CRIHANA. Câteva cuvinte despre o posibilă etimologie a numelui

CRIHÁNA VECHE, comuna mea natală, situată între Cahul şi Reni, pe Prut la vale, este una dintre cele mai vechi aşezări româneşti din sudul Basarabiei, fiind atestată documentar pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, la 16 mai 1425, ca parte a ţinutului Hotărniceni, existând dovezi certe ale locuirii neîntrerupte pe vatra ei cu mult înaintea „descălecării” ţărilor române.

Numele CRIHÁNA a fost în general considerat de origine turcică, fiind pus – absolut eronat – în relaţie cu românescul cherhaná care îl redă pe turcescul kerhane („Cherhana, cherhanale, s.f. construcţie (şi mică întreprindere) situată în imediata apropiere a unei ape şi destinată primirii, sortării, preparării şi depozitării temporare a peştelui prins în zona respectivă. – din tc. kerhane.” Dicţionarul Explicativ al limbii române, Bucureşti 1984). Către acestă etimologie se pare că ar fi trebuit să încline pe de o parte dezvoltarea intensă a pescăritului în zonă, iar pe de altă parte apropierea geografică de raialele turceşti dinspre care s-au produs anumite iradieri lexicale.

Nu numai că tratăm cu prudenţă, ci chiar respingem această abordare simplistă şi uşoară, fiind tentaţi să încercăm o analiză etimologică a numelui în contextul mai larg al toponimiei româneşti.

Numele localităţii CRIHÁNA VECHE este anterior contactelor românilor cu turcii. Niciodată vatra satului nu a fost locuită de populaţie vorbitoare de limbă turcă. Se ştie că sute de ani CRIHÁNA VECHE s-a situat pe linia marilor căi de transhumanţă a mocanilor ardeleni, populaţia localităţii primind în etape diferite, importante aporturi de element românesc transilvan.

Schimbarea accentului de pe ultima silabă pe cea de-a doua şi metateza care să conducă de la cherhana la crihana nu se justifică în nici un fel. Avem de a face în acest caz mai degrabă cu o etimologie populară, apărută din necesitatea cea mai elementară a spiritului omenesc de a explica lucrurile pornind de la elemente de suprafaţă, primele care îi stau la îndemână celui care vrea să le invoce. De aici însă până la o etimologie ştiinţific fundamentată este o distanţă uriaşă.

Ca toponim în forma pe care o cunoaştem, Crihana este rarisim, chiar unic până în perioada interbelică. A mai existat o singură replică a numelui, dată la 1837, când localitatea Făgădău de pe moşia Crihanei (colonizată de imperiul rus cu element etnic străin) a luat numele de Crihana Nouă. Pentru distincţie vatra satului a fost numită Crihana Veche. O altă Crihana apare în părţile Orheiului, fiind o localitate înfiinţată cu mult mai târziu, anume în 1924, prin dispoziţia Ministrului de interne de la Bucureşti, în cadrul reformei agrare din România. Toponimul Crihana de Orhei provine de la numele lui Anton Crihan, o personalitate concretă şi binecunoscută.

Chiar dacă nu are replică identică în spaţiul românesc, CRIHÁNA se află cât se poate de evident în legătură cu alte toponime, hidronime şi antroponime româneşti destul de răspândite, toate cu vechime remarcabilă şi cu presupusă origine preromană, probabil dacică. Vom observa în context că una din localităţile vecine Crihănii Vechi este Mánta, cu accentul pe prima silabă, toponim ce reproduce un antroponim românesc de origine dacică, destul de frecvent întâlnit de-a lungul secolelor ca prenume masculin şi ca nume de familie.

Nume cum sunt Crihan/Crihană/Crigan, Crişan (patru antroponime de largă răspândire în întreg spaţiul românesc), Criş (hidronim), Crişana (toponim) reprezintă un şir din care Crihana nu poate lipsi. Interpretarea contextuală se impune.

Avansăm aici o primă ipoteză și anume aceea că toponimul CRIHÁNA este o formă locală a toponimului CRIŞÁNA, dată fiind alternanţa fonetică Ş/H caracteristică graiurilor româneşti din sudul Basarabiei. Aşa cum între antroponimele Crişan şi Crihan există o legătură evidentă, diferenţa fonetică explicându-se prin ariile dialectale româneşti diferite în care se întâlnesc cele două nume, tot astfel şi între toponimele CRIŞÁNA şi CRIHÁNA există o legătură greu de contestat.

Ar fi de asemenea de luat în seamă, în încercarea identificării unei etimologii cât mai exacte a toponimului CRIHÁNA, şi următoarele cuvinte româneşti destul de vechi: 1. CRIHÁN, criháne, s.n., regionalism cu sensurile de bucată mare; halcă, hartan, dărab, codru, talcan, troşmei, atestat de  “Dicţionar de arhaisme şi regionalisme” (Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002); 2. CRIHÁLĂ s. v. cu sensurile de jilăveală, reveneală, udătură, umezeală, umiditate, atestat de “Dicţionar de sinonime” (Mircea şi Luiza Seche, Editura Litera Internaţional, 2002); 3. CRIHÁNCĂ s.f., regionalism cu sensul de specie de raţă sălbatică, atestat de  “Dicţionar de arhaisme şi regionalisme” (Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002).

De reţinut că substantivul comun CRIHÁN are un corespondent semantic în regionalismul CRIŞCĂ1 s.f. cu sensul de bucăţică, felie; drob, cruşet,  atestat de “Dicţionar de arhaisme şi regionalisme” (Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002). Alternanţa fonetică H/Ş este pe faţă.

Acelaşi fenomen al alternanţei H/Ş poate fi observant şi în cazul corespondenţei semantice dintre substantivul CRIHÁNCĂ (specie de raţă sălbatică) şi  CRIŞCĂ2 s.f., regionalism cu sensurile de  1. pasăre de baltă. 2. fată naivă, proastă, atestat de “Dicţionar de arhaisme şi regionalisme” (Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002).

Vom preciza, de asemenea, că antroponimul CRIŞÁN şi corespondentul său CRIHÁN, CRIHÁNĂ ar putea reda adjectivul regional CRIŞÁN, -ă, crişáni, -e, cu sensul de norocos, bogat, invidiat de toţi sau s-ar afla în relaţie cu adjectivul regional arhaic CRIŞ1, -ă, crişi, -e, cu sensurile de  1. bogat, fericit, norocos, favorizat, blagoslovit. 2. mare, puternic, robust (Vezi în ambele cazuri “Dicţionar de arhaisme şi regionalisme”, Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002).

O a doua ipoteză demnă de luat în seamă, care pune în relație numele CRIHANA/CĂRHANA cu arhaicul CORHANĂ, ne-a fost sugerată de unul dintre cititorii acestui blog, care ne-a scris următoarele: ”Am căutat acea atestare a Crihanei de la 1425 dar nu apare în Documenta Romaniae Historica, Seria A, vol I,1975. În schimb am găsit o atestare ‘gârla Cărhanii’ de la 1502 (vecinătatea menţionată a Cahovului nu lasă nici o îndoială în ceea ce priveşte localizarea toponimului). În aceste condiţii cea mai probabilă mi se pare o origine antroponimice, astfel numele Cărhan (ulterior şi satul Cărhăneştii) este menţionat deja de la 1466 şi apoi şi la 1488 relativ în apropiere la Murgeni Vaslui. Iar originea antroponimului ar putea fi un ”Karahan”, ”Hanul negru”. O altă posibilitate – având în vedere forma Cărhană – ar fi de la rom. de origine ukr. ”corhană”, ”coastă abruptă, versant”. Semnificaţia şi originea lui ”criş” cu sensurile ”bogat, fericit” este incertă după Dex on-line.”

Ipoteza provenienței numelui CRIHANA din Karahan este puțin verosimilă. CORHANĂ însă, într-adevăr, consună cu CRIHANA și, mai ales, cu CĂRHANA, forma primei atestări documentare.

Dând curs frumoasei provocări a cititorului acestui blog, am discutat în primăvara anului 2014 cu un reputat arheolog de la Academia de Științe a Moldovei, domnul Serghei Agulnicov, care mi-a confirmat faptul că în partea de nord-est a moșiei satului (zonă numită de localnici Pietricei), dar și în partea ei nord-vestică (zonă numită de localnici Răzășie) există în total peste 20 de monumente arheologice de tip tumular (tumuli/movile/măguri/gorgane/curgane/corhane). Primiele movile funerare (tumuli/corhane) de la Crihana Veche au fost cercetate în 1966 de către arheologul Vsevolod Marchevici, urmând alte investigații prin săpături în anul 1992, când alți 4 tumuli au fost cercetați de către arheologii Serghei Kurceatov și Serghei Agulnicov de la Academia de Științe a Moldovei. În octombrie-noiembrie 2014 s-au întreprins noi și ample cercetări arheologice pe teren în zona Pietricei a moșiei satului Crihana Veche, la tumulul nr. 7. Este posibil ca în anii următori arheologi de la Chișinău și din România să cerceteze și alți tumuli de la Crihana Veche.

În această situație, dat fiind numărul impresionant de CORHANE de la Crihana Veche, cu o vechime apreciabilă (între 4000 și 2500 de ani), consider că cea mai verosimilă origine a numelui CRINANA/CĂRHANA este cea legată de arhaismul CORHANĂ.

Cuvântul arhaic românesc CORHANĂ provine din vechiul turcic KURƔAN/KORƔAN, cu sensul de ”cetate, loc întărit sau măgură, tumul”. Este de presupus că acest cuvânt a fost transmis în limba română de către populația pecenegă/cumană aluvionară originar din Asia, din grupul turcilor-kîpceak (kιpçak). stabilită în sudul Moldovei istorice și ulterior românizată complet de către populația autohtonă. Unele nume de familie de la Crihana Veche, ca și din satele învecinate au rezonanță cumană/turcică, cum ar fi: Chebac (după turcicul Kebak = dovleac, bostan),  Unciuc (după numele cuman Unçuk), Caciuc, Copceac (după numele familiei tribale cumane Kιpçak), Chiosa (Kösä = spân, care este lipsit biologic de barbă și de mustăți), Coman (însuși etnonimul Kuman), Șeremet (Șeremet = iute de picior, aprins) și altele.

Oricum, subiectul este dintre cele mai interesante, dezbaterea pe marginea lui rămânând deschisă oricui poate veni cu o contribuție reală.

17 răspunsuri la CRIHANA. Câteva cuvinte despre o posibilă etimologie a numelui

 1. Intr-adevar, daca literele sau fonemele in denumirile localitatilor sau obiectelor se pot schimba, accentele ramin aceleasi… neschimbate. Apropo, nu aveti informatii despre satul Malaiesti, raionul Grigoriopol (Transnistria) care se pare ca a fost format de citeva familii de maramureseni, intre care si „Pogolcea”. Strabunelul meu dupa tata a locuit in Malaiesti, si astazi mai sunt „Pogolsa” in Tiraspol, Grigoriopol, Malaiesti si Chisinau.

  Ce origine are terminatia „cea”? Roncea, Calcea, Cupcea, Stircea, Vrancea, Oancea etc.

 2. Alfa spune:

  Slăbuţz… O tentativă-remarcabilă, demnă de un publicist fără cunoştinţe speciale în domeniu. Nu am obiecţii pentru încercare, dar teoriei nu i s-a insuflat spiritul ştiinţific suficient pentru vitalitate.

 3. Draga Dumitru,
  multumesc pentru comentariu si pentru intrebare. Nu m-am interesat pana acum de istoria Malaiestilor din Tansnistria. Nu pot insa exclude ca intemeietorii sa fi fost romani maramureseni, cunoscandu-se ca vechea populatie romaneasca de dincolo de Nistru a primit in epoca medievala un aport etnic important din zona Maramuresului de nord, ca urmare a politicilor poloneze de consolidare demografica a regiunii. Ma voi interesa. Cand aflu ceva concret, iti voi da un semn. Am adresa dumitale electronica.
  Sanatate!

 4. Domnule sau doamna Alfa,
  Va multumesc pentru comentariul plin de… vitalitate!
  Nu am avut niciodata pretentia ca ceea ce postez pe acest blog personal sa aiba o densitate a mesajului care sa raspunda rigorilor genului stiintific. A fost o parere nevinovata, un gand si, daca vreti, o provocare pentru cei cu pregatirea si calificarile necesare domeniului. Daca cineva o poate competa, sa o faca cu probitatea stiintifica de care dispune. Poate chiar dumneavoastra sunteti omul potrivit pentru asta. Daca o veti face, doar ma voi bucura.
  Sa fiti bine!

 5. Ion spune:

  Domnule Cubreacov, sunt de acord cu etimologia dată pentru Crihana Veche, însă mă interesează mai mult ce înseamnă acest nume pre-roman Manta (vărul meu primar are numele de fam. Mantea)?… am crezut că vine ori de la substantivul manta (pelerină) deși e dat ca etim. polonezo-ucrainean (am mari dubii asupra profesionalismului academic românesc), de la cuvântul mântuire sau o derivare de la muntean. Dacă aveți și o explicație proprie aștept cu nerăbdare un răspuns (sunt foarte pasionat de tracologie și istorie antică).

 6. igor iurchevici spune:

  Va multumesc mult, domnule Cubreacov pentru acest articol. Chiar e super! Niciodata nu mi-a placut cand se spunea ca denumirea satului nostru natal ar avea provenienta turcica, ceea ce deloc nu se lega de parerile mele. Ceea ce ati scris este de-a dreptul „jos palaria”! Va rog, daca e posibil, desigur, sa-mi dati un sfat referitor cercetarea provenientei numelor de familie, caci mie la moment nu-mi iese nimic. Mersi anticipat.

 7. Un Crihanean spune:

  Multumesc pentru articol. De cateva luni bune imi puneam intrebarea, oare sa fie vreo legatura intre Cris, Crisana si Crihana? Si uite ca nu doar mie mi se parea ca o asemenea legatua ar putea exista. In Upanishade exista toponimul Kahulia (nu este singurul), si cred ca la o cautare atenta s`ar putea gasi si ceva legat de Crihana.

 8. Варічук spune:

  Foarte frumos. Am o curiozitate nu stiti care este originea numelui de familie Variciuc? Se zvoneste k ar fi de origine „hutula” dar nu reusesc sa gasesc nici o dovada care sa sustina acest lucru. Sper din tot suflet k ma puteti ajuta si de aceea va multumesc anticipat.

 9. Iulian spune:

  CRIHÁN, criháne, s.n., regionalism cu sensurile de bucată mare; halcă, hartan, dărab, codru, talcan, troşmei.
  Avem aici și un sufix augmentativ -an (ex: băietan).

  Sunt curios de înțelesurile acestui „troșmei”. E un regionalism din zona Basarabiei sau din vestul României?
  Poate are legătură cu toponimul antic Troemis (azi Iglița în Dobrogea)!

 10. vchindea spune:

  Am căutat acea atestare a Crihanei de la 1425 dar nu apare în Documenta Romaniae Historica, Seria A, vol I,1975. În schimb am găsit o atestare ‘gârla Cărhanii’ de la 1502 (vecinătatea menţionată a Cahovului nu lasă nici o îndoială în ceea ce priveşte localizarea toponimului). În aceste condiţii cea mai probabilă mi se pare o origine antroponimice, astfel numele Cărhan (ulterior şi satul Cărhăneştii) este menţionat deja de la 1466 şi apoi şi la 1488 relativ în apropiere la Murgeni Vaslui. Iar originea antroponimului ar putea fi un ‘Karahan’,’Hanul negru’. O altă posibilitate – având în vedere forma Cărhană – ar fi de la rom. de origine ukr. ‘corhană’,’coastă abruptă, versant’. Semnificaţia şi originea lui ‘criş’ cu sensurile ‘bogat, fericit’ este incertă după Dex on-line.

 11. Sorin5780 spune:

  CRIHÁLĂ s. v. jilăveală, reveneală, udătură, umezeală, umiditate, (tinem cont ca h=ș)
  Ar putea fi legat de criș s.n. (reg.) murdărie, jeg, tină.
  si crișcă s.f. (reg.) 1. pasăre de baltă. si crihanca- rata salbatica, daca presupunem ca pleaca de la entopic *crișa- zona inundata, mlastina sau balta, cu un sufix genitival -ec, -ic, obtinem pasare de balta/apa. Asta daca nu cumva vine de la o interjectie, caz in care ma deranjez inutil cu explicatii savante.

  Sensul de umezeala ar putea fi dat de radicalul *k(‘)er-, *k(‘)rasn- stream, spring (a curge, izvori), din care avem
  crúnă, crúne, s.f. (reg.) fântână, izvor. (coradical alb. krua- izvor/ kruaj- a se agita).
  http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpiet&text_number=+630&root=config
  Acest radical se presupune ca ar veni din altul , IE *kors- to run, tu hurry, de unde vine eng. horse (cal) si de unde avem (din latina) verbul a cure (a fugi si a curge).
  In albaneza a devenit kurrni- rapid (in the stream); stream, current; whirlpool (portiune rapida in rau; curent, parau; vartej).
  Mai avem si reg.entopic scorotă (grohotis; Hunedoara) din sl.skor- rapid cu sufixul specific slavilor -ot `ce formeaza nomina abstracta`. (Domnul Chindea il recenzeaza pe blogul sau).

  PS: am observat ca pe Nistru e o portiune unde se pastrau cateva cuvinte dacice vechi. Un exemplu e moasa( femeie batrana). Probabil e mai puternic substratul dacic in anumite portiuni, pentru ca au rezistat asimilarii mai mult timp. De aici or fi iesit mai multe regionalisme cu specific dialectal in estul, nordul si vestul Romaniei vechi.

 12. Domnule Ion, puteți găsi aici și câteva cuvinte despre numele Manta: https://cubreacov.wordpress.com/2009/11/17/etimologice-manta-manda%E2%80%A6/

 13. Domnule Chindea, vă mulțumesc din toată inima pentru comentariu. S-ar putea să aveți dreptate în privința legăturii dintre toponimul actual Crihana și vechiul cuvânt românesc ”cărhană”. Cred că cercetarea merită să fie aprofundată pe această direcție.

 14. Lucian Musa spune:

  Felicitari pt activitate! Rugaminte mare am domnule Vlad: o indrumare pt a descoperi etimologia numelui „Mușa” . Se gaseste in abundenta in tinutul padurenilor jud. Hunedoara. Nu cred ca provine neaparat de la ‘Mușat’ Pana acum din auzite am inteles ca e legat de Moise pe filiera sanscrita, iar un aroman mi-a spus ca inseamna Cerb – desi in aromana exista adjectivul mușata care inseamna frumoasa [cred] Va multumesc foarte mult !

 15. Stimate domnule Lucian Mușa,

  Întâi de toate vom observa că numele Mușa este fixat în toponimia și hidronimia românească.

  Una dintre apele curgătoare din Țară poartă acest nume. Este vorba despre râul Mușa, un afluent al râului Bâsca Mică, care, la rândul său, se varsă în râul Bâsca Roziliei, iar acesta din urmă are ca emisar râul Buzău. În Mușa se revarsă râulețul Boul.

  Totodată, vom reține că există, tot în județul Buzău, munții Mușa Mare și Mușa Mică.

  Faptul că acest nume este fixat în toponimie și hidronimie dovedește vechimea lui.

  Vom mai reține și faptul că în ținutul Brno-venkov din partea de sud a regiunii cehe Moravia (Carpații păduroși) există o localitate care are un nume consonat – Mușov (în cehă Mušov, în germană Muschau).

  De asemenea, vom observa că numele de familie Mușa are o serie întreagă de forme derivate, împreună cu care constituie o adevărată familie de nume: Mușa, Mușan/Mușanu, Mușeanu, Mușoi/Mușoiu, Mușac, Mușuc, Mușlea, Mușescu, Mușilă, Mușină, Mușeu, Mușău.

  Numele de familie Mușan (Mušan) este întâlnit la românii slavizați din Croația și din Bosnia și Herțegovina. De asemenea, găsim și nume ca Mošin, Mošina la huțuli , precum și la slovacii și cehii din zona Carpaților păduroși.

  Răspândirea la români a numelor Moș/Moșu, Moșa, Moșescu, Moșeanu și Moșan/Moșanu, Moșoi/Moșoiu, Moșilă este și ea o evidență.

  Prima ipoteză: numele Mușa reprezintă o formă articulată a cuvântului múșă, care este un arhaism, însemnând mamă, mai exact mamă dreaptă, mamă mare, mătușă, bunică, moașă, precum și femeie pricepută, cunoscătoare, știutoare.

  Cuvântul múșă este forma de feminin a lui muș. Pe când muș reprezintă o formă coruptă fonetic a lui moș, cu derivatul său regresiv moașă.

  Cuvântul românesc moș/muș este considerat ca fiind din substratul preroman, mai exact tracic (daco-getic). Etimologii îl pun în relație cu albanezul mošë/motšë, cuvânt din substratul iliro-traco-mesic cu sensul de vârstă. Au existat încercări de a-l pune și în relație cu un alt etimon indoeuropean, mus/muš/muž, acesta însemnând puternic, bărbat, soț. Vom reține că antroponimia românească atestă nume de familie ca Muj, Muja, Mujoi, Mujea, Mujescu. Dată fiind alternanța sunetelor Ș și J, am putea admite că aceste nume de familie reprezintă fie forme arhaice, fie forme modificate fonetic, dar tot sub presiunea substratului arhaic, a numelor Muș, Mușa, Mușoi, Mușea, Mușescu.

  A doua ipoteză: mușă reprezintă o formă omisivă a unui cuvânt neatestat, mămușă, prin omiterea primei silabe, după modelulul lui tușă, care vine, de asemenea omisiv, din mătușă. Această ipoteză, a existenței în vechime a cuvântului mămușă, are dreptul la existență atâta timp cât avem de a face în limba română cu un șir de cuvinte arhaice bisilabice, ca mamă, dadă/dodă, tată, țață, nene, lele, babă, nană, precum și de un format (sufix) arhaic, din substratul preroman, destul de productiv, cu sens diminutival: -uș/-ușă. A se vedea: tușă ˂ mătușă ˂ măt (mamă) + ușă (ca și gușă ˂ gu (gât, guler) + ușă, cătușă ˂ căt (pisică) + ușă, mănușă ˂ mână + ușă, brândușă ˂ brând (ceea ce ajută la brodit, la fermentat) + ușă sau diminutivele găinușă, țepușă, găletușă, aromânescul lândurușă/lândurușe (rândunică) etc.). Omiterea primei silabe dintr-un șir repetitiv, precum și reluarea în șir repetitiv a primei silabe a unui cuvânt, sunt fenomene frecvente în limba română: mămăligă ˂ + măligă, nănaș/nănașă ˂ + naș/nașă etc.

  Cu toate acestea, eu aș pleda pentru prima ipoteză: numele Mușa provine din substantivul comun mușă.

  Încă un detaliu interesant. Pornind de la aceste considerații, putem admite că și vârful Babele din munții Bucegi reprezintă o traducere după o denumire mai veche, din fondul arhaic, care putea fi Moașele sau poate chiar Mușele.

  Sper că prin această încercare de identificare a etimologiei numelui Mușa am satisfăcut măcar în parte curiozitatea dumneavoastră.

 16. Lucian Musa spune:

  Va multumesc foarte mult stimabile domn Vlad Cubreacov, pt. timpul alocat si detaliere. Intr-adevar curiozitatea mea a fost satisfacuta in mare parte. Sa va dea Dumnezeu sanatate si bucurie in continuarea pasiunii !

 17. Olivia Olivia spune:

  Foarte interesant! Am ajuns pe acest blog cautand etimologia numelui de familie al bunicului meu: Crihan (bucovina romaneasca) accentul pe CRI.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s