaţional.

La o analiză obiectivă, sprijinindu-ne pe datele oficiale ale ultimelor recensăminte ale populaţiei (1989 şi 2004) constatăm că populaţia vorbitoare de limbă română a înregistrat o tendinţă ascendentă procentual, crescând în 15 ani de la 64,5% la 78,1%, ceea ce înseamnă o acumulare de aproximativ 1% anual pentru comunitatea majoritară de origine română şi o descreştere tot de aproximativ 1% anual pentru ansamblul minorităţilor etnice. Astfel, diferenţa medie anuală dintre majoritate şi minorităţi constituie circa 2%. Ţinând cont de această tendinţă confirmată de recensăminte, putem presupune cu mult temei că în prezent comunitatea românească (putem să-i spunem şi moldo-română) din Republica Moldova, indiferent de etnonimul sau glotonimul care li s-a recunoscut membrilor ei, a depăşit 80% din ansamblul corpului social. Totodată, minorităţile, scăzând sub 20%, intră obiectiv într-un proces de integrare lingvistică şi, probabil, de asimilare naturală sau silenţioasă, având în vedere regula de aur a sociologiei, care este regula celor 20%. Faptul se confirmă şi prin numărul în creştere al persoanelor de origine alohtonă, în special tinere, care îşi însuşesc limba română, precum şi de numărul în creştere al elevilor de altă origine etnică decât cea română care sunt încadraţi în grădiniţe şi şcoli cu predare în limba română. Această tendinţă, în mod evident, trebuie încurajată şi susţinută, inclusiv legislativ, administrativ şi financiar.

Observăm de asemenea că în paralel cu acest proces obiectiv de consolidare procentuală a elementului autohton din Republica Moldova asistăm şi la un proces firesc de vindecare şi recuperare a conştiinţei etno-lingvistice, care este unul derulat în timp şi va lua turaţii, căpătând caracter ireversibil, odată cu atingerea limitei sociologice de 20%. Chiar dacă doar 2,1% din populaţie a fost înregistrată la recensământul din 2004 ca fiind de origine etnică română, peste 16% au fost trecute în chestionare că au numit limba lor maternă română şi nu moldovenească. Monitorii Consiliului Europei au constatat că la ultimul recensământ în aproximativ 10% din cazuri respondenţii au fost determinaţi de recenzori că declare că sunt mai degrabă moldoveni decât români şi că vorbesc mai degrabă moldoveneasca decât româna. Diferenţa atât de mare dintre 2,1% de români declaraţi şi peste 16% sau 481 593 de vorbitori declaraţi de română se explică prin faptul că doar aproximativ 2% din populaţia Republicii Moldova deţine şi cetăţenie română, calitatea de etnic român putând fi probată în faţa recenzorilor şi cu paşaportul românesc. Întrucât Republica Moldova este singurul stat ex-sovietic care admite dubla cetăţenie, pe măsură ce va creşte numărul persoanelor cu cetăţenie dublă, moldo-română, va creşte în statisticile oficiale şi numărul persoanelor recunoscute ca fiind de origine etnică română. Trebuie să amintim aici cu titlu de precedent interesant că la recensământul din 2004 au apărut oficial, în premieră absolută după 1944, două localităţi cu o populaţie recunoscută preponderent românească. Este vorba de două sate, Cotul Morii şi Sărăţeni din raionul Hânceşti, acestea deţinând, potrivit datelor oficiale publicate de Biroul Naţional de Statistică, peste 70% şi, respectiv, pese 95% de persoane autodeclarate români şi vorbitoare de limbă română. La următorul recensământ precedentelor de la Cotul Morii şi Sărăţeni li se vor alătura, cu siguranţă, cu mult mai multe localităţi. Dinamica psiho-socială şi etno-lingvistică din Republica Moldova este cea mai mare în Europa, confirmând un proces pozitiv de reabilitare identitară.

Problema pe care trebuie să ne-o punem acum în Republica Moldova, având în vedere această dinamica spectaculoasă, este să ne gândim la organizarea unui nou recensământ în 2010, pentru a putea ajusta politicele guvernamentale tendinţelor socio-demografice pe plan identitar.

Nu facem obiectiv nici o distincţie între persoanele care se declara ca fiind români sau moldoveni şi între cei care susţin că vorbesc moldoveneşte sau româneşte, întrucât, dincolo de caracterul convenţional al termenilor, unul glotonim şi etnonim (român/română), altul infranim (moldovean/moldovenească), avem de a face cu un singur grup etnic şi cu o singură limbă, limba română. Trăim în epoca identităţilor multiple. Important este ca statul să nu limiteze persoanele în dreptul lor inalienabil de a-şi asuma identitatea de care sunt sau devin, la un moment dat, conştienţi. Într-o abordare înţeleaptă şi pragmatică etnonimul de român şi politonimul de moldovean trebuie şi pot fi conciliaţi, lăsând procesul firesc de recuperare identitară să-şi facă efectul şi chiar încurajându-l legislativ, administrativ şi financiar (citiţi un interviu la temă pe internet: http://www.flux.md/articole/1091/).

Actualului Parlament îi revine sarcina să adopte un nou cadru legislativ în materie lingvistică. Legea Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor, adoptată la 31 august 1989, este depăşită de timp şi de realităţi. Singurul ei merit, unul major, este de a fi recunoscut identitatea lingvistică moldo-română şi de a fi atribuit limbii noastre statutul oficial de limbă de stat. O serie de alte legi (Regulamentul Parlamentului, Codul electoral, Legea despre Guvern, Legea despre publicitate etc.) vor trebui de asemenea ajustate noilor realităţi etno-lingvistice, într-un proces acumulativ şi ireversibil de afirmare şi consolidare a Republicii Moldova ca stat naţional. Este un imperativ al zilei. Vom vedea dacă şi cum anume se va achita Legislativul de această sarcină. Observ însă că atât majoritatea, cât şi minoritatea parlamentară au în sânul lor deputaţi care nu stăpânesc deloc sau nu stăpânesc suficient “limba română, ca limbă de stat”, ca să citez formula din Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Limba română are statut oficial în trei state: România, Republica Moldova şi Provincia autonomă Voievodina din Serbia. Consider că este cazul să ne gândim, atât la Bucureşti, cât şi la Chişinău, la adoptarea unei Legi a românofoniei, urmând modelul pus în aplicare de statele francofone, anglofone, hispanofone sau lusitanofone din Europa şi din lume.

Limba română trebuie, bineînţeles, sărbătorită, dar mai ales promovată. Ea nu are nevoie atât de declaraţii de dragoste, cât de susţinere practică.


1992. O altă scrisoare inedită a Mitropolitului Petru Păduraru către Patriarhul Alexei II

August 30, 2009

РОССИЯ, МОСКВА, ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК 5

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

ЕГО  СВЯТЕЙШЕСТВУ, СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II-МУ

КОПИЯ:

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,

ДОМНУЛ КОНСТАНТИН ГРИГОРЕ АНТОЧ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,

ДОМНУЛ ИОН СПИРИДОН УНГУРЯНУ

26 АВГУСТА 1992 ГОДА

ВАШЕ ДОСТОЧТИМОЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!

ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЗИРОВАННЫХ  АНТИРУМЫНСКИХ И КОРРУМПИРОВАННЫХ КЛИРИКОВ ВО ГЛАВЕ С АРХИЕПИСКОПОМ ВЛАДИМИРОМ И ПРОТОИЕРЕЯМИ ИОАН ВУЛПЕ И ВИТАЛИЕ РОШКА ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

25-ГО АВГУСТА СЕГО ГОДА ЗНАМЕНИТЕЙШАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ РУМЫНСКИХ ЕПИСКОПОВ ГОРОДА БЭЛЦЬ, ПАМЯТНИК РУМЫНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ, БЫЛА ПОДВЕРГНУТА ВЗЛОМУ И ЧАСТИЧНОМУ ОГРАБЛЕНИЮ СО СТОРОНЫ ВЫШЕНАЗВАННОЙ ГРУППЫ КЛИРИКОВ. ЭТИ ДОСТОЙНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ ПОСТУПКИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ В МОЕМ ОТСУТСТВИИ ИЗ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА. ЧАСТЬ ЭТИХ РАЗЪЯРЕННЫХ КЛИРИКОВ НАХОДИЛОСЬ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, КАК ЯВСТВУЕТ ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СВИДЕТЕЛЕЙ.  БЫЛИ ПОХИЩЕНЫ: МОЙ ЛИЧНЫЙ ПАСПОРТ, ВЫДАННЫЙ ГРАЖДАНСКИМИ ВЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ВСЕ МОИ ПЕЧАТИ КАК ВИКАРНОГО ЕПИСКОПА БЭЛЦСКОГО, ТРИ ПЕЧАТАЮЩИЕ МАШИНКИ С РУМЫНСКИМ ШРИФТОМ, ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДРУГИЕ ВЕЩИ ПОДАРЕННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫМИ ИЕРАРХАМИ. ПРОНИКНОВЕНИЕ В РЕЗИДЕНЦИЮ Citește în continuare »


Podul Leova-Bumbăta. Încremenirea în proiect

August 28, 2009

Prutul este un râu care trebuie să ne unească, nu să ne separe. De-a lungul secolelor legătura dintre cele două maluri ale lui a fost asigurată de podurile stabile sau plutitoare aşezate la trecătorile cunoscute sub numele generic de vaduri. Dintre cele 22 de poduri peste râul Prut, care până în 1944 legau Basarabia de restul României, nu au fost distruse doar două, feroviare, şi anume cele de la Cantemir – Fălciu şi Ungheni – Holboca (spre Nicolina). Alte 5 poduri, toate rutiere, au fost refăcute în timpul ocupaţiei sovietice. Este vorba de podurile Giurgiuleşti – Galaţi, reconstruit în 1949, Leuşeni – Albiţa, reconstruit în 1956 şi renovat în 1978, Cahul – Oancea, reconstruit în 1963, Sculeni – Sculeni, reconstruit în 1966, şi coronamentul barajului Costeşti – Stânca, construit în 1978. Podul de la Lipcani – Rădăuţi Prut a fost reconstruit în 2005, dar nu este funcţional.

Râul Prut în regiuneal localităţilor Leova şi Bumbăta

Râul Prut în regiunea localităţilor Leova şi Bumbăta

Unul dintre podurile distruse în 1944 este cel de la Leova –  Bumbăta (comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui). Prima confirmare documentară a existenţei unui vad peste Prut în apropierea localităţii Vetrişoaia datează din anul 1781 („Carte de la Moldavie pour servir a L’Histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs”, redactată între anii 1768-1774 şi gravată la Amsterdam), aceasta aparţinându-i lui Frederick William von Bawr, inginer austriac şi general maior în armata rusă.

Dat fiind faptul că oraşul Leova este situat într-o zonă economic avantajoasă şi prielnică din punct de vedere socio-cultural, primăria şi consiliul orăşenesc din localitate au lansat iniţiativa refacerii vechii treceri peste râul Prut între localităţile Leova şi Bumbăta. Administraţia locală din comuna învecinată Vetrişoaia, din care face parte localitatea Bumbăta, a întâmpinat iniţiativa primăriei leovene cu mult entuziasm, exprimându-şi deplina disponibilitate pentru realizarea proiectului. Această iniţiativă a fost concepută şi ca element pregătitor în eventualitatea semnării şi punerii în aplicare a unui

Prutul la Leova - Bumbăta

Prutul la Leova - Bumbăta

acord moldo-român privind micul trafic de frontieră.

La 30 ianuarie 2004 guvernul Republicii Moldova a emis Dispoziţia nr. 1311-76 privind necesitatea şi oportunitatea restabilirii podului peste Prut în Citește în continuare »


REPUBLICA MOLDOVA. 18 ANI DE INDEPENDENŢĂ

August 27, 2009

Republica MoldovaAstăzi Republica Moldova marchează 18 de independenţă. Ca şi în anii precedenţi, acest popas aniversar ne oferă prilejul să evocăm momentul astral din 27 august 1991. Atunci efortul compatrioţilor noştri  s-a fructificat din plin, istoria şi Dumnezeu răsplătindu-ne pentru toate nedreptăţile şi suferinţele îndurate de-a lungul ocupaţiei sovietice. Proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova constituie un pas major spre lichidarea unora dintre consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov şi croirea unui destin nou şi demn al nostru într-o Europă în schimbare prin reaşezarea ei pe temeiuri mai sigure. Fiind certificatul de naştere al Republicii Moldova ca stat naţional, neatârnat, suveran şi democratic, Declaraţia de independenţă rămâne singurul act juridic imuabil care trasează parcursul viitor al ţării. Ea cuprinde în sine toate elementele esenţiale ale unui proiect politic încă nefinalizat. Abordarea retrospectivă a momentului 27 august 1991 ne obligă să recitim atent fiecare punct al Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova nu doar pentru a înţelege valenţele istorice ale acelui moment, ci şi pentru a privi cu speranţă în viitor. Publicăm mai jos textul acestui document.

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA

PARLAMENTUL REPUBLICII MODLOVA, constituit în urma unor alegeri libere şi democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei , acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei;

Citește în continuare »


Podul de la Lipcani – Rădăuţi Prut. La anul şi… la mulţi ani!

August 25, 2009

vama lipcani 87După ce am fost ani de zile preocupat de problema privind necesitatea refacerii celor 15 poduri distruse de pe râul Prut, la începutul acestui an scriam că “sunt curios să văd dacă guvernul Emil Boc va avea în atenţie şi va soluţiona problema podului european de la Lipcani-Rădăuţi Prut”. Şi iată că la 21 august preşedintele Traian Băsescu, aflat în vizită în comuna Rădăuţi Prut din judeţul Botoşani, a abordat pentru prima dată în mandatul său de 5 ani problema podului şi punctului de trecere a frontierei Rădăuţi Prut – Lipcani.

Declaraţiile preşedintelui Băsescu nu au fost deloc încurajatoare, acesta arătând că “cel mai probabil” Guvernul de la Bucureşti  va aloca banii necesari deschiderii punctului de trecere a frontierei “abia anul viitor”, adică în 2010. „Din câte ştiu, problema construcţiei vămii este transferată la Citește în continuare »


1992. Scrisoare inedită a Mitropolitului Petru Păduraru către Patriarhul Moscovei Alexei II

August 24, 2009

С Р О Ч Н О

РОССИЯ, МОСКВА-34, ЧИСТЫЙ ПЕР. 5

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ, СВЯТЕЙШЕМУ

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ

РУСИ АЛЕКСИЮ II-МУ

26 АВГУСТА 1992 ГОДА

ВАШЕ ДОСТОЧТИМОЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО 24-ГО АВГУСТА СЕГО ГОДА В КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНОВСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ГОРОДА БЭЛЦЬ ИМЕЛО МЕСТО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ЕПАРХИАЛЬНОЕ Citește în continuare »


O NOUĂ PROVOCARE: PATRIARHIA „NOASTRĂ” DE CHIŞINĂU

August 20, 2009

Zilele acestea ne-a fost servită subtil şi aproape nevinovat o mai veche idee din arsenalul propagandistic local, cea de Patriarhie “a noastră”. Cel care lansează provocarea este nimeni altul decât istoricul Anatol Petrenco, preşedinte al Mişcării Acţiunea Europeană. La 14 august acesta scrie pe blogul său: “Să-l îndemnăm pe ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove, să-şi realizeze visul, expus acum 17 ani: „Biserica Ortodoxă din Moldova, întruchipând credinţa tradiţională a românilor de la originile sale, aşteaptă obţinerea autonomiei reale a Bisericii noastre”. Părinte, aşa să fie! Este cazul să ne rupem de jugul Patriarhiei Moscovei şi întregii Rusii, să ne creăm Patriarhia noastră (dacă consideraţi că noi nu o avem). Dacă nu consideraţi aşa, atunci Aşa să ne ajute Dumnezeu!” La doar patru zile distanţă publicistul Vsevolod Ciornei îi dă lui Anatol Petrenco o replică diluată în „Moldova suverană” prin care ni-l prezintă pe mitropolitul Vladimir Cantarean ca fiind deja ditamai Patriarhul: „Chiar zilele acestea un lider de partid mai că nu-l ameninţa cu degetul pe Patriarhul Vladimir că ar cam fi cazul să se separe de Moscova”.

Nu am fi acordat nici cea mai mică atenţie acestei îngânări de idei aparent contradictorii, inocente şi explicabile, în alt context, prin ignoranţa celor care le vehiculează dacă nu am şti care este pericolul dindărătul lor. Ideea „Patriarhiei noastre” („nici cu ruşii, nici cu românii”, „cu ruşii nu se mai poate, dar cu românii în nici un caz”) poartă în sine germenii tribalismului, exaltă orgoliile locale ale unei găşti de securişti în sutană şi minează soluţionarea corectă, fără învinşi şi învingători, a diferendului canonic

Harta canonică a Patriarhiei Române

Harta canonică a Patriarhiei Române

Citește în continuare »


Georgia a părăsit oficial Comunitatea Statelor Independente

August 18, 2009

Comunitatea Statelor Independente (CSI) a rămas doar cu 9 membri. La 18 august Georgia a părăsit oficial această structură instituită la 8 decembrie 1991 de către Rusia, Bielorusia şi Ucraina odată cu disoluţia paşnică a Uniunii Sovietice. Georgia este ultimul stat ex-sovietic care a aderat la CSI, la 3 decembrie 1993, şi al doilea care părăseşte oficial această organizaţie, după Turkmenistan. Potrivit Statutului CSI ieşirea din organizaţie este posibilă la expirarea unui an din momentul notificării în scris a depozitarului Statutului CSI.

CSI fără Turkmenistan, Georgia şi Ucraina

CSI fără Turkmenistan, Georgia şi Ucraina

Administraţia de la Tbilisi şi-a formulat cererea de ieşire din CSI la 18 august 2008, în baza deciziei unanime a Parlamentului georgian, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra acestei ţări şi anexării efective de către Federaţia Rusă a regiunilor autonome georgiene Abhazia şi Oseţia de Sud. Preşedintele Georgiei, Mihail Saakaşvili, a făcut apel către celelalte state Citește în continuare »


Iurie Roşca: „Băsescu m-a sunat şi m-a îndemnat să intru la guvernare împreună cu Voronin”

August 17, 2009

iurie rosca basescuV.R.: – Domnule Iurie Roşca, acum câteva zile Preşedintele Traian Băsescu a recunoscut public că în 2005, după alegerile parlamentare din Republica Moldova, a contribuit la alegerea lui Vladimir Voronin în funcţia de şef al statului. Voronin de fapt mai deţinuse un mandat de Preşedinte din 2001 până în 2005, timp în care s-a manifestat destul de autoritar, având ticuri antinaţionale şi proimperiale. În aceste condiţii, să fie adevărat că şeful Statului Român ar fi contribuit la realegerea lui Voronin? (Amintim pentru cititorii noştri că în Republica Moldova şeful statului se alege de către Parlament cu un minimum de 61 de mandate din totalul de 101, ceea ce constituie 3/5 din numărul total de deputaţi, iar două tentative eşuate atrag după sine în mod automat dizolvarea legislativului de către Preşedintele republicii. Mai amintim şi faptul că în 2005 comuniştii au acumulat doar 56 de mandate, Blocului „Moldova Noastră” condus de Serafim Urechean i-au revenit 34 de locuri, iar PPCD – 11. )

Iu.R: – Da, este adevărat, domnul Preşedinte Traian Băsescu a fost foarte activ şi insistent în acea perioadă pentru a-l reinstala pe Vladimir Voronin în funcţia de Preşedinte. Aşa cum au făcut-o şi alţi lideri occidentali. Jocul era simplu şi avea, ca întotdeauna în regiunea noastră, o clară dimensiune geopolitică. Dar ca să fie mai clar de ce occidentalii l-au susţinut atunci pe Voronin este cazul să ne amintim de ultima săptămână a lunii noiembrie 2003. A fost un moment de maximă tensiune politică, provocat de Kremlin, care a încercat să anticipeze summit-ul OSCE de la Maastricht, summit programat pentru zilele de 1 şi 2 decembrie a acelui an. Ruşii au vrut Citește în continuare »


MITROPOLIA BASARABIEI CA TEST

August 13, 2009

Reactivată în septembrie 1992, la scurt timp după proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova, Mitropolia Basarabiei a supravieţuit trei regimuri politice (Snegur, Lucinschi, Voronin) şi 10 guverne (Sangheli I, Sangheli II, Ciubuc I, Ciubuc II, Sturza, Braghiş, Tarlev I, Tarlev II, Grecianîi I, Grecianîi II, provizoriu). Cele mai ostile în raport cu Mitropolia Basarabiei s-au dovedit a fi guvernele conduse de Andrei Sangheli şi Ion Sturza, fapt care poate fi probat cu lux de amănunte. Acum suntem în pragul celui de al patrulea regim politic, iar cel de-al 11-lea guvern, care urmează a fi instalat, va fi supus, ca şi toate celelalte anterioare, unui test de europenitate. Testul este acelaşi şi se numeşte Mitropolia Basarabiei. Un test care relevă de fiecare dată orientarea geopolitică şi geospirituală, dar şi politicile pe plan identitar ale oricărei administraţii de la Chişinău.

Recapitulând obiectiv evoluţia Mitropoliei Basarabiei şi raporturile ei cu cele 10 guverne de-a lungul celor trei regimuri politice de până acum, trebuie să Citește în continuare »


ALTERMEDIA TV: MISTERELE MORŢII LUI EMINESCU. O emisiune B1 TV cu Nae Georgescu, Theodor Codreanu, Constantin Ene, Victor Roncea şi NASUL

August 9, 2009