Triumful patri(h)oţilor sau disputa dintre circari şi panglicari. Exerciţii de autolustruire la tribuna Parlamentului

Aprilie 30, 2010

Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,

Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el

Sub a numelui tău umbră.

Mihai Eminescu, Scrisoarea I

Săptămâna aceasta s-a făcut mult zgomot la Chişinău pe seama semnării, la 26 aprilie a unui duplicat al textului Declaraţiei de Independenţă votată de Parlament la 27 august 1991. Se presupune că suportul original de hârtie al Declaraţiei de independenţă ar fi fost mistuit de flăcări în timpul barbariei din 7 aprilie 2009. Există şi rumori cum că acel original al certificatului de naştere a Republicii Moldova nu a ars şi că, atunci când va fi găsit, ne vom pomeni că suntem dublu independenţi, de vreme ce vom deţine tocmai două asemenea documente.

Evenimentul din 26 aprilie 2010 a fost prezentat de o anumită parte a presei într-o manieră cu totul penibilă, ca fiind drept epocal, de natură să marcheze pentru eternitate destinele Republicii Moldova. Mulţi foşti nomenclaturişti sovietici şi ştabi de partid şi-au dat cât au putut în petic, drapându-şi nula, vorba lui Eminescu, şi înfăţişându-se poporului în chip de părinţi fondatori şi stâlpi neclintiţi ai statalităţii neomoldovene.

Ceea ce a constituit un prilej de amuzament copios în această situaţie cu „restabilirea” sau „restaurarea” pe hârtie a Declaraţiei de Independenţă din 27 august 1991 a fost încercarea unora de a-şi da importanţă cu carul, de parcă am fi fost martorii unui act demiurgic, de valoare cosmică, un act de recreare a lumii, în care rolul de mâna întâi le-a revenit anume lor, făuritorilor de istorie şi ctitorilor de ţară. Starea de lucruri este însă cu mult mai simplă şi îndărătul ei nu stă decât dorinţa de a epata a unor cabotini politici autohtoni. Să vedem de ce.

Ultimii în spaţiul european al fostei URSS

Mulţi dintre noi am fost martori ai evenimentului din 27 august 1991. Ne-am bucurat sincer în acea zi, împreună cu sutele de mii de oameni convocaţi în Marea Adunare Naţională că fostul Soviet Suprem al fostei RSSM a cedat presiunilor Mişcării de Eliberare Naţională şi a votat Declaraţia de Independenţă, un document magistral sub aspectul conţinutului său, dar şi ca semnificaţie istorică. Bucuria noastră era atât de mare, încât puţini au mai luat seamă că Republica Moldova era ultima entitate politică din spaţiul european al fostei URSS care îşi materializa juridic dorinţa de neatârnare politică. Aşadar, Republica Moldova a făcut notă distinctă, încheind plutonul european al republicilor care şi-au proclamat independenţa. Cronologia prăbuşirii URSS este destul de relevantă. La 11 martie 1990 şi-a proclamat independenţa Lituania. A urmat Georgia, la 9 aprilie 1991, exact la doi ani de la masacrul de la Tbilisi. Puciul de la Moscova din 19-21 august a impulsionat procesul. Estonia şi-a proclamat independenţa la 20 august 1991, urmată de Letonia, la 21 august. Armenia s-a proclamat independentă la 23 august 1991, Declaraţia votată de parlament fiind confirmată printr-un referendum naţional la 21 septembrie acelaşi an. Ucraina şi Federaţia Rusă s-au declarat independente în aceeaşi zi, la 24 august 1991, iar Bielorusia – la 25 august.  Odată cu ieşirea din URSS a celor 3 state fondatoare (Rusia, Ucraina şi Bielorusia), imperiul îşi încetase, practic, existenţa. Cu toate acestea, Republica Moldova s-a declarat stat independent abia la 27 august 1991. După noi au urmat doar statele medioasiatice cu majorităţi musulmane: Kârgâzstan (31 august), Uzbekistan (1 septembrie), Tadjikistan (9 septembrie), Azerbaidjan (18 octombrie), Turkmenistan (27 octombrie) şi Kazahstan (16 decembrie).

Ştie cineva de ce Parlamentul de la Chişinău a proclamat Independenţa Republicii Moldova în raport cu Moscova, cum bine s-a zis, cu atâta întârziere? Nici unul dintre semnatarii duplicatului Declaraţiei de Independenţă nu ne-a spus nimic în acest sens la 26 aprilie 2010.

Recurs la istorie

Să apelăm din nou la istorie. Cea de-a doua Mare Adunare Naţională, convocată de Frontul Popular din Moldova la 16 decembrie 1990, a adoptat o Proclamaţie, prin care proclama „independenţa naţională a românilor din teritoriile ocupate”. La 27 decembrie 1990 a fost constituită, în jurul Frontului Popular din Moldova, Alianţa Naţională pentru Independenţă „16 Decembrie”. Este de prisos să insistăm asupra scopurilor pe care şi le-a propus Alianţa „16 decembrie”, întrucât acestea sunt relevate de chiar titulatura Alianţei. URSS era în agonie. Parlamentul Republicii Moldova era dominat de reprezentanţi ai nomenclaturii sovietice, colhoznice şi de partid. La 17 martie 1991 guvernul sovietic a desfăşurat un referendum unional pentru menţinerea URSS. Alături de Estonia, Letonia, Lituania şi Georgia, Republica Moldova boicotează referendumul. La 5 aprilie 1991 preşedinţii Ion Iliescu şi Mihail Gorbaciov au semnat la Moscova un nou tratat de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie între România şi URSS, menit să substituie tratatul similar încheiat între cele două state la 7 iulie 1970. Frontul Popular din Moldova a fost singura forţă politică care s-a opus energic ratificării acestui tratat de către Parlamentul de la Bucureşti, adoptând un şir de declaraţii şi documente. Preşedintele Iliescu a avut reacţii violente, aducând public ofense Frontului Popular din Moldova, acuzându-l de promovarea unui „punct de vedere îngust, sectar, extremist” şi de necunoaşterea tratatului. Alianţa Naţională pentru Independenţă „16 Decembrie”, printr-o Rezoluţie adoptată de mitingul său din 10 mai 1991, cere „Parlamentului să adopte neamânat Declaraţia de Independenţă” şi îşi reafirmă „adeziunea faţă de Proclamaţia celei de-a doua Mari Adunări Naţionale”. În noaptea 18 spre 19 august 1991 la Moscova are loc o lovitură de stat. Frontul Popular din Moldova convoacă, la 20 august 1991, un miting de proporţii în Piaţa Marii Adunări Naţionale, adoptând o Rezoluţie prin care cere „adoptarea urgentă de către Parlament a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova”.  Cunoscând dispoziţiile antiindependenţă ale majorităţii din Parlament, Frontul Popular din Moldova a recurs la tactica presiunii populare. Astfel, la 27 august 1991 Frontul Popular din Moldova a convocat cea de-a treia Mare Adunare Naţională, la care au participat sute de mii de persoane din toate colţurile Republicii Moldova. Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 a adoptat o Moţiune adresată Parlamentului, un Apel către popoarele şi statele lumii, a ratificat mai multe Propuneri ale Alianţei Naţionale pentru Independenţă  „16 Decembrie” adresate Parlamentului Republicii Moldova şi a votat textul DECLARAŢIEI DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLODVA. Trebuie să precizăm că Declaraţia de Independenţă a fost, practic, impusă Parlamentului dominat de elemente ataşate ideii de menţinere a URSS, la fel ca şi în republicile din Asia Mijlocie şi Azerbaidjan. În timp ce mulţimile convocate de Frontul Popular din Moldova trăiau în centrul capitalei momente înălţătoare, prilejuite de adoptarea Declaraţiei de Independenţă a statului, Parlamentul ezita să se pronunţe. A fost nevoie de multă abilitate şi fermitate a reprezentanţilor Frontului Popular din Moldova în Parlament (aflaţi în minoritate, dar deţinând un şir de funcţii-cheie) pentru a determina majoritatea sovietofilă să voteze nu doar textul Declaraţiei de Independenţă adoptat de Marea Adunare Naţională, dar şi imnul de stat „Deşteaptă-te, române!”. Presiunea populară a avut efect. Parlamentul s-a văzut constrâns să voteze Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Trebuie să precizăm că dacă în statele baltice şi în celelalte republici europene ale fostei URSS declaraţiile de independenţă au întrunit fie unanimitatea, fie majoritatea zdrobitoare a membrilor parlamentelor respective, nu acelaşi a fost şi cazul Republicii Moldova. Mulţi dintre deputaţii moldoveni, printre aceştia şi reprezentanţi ai naţiunii titulare, nu au fost la înălţimea momentului istoric din 27 august 1991 şi au refuzat să-şi pună semnătura sub textul Declaraţiei de Independenţă. Unii dintre aceştia sunt astăzi miniştri, deputaţi sau reprezentanţi în Comisia Cojocaru. Această întârziere în cazul proclamării independenţei de stat se explică prin imaturitatea şi incompetenţa politică a „elitei” conducătoare de la Chişinău şi printr-o desincronizare voită şi dureroasă de amplele procese care se derulau în spaţiul de influenţă a Moscovei. Această „elită”, acum penibil de zgomotoasă, nu a avut în 1991 preocupări naţionale sau geopolitice majore. Faptul că independenţa de stat a Republicii Moldova a fost totuşi proclamată la 27 august 1991 se datorează, pe de o parte, contextului geopolitic extern caracterizat de mutaţii fundamentale şi, pe de altă parte, presiunii populare exercitate prin intermediul Frontului Popular din Moldova, ca forţă politică care a organizat şi a dat coerenţă efortului nostru colectiv de emancipare politică.

Caligrafia ca artă politică

Cauzele reale ale evenimentului jenant de caligrafiere a autografelor deputaţilor primului Parlament pe duplicatul Declaraţiei de Independenţă sunt altele decât cele invocate public de organizatorii acestei scamatorii. În mod evident, Declaraţia de Independenţă reprezintă certificatul de naştere al statului nostru şi are valoare perenă. Acest document juridic singular, spre deosebire de orice act emis de vreo autoritate a Republicii Moldova, nu poate fi nici modificat, nici completat, nici anulat. Dispariţia fizică a documentului original, care poartă semnăturile deputaţilor anului 1991, nu atrage după sine, sub nici o formă, anularea efectelor lui juridice. Aşadar, toată această tărăşenie patriotardă din 26 aprilie 2010 are explicaţii cu mult mai prozaice şi chiar dezonorante pentru cei care au pus-o la cale, decât pretenţia enunţată public de aceştia de a întreprinde un gest justiţiar. De fapt, nişte personaje expirate de mult în viaţa publică din Republica Moldova, un fel de pensionari politici, un soi de încurcă-lume în viaţa publică de la noi s-au gândit la un moment dat să reapară măcar pentru un moment în epicentrul atenţiei publice. Altfel zis, ajunşi la vârsta senilităţii, grupul de persoane cu un trecut îndoielnic şi cu merite în egală măsură diferite şi discutabile, a reuşit să-l prindă în această horă a unirii rataţilor pe Mihai Ghimpu, cel care, pe lângă alte virtuţi, mai are şi calitatea de a fi fost şi el deputat în Parlamentul acelui moment istoric. De dragul adevărului trebuie să menţionăm că însuşi Mihai Ghimpu a avut o contribuţie importantă la Mişcarea de Eliberare Naţională, la efortul colectiv de oficializare a Citește în continuare »


Parlamentar român din Ucraina ales vicepreşedinte al APCE

Aprilie 27, 2010

Potrivit unui comunicat difuzat de Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, la 26 aprilie, în debutul sesiunii de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei domnul dr. Ion Popescu, preşedinte al delegaţiei Ucrainei la APCE şi singurul deputat român în Parlamentul de la Kiev (pe lista Partidului Regiunilor al preşedintelui Victor Ianukovici), a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al APCE. Ion Popescu este preşedinte al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”.

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” apreciază că alegerea domnului Ion Popescu în funcţia de vicepreşedinte al APCE demonstrează că românii din Ucraina, pe lângă faptul că reprezintă o minoritate etnică destul de numeroasă, au devenit şi o forţă politică puternică în Ucraina. În Ucraina locuiesc circa 500 de mii de etnici români, reprezentând ca mărime a doua comunitate etnică după cea rusă. Principalele concentraţii de români există în regiunile Cernăuţi (nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi ţinutul Herţa), Odesa (sudul Basarabiei şi Transnistria) şi Transcarpatică (Maramureşul de Nord).

Deputatul Ion Popescu s-a născut la 16 aprilie 1964 în comuna Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Cernăuţi. A obţinut titlul de doctor în filologie şi filozofie cu teza „Situaţia bilingvismului româno-rus în sudul arealului regiunii Cernăuţi”. Este membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 22 ianuarie 1996. În cadrul APCE Ion Popescu este membru al Comisiei pentru chestiuni politice şi al Comisiei pentru protecţia mediului, agricultură şi chestiuni teritoriale, precum şi al Subcomisilor pentru democraţie locală şi regională, pentru dezvoltare durabilă şi al celei pentru minorităţi.


Patriarhia Moscovei recunoaşte şi susţine regimul ilegal de la Tiraspol. Guvernul Republicii Moldova tace în aşteptarea Patriarhului Rusiei la Chişinău

Aprilie 23, 2010

Potrivit unui Comunicat de presă al Bisericii Ortodoxe Ruse, la 22 aprilie 2010, Patriarhul Kirill Gundiaev al Moscovei şi al întregii Rusii i-a primit la reşedinţa sa din stradela Cistâi pereulok nr. 5 din Moscova pe capul separatiştilor transnistreni Igor Nikolaevici Smirnov şi pe episcopul Sava  (Serghei Aleksandrovici Volkov) de Tiraspol şi Dubăsari (noua mână dreaptă a mitropolitului Vladimir Cantarean), care au fost însoţiţi de către Vladimir Vasilievici Ivanov, şeful de cabinet al lui Smirnov, şi Vladimir Valerievici Iastrebciak, care este prezentat drept „ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldoveneşti Nistrene”.

Cu ocazia acestei „vizite de lucru”, Smirov i-a acordat Patriarhului Kirill o distincţie a „Republicii Moldoveneşti Nistrene” –  „65 de ani de la Victoria din Marele Război pentru Apărarea Patriei”. În acest sens, în faţa Patriarhului i s-a dat citire unui „Ukaz al Preşedintelui Republicii Nistrene”. Patriarhul Kirill a acceptat distincţia şi i-a mulţumit „preşedintelui Republicii Moldoveneşti Nistrene” pentru „onoarea” acordată, subliniind că „Tot ceea ce este legat de amintirile despre război este sfânt pentru poporul nostru”.

De precizat că Igor Smirnov a fost gratificat anterior cu 5 distincţii ale Bisericii Ortodoxe Ruse, deţinând în acest sens un record absolut în spaţiul ex-sovietic. În Comunicatul Patriarhiei Moscovei se mai arată că Patriarul Kirill şi „preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene” au discutat în particular „chestiuni privind slujirea socială şi activitatea didactică a Bisericii Ortodoxe în Transnistria”.

A doua zi, la 23 aprilie 2010, Patriarhul Kirill l-a primit la reşedinţa sa din Moscova şi pe „ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Oseţia de Sud în Federaţia Rusă”, Dmitri Nikolaevici Medoev, şi pe  „secretarul I al ambasadei Republicii Oseţia de Sud în Federaţia Rusă” Ivan Ivanovici Kociev.

Guvernul Republicii Moldova (prim-ministru Vladimir Filat – PLDM), Ministerul Afacerilor Externe şi al Intergării Europene  (ministru Iurie Leancă – PLDM) şi Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă  (ambasador Andrei Neguţa – PCRM) nu au avut nici o reacţie în legătură cu primirea oficială a lui Igor Smirnov şi a „ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldoveneşti Nistrene”, Vladimir Iastrebciak.

În cadrul întâlnirii din 20 martie 2010 a primului ministru Vladimir Filat cu şeful Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion Alfeev de Volokolamsk, şeful Cabinetului de la Chişinău a discutat despre efectuarea unei apropiate vizite oficiale a Patriahului Kirill în Republica Moldova, după ce acesta a efectuat vizite similare în Bielorusia şi Ucraina. Un comunicat al Guvernului Republicii Moldova a relatat despre această întrâlnire în următorii termeni: „La întrevedere au mai participat Înalt Preasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove, Vice-premierul Iurie LEANCĂ, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Alexandru TĂNASE, ministru al Justiţiei. Vlad FILAT a spus că pentru el este o onoare să se întîlnească cu ÎPS Ilarion. „Cred că biserica trebuie să joace un rol important în consolidarea societăţii”, a spus Prim-ministrul. Premierul a vorbit despre situaţia din Republica Moldova, dar şi despre ceea ce se face pentru a îmbunătăţi starea de lucruri. Înalt Preasfinţitul Ilarion a spus că este pentru prima dată cînd vizitează Republica Moldova în calitate de Preşedinte al direcţiei relaţii externe bisericeşti a Patriarhiei de Moscova.” În aceste condiţii este clar că, pregătindu-şi vizita oficială în Republica Moldova, Patriarhul Kirill intenţionează să se afle nu doar la Chişinău, ci şi la Tiraspol, unde va credita moral regimul anticonstituţional condus de cetăţeanul rus Igor Smirnov. Potrivit declaraţiilor publice repetate ale Patriarhului Kirill, „Lumea Rusă” ar cuprinde 4 state, şi anume: Federaţia Rusă, Ucraina, Bielorusia şi Republica Moldova.

Un reportaj video de la întâlnirea Patriarhului Kirill Gundiaev cu  Igor Smirnov poate fi urmărit pe pagina de internet al Patriarhiei Moscovei:  http://www.patriarchia.ru/db/text/1144078.html

Un alt material la temă („CAPUL DE POD AL SFINTEI RUSII” sau „SANTINELELE RUSEŞTI” CONTRA REPUBLICII MOLDOVA):  https://cubreacov.wordpress.com/2008/02/08/%E2%80%9Ecapul-de-pod-al-sfintei-rusii%E2%80%9D-sau-%E2%80%9Esantinelele-rusesti%E2%80%9D-contra-republicii-moldova/


Mitropolia Basarabiei condamnă parada minorităţilor sexuale

Aprilie 22, 2010

Mitropolia Basarabiei cu îngrijorare a luat cunoştinţă de intenţia aşa-numitor minorităţi sexuale de a organiza, la 2 mai, în centrul Chişinăului, manifestări publice. Organizarea unor asemenea parade în capitala unei ţări cu o populaţie majoritar creştin-ortodoxă reprezintă o sfidare în mod obraznic a cetăţenilor ei, formaţi şi educaţi într-o cultură creştină cu o vechime de două milenii.

Este o ruşine pentru o ţară creştină ca viaţa sexuală deviată a unui grup neînsemnat de persoane, care conform învăţăturii Scripturii reprezintă un păcat, să fie transformată într-un subiect de propagandă şi demonstraţie publică prin centrul capitalei.

Amintim că Sfânta Scriptură condamnă relaţiile dintre persoanele de acelaşi sex, numindu-le „spurcăciune” în faţa lui Dumnezeu (Levitic 18, 22). Cazul celor două cetăţi Sodoma şi Gomora, care au fost nimicite din cauza înmulţirii acestei nelegiuiri (Facere 19, 4-28), trebuie să servească o lecţie pentru împătimiţii de această fărădelege. Şi Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, condamnă aceste legături şi avertizează persoanele care se dedau la asemenea practici că îşi vor lua „răsplata cuvenită rătăcirii lor” (Rom. 1, 26-27), iar în Epistola I către Corinteni spune clar că aceste persoane nu vor moşteni Împărăţia Cerurilor (I Cor. 6, 9).

Păcatul tulbură ordinea firii celui păcătos, îi perverteşte simţurile şi-l face să piardă deosebirea dintre bine şi rău, păcat şi virtute, normal şi anormal, legal şi ilegal, firesc şi nefiresc. Numai aşa putem explica dorinţa imensă şi nesăbuită a acestor grupuri de a-şi afişa viaţa lor privată păcătoasă în public.

Pe de altă parte este de înţeles ca asemenea manifestări agresive şi neruşinate să trezească şi reacţii de repulsie din partea majorităţii creştine, pentru care comportamentul acestora este o sfidare a bunului-simţ şi reprezintă un atac la adresa familiei şi o ameninţare pentru temelia morală a societăţii. Dar faptul că acţiunile acestor minorităţi au un impact negativ asupra educaţiei tinerei generaţii, asupra familiei şi a moralei publice nu poate fi tăgăduit de nimeni.

Reieşind din cele expuse mai sus, facem apel la factorii de decizie să trateze cu maximă responsabilitate situaţia creată, să ţină cont de părerea majorităţii populaţiei, cu votul cărora au obţinut funcţiile de conducere, să se manifeste ca apărători ai moralei publice şi să nu permită acţiuni care propagă imoralitatea şi reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii societăţii.

Slujitorii altarelor vor utiliza toate mijloacele şi vor fructifica fiecare ocazie pentru a preveni răspândirea acestui păcat strigător la cer.

În aceste condiţii este nevoie de solidarizarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii întru apărarea copiilor noştri, a familiei şi a moralei publice. Este de datoria fiecărui creştin să spună un „NU” hotărât răspândirii acestor practici murdare şi pierzătoare de suflet.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei


Erorile ortodoxiei ruse, erorile lui Dughin, erorile lui Putin: Rusia – “buricul pamantului”. Profesorul Ilie Badescu despre Geopolitica, Ortodoxie si Romania Mare

Aprilie 17, 2010

“Eliberarea naţională şi afirmarea spirituală a românilor sunt procese pe care Dughin le plasează în contextul mai larg al dualismului geopolitic european, dar interpretarea sa capătă un caracter sui generis. Latinismul este socotit o ideologie impusă de uniaţie, iar ortodoxia este interpretată după un model de gravitaţie spre Moscova.
ROMÂNIA MARE (după Dughin) s-a afirmat pe următoarele liniamente istorice: eliberarea de controlul turcesc şi rezistenţa la politica fanarioţilor; tendinţele uniate (supunerea Bisericii Ortodoxe faţă de Vatican); Biserica uniată era însoţită de latinism (glorificarea originii romane, rădăcinile latine ale limbii, etc.); Biserica greco-catolică era susţinută de Austria, cea ortodoxă de Rusia; fanarioţii promovau o politică pro-turcă; “Ideea României Mari a avut un context ortodox univoc”; “Naţionalismul românesc are un caracter anti-grecesc; uniaţia gravitează spre Roma şi Ortodoxia spre Moscova”. “Regimul formal ateo-comunist a ocupat univoc poziţia Ortodoxiei subordonând acesteia, zice Dughin, confesiunile unite şi supunând represiunii minorităţile catolice”
Cum se explică, în acest caz, miile de preoţi ortodocşi aruncaţi în puşcării!? Deci represiunea a fost antinaţională şi anticreştină (de ateizare completă şi de suprimare a tuturor marilor valori naţional-creştine).
Dacă ortodoxia este un fenomen de gravitaţie spre Moscova, atunci de ce-au fost interzişi Nae Ionescu şi Nichifor Crainic, care, împreună cu grupul de la Crinul Alb etc. au fost toţi ortodoxişti şi au fost întemniţaţi? De ce a continuat atacul contra ortodoxismului după ’89?
Latinismul şi ideea originii romane nu erau idei şi ideologie uniate, ci idei şi ideologie universal româneşti (naţionale); accentele erau uniate, nu ideile; ortodoxia nu gravitează spre Moscova, cum înclină a interpreta Dughin, ci are propriul ei centru de gravitaţie (eshatologie euharistică) şi o tradiţie voievodal-creştină; naţionalismul românesc este creştin (nutrit de primatul sufletului şi de ritul ortodox).”

ALEXANDER DUGHIN, GEOPOLITICA RUSIEI ŞI GEOPOLITICA ORTODOXIEI – fragment din revista Geopolitica, Nr. 1 (1)/2002, An I

Sursa: http://vlad-mihai.blogspot.com/


NOUA GENERAŢIE spune NU reivistei pornografice „CLICK” a lui DINU PATRICIU

Aprilie 9, 2010

Nr. 23 din 9 aprilie 2010

Primului minisru al Republicii Moldova,

Domnului Vladimir FILAT

D E M E R S

Domnule prim-ministru,

Organizaţia noastră este profund îngrijorată de informaţia apărută recent în presa din România într-un interviu exclusiv pe pagina de internet www.paginademedia.ro, realizat de Petrişor Obae cu omul de afaceri român Dinu Patriciu, despre decizia acestuia de a edita şi distribui în Republica Moldova revista cu conţinut erotic şi pornografic “Click”. Vă puteţi convinge de acest lucru accesând pagina de internet a respectivei reviste: http://www.click.ro. Asemenea publicaţii periodice cu conţinut imoral sfidează morala creştina şi sunt periculoase pentru societatea noastră.

Vă cerem cu insistenţă, domnule prim-ministru, să interveniţi personal pe lângă prietenul dumneavoastră Dinu Patriciu, pentru a-l convinge să renunţe la această decizie periculoasă pentru societatea noastră.

Dacă o astfel de iniţiativă care stimulează viciile şi reprezintă un atac direct împotriva familiei, educaţiei tinerei generaţii nu va fi oprită, ne putem pomeni că mâine oameni ca Dinu Patriciu să poftească legalizarea prostituţiei şi deschiderea de case de toleranţă ca afaceri profitabile pentru ei.

Ţinem să menţionăm că istoria cunoaşte multiple cazuri când unii români înstăriţi au contribuit financiar la construcţia de biserici, mănăstiri, şcoli, spitale etc. Astăzi în Republica Moldova, enoriaşii multor parohii caută cu disperare surse pentru construcţia lăcaşurilor de închinare. De asemenea, mulţi copii din ţara noastră îngheaţă în şcoli şi grădiniţe în perioadele reci ale anului, din cauza sistemelor de încălzire ieşite din uz sau a resurselor financiare necesare pentru procurarea carburanţilor. Într-o situaţie similară se află şi multe spitale, case de bătrâni etc.

Suntem în drept să aşteptăm de la fraţii noştri români nu propagarea pornografiei şi degradării morale, ca investiţii care să dea locuri de muncă, ci să ne ajute să ieşim din impasul economic şi social.

Sperăm că la insistenţele dumneavoastră, domnule prim-ministru, investiţiile private străine care vor veni în Republica Moldova vor contribui numai la îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor noştri şi nu vor provoca degradarea morală a societăţii noastre.

Cu respect,

Victor CIOBANU,

Preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie”

Vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat


DECLARAŢIA Asociaţiei Juriştilor Creştin-Democraţi

Aprilie 9, 2010

Asociaţia Juriştilor Creştin-Democraţi îşi exprimă regretul şi profunda dezamăgire în legătură cu faptul că preşedintele interimar al statului, domnul Mihai Ghimpu, pe data de 08 aprilie 2010, a declarat public că va efectua o anchetă proprie de investigare a violenţelor din 7 aprilie 2009, care va include, printre alte activităţi de cercetare, şi exhumarea cadavrelor unor persoane în scopul efectuării unor expertize suplimentare asupra cauzelor decesului acestora.

Potrivit legislaţiei şi practicilor specifice oricărui stat de drept, astfel de activităţi ţin de stricta competenţă a organelor de cercetare penală, acestea având obligaţia legală de a efectua măsuri operative de investigaţie, precum şi alte acţiuni de acumulare a probelor.

Considerăm că prin astfel de intenţii, anunţate oficial, se produce o ingerinţă directă în activitatea organelor de anchetă, care afectează independenţa justiţiei, încălcă principiul separaţiei puterilor în stat şi produce un grav conflict de interese. Asta pentru că este cunoscut faptul că domnul Mihai Ghimpu a fost şi unul dintre participanţii nemijlociţi la manifestaţiile violente din 7 aprilie 2009, iar nepotul său, primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a autorizat aceste întruniri, având şi el un rol activ în cadrul acelor confruntări. Care a fost rolul celor doi pe parcursul evenimentelor tragice de acum un an, precum şi eventualul grad de vinovăţie al acestora, urmează să stabilească justiţia. Şi asta fără nici un fel de amestec de ordin administrativ al factorilor de conducere politică şi fără nici un fel de presiuni asupra instituţiilor statului de drept.

De asemenea, avem tot temeiul să considerăm că o astfel de abordare părtinitoare a evenimentelor din 7 aprilie 2009 este, de fapt, o încercare de manipulare a opiniei publice în scopuri electorale.

Radu Buşilă,

Preşedinte al Asociaţiei Juriştilor Creştin-Democraţi

Chişinău, 9 aprilie 2010


Революционная логика в качестве заменителя принципа верховенства закона

Aprilie 8, 2010

Пост-скриптум к комментариям по поводу трагических дней 7-го апреля 2009

Первая годовщина прошлогодних событий подчеркнула очевидную озабоченность руководителей нынешней власти сакрализацией этой трагедии, путем распределения ролей политических сил Республики Молдова и участников того крупномасштабного конфликта.

Таким образом, либеральный режим зарезервировал себе место коллективного героя, вершителя исторической справедливости, мессии, творца перемен. Согласно либеральной интерпретации событий, протестующие являются, по известной интерпретационной модели большевистского толка, движущей силой истории, то есть своеобразным заменителем пролетариата, строящего «светлое будущее» революционными методами. Негативная роль достается бывшей коммунистической власти, полиции и всем тем, кто не являются сторонниками нынешнего правления и кто – не так ли? – выступает таким образом против него. Следовательно, эти враги Революции должны быть уничтожены, раздавлены, заклеймены позором и заключены под стражу. Либералы не признают право других принимать участие в общественной жизни, поддерживать свою, отличную от идей нынешней власти, точку зрения. В противном случае, на этих несогласных следует навесить ярлыки врагов народа и «Революции 7-го апреля».

Таким образом, день 7-го апреля становится для молдавских либералов в точности тем же самым, чем было 7 ноября для большевиков. Концептуальных различий между этими двумя идеологическими фундаментами практически не существует. Оба представляют собой концепцию, которая пропагандирует ненависть и нетерпимость по отношению ко всем тем, кто не вступил в их революционные когорты. Как большевики после государственного переворота в октябре 1917, так и либералы после мнимой «революции» 7-го апреля, трансформировали институты правового государства в инструменты по аннигиляции политических оппонентов. Госаппарат принял ярко выраженный репрессивный характер, а кадровые чистки и их замена «своими людьми» приняли небывалый размах. Практически вся пресса стала инструментом пропаганды режима. Генпрокуратура является элитным отрядом сил по преследованию и давлению на оппонентов и, в то же время, по протекции представителей нынешней власти.

Разница между большевиками Ленина и либералами Филата, которому вторят приспешники из других партий правящего альянса, определяется лишь историческим контекстом, который не позволяет последним прибегнуть к репрессиям масштаба творимых красными комиссарами.

7-е апреля 2009, точно как и 7-е ноября 1917, представляет собой начальную точку для развертывания базового мифа новой власти. В обоих случаях, синтагмы государственный переворот или попытка государственного переворота заменяются более романтичным и, в конечном счете, эвфеместическим понятием Революция. Даже, если между всеми этими тремя лингвистическими формулами существует идеальная синонимичность, восприятие общественностью понятия, используемого либералами, является положительным. Со времен Французской революции, оно сохраняет определенную ауру благородства. Базовый миф этой самодостаточной, герметичной и агрессивной идеологии трансформируется сегодня, в своего рода, параллельную религию, в новую государственную идеологию. Манипулирование народом посредством СМИ, маневров прокуратуры по поводу расследования данных событий представляют собой ключевые элементы крупномасштабной операции по легитимации нынешней власти, рожденной в «огне Революции» прошлого года.

Для того чтобы эффективнее завлечь массы в свои пропагандистские сети, новая власть цинично использует трагическую, прискорбную и достойную осуждения смерть Валерия Бобока, равно как и избиения, которым подверглись некоторые из задержанных полицией представителей молодежи. В тех же пропагандистских целях, с тем же цинизмом, нынешняя власть даже не удосужилась дождаться, по крайней мере, формального завершения расследования прокуратуры или представления отчета парламентской следственной комиссии. В первую же годовщину, все аффилированные нынешней власти радио- и телевизионные посты широко представили сюиту действий, направленных на сакрализацию прошлогодних событий. В центре столицы состоялась презентация макета памятника, а врио президента РМ Гимпу посмертно наградил Валерия Бобока высшим орденом государства. Таким образом, у «Революции» появились и свои мученики, которых почитают в антураже мнимой торжественности те же самые люди, что предали вышедшую на площадь из самых искренних побуждений, за демократию и Европу,  молодежь. У молодых людей, которые заполнили площадь в прошлом году, есть полное право спросить сейчас у руководителей либеральных партий, почему те сбежали, почему предали Валерия Бобока и остальных своим позорным отступлением с площади до того, как с нее ушли остальные протестующие. Почему Филат, Киртоакэ, Гимпу, Урекян и остальные не остались в ту ночь и не убедили молодежь разойтись по домам, предупредив таким образом любое нападение со стороны представителей правопорядка? Валерий Бобок был бы сегодня среди живых, если бы не был предан теми, кто вытащил его на площадь.

Так как власти злонамеренно дезинформируют общественное мнение по поводу прошлогодних событий и представляют их в неполном свете, считаю необходимым провести несколько принципиальных уточнений.

Жертвами трагедии 7-го апреля стали две категории граждан:

– полицейские, которые находились при исполнении и подверглись насилию со стороны агрессивных участников акций протеста, без каких-либо предварительных действий по отношению к демонстрантам. (Хронологически, именно полицейские при исполнении стали жертвами агрессоров. Речь идет о событиях дня 7-го апреля. Нынешняя власть и подконтрольная ей прокуратура не высказала никакого сожаления по поводу избиения сотен полицейских, равно как и какого-то намерения расследования и выявления лиц, нападавших на служителей правопорядка);

– протестующие, многие из которых действовали мирно и неагрессивно, в то время, как другие применяли насилие. (Хронологически, они подверглись нападению сотрудников сил правопорядка ночью с 7 на 8 апреля. Отметим, что нынешняя власть, включая подконтрольную ей прокуратуру, отсекает от хроники событий именно эти моменты, которые, конечно, достойны сожаления и порицания.)

В связи с событиями апреля 2009, существуют, по крайней мере, три категории лиц, которые явно нарушили закон:

1. официальные организаторы протестов, то есть те, кто предварительно подал заявления в столичную примэрию, взяв на себя обязанность обеспечить мирный характер митингов и не допустить их превращения в насильственные акты. Этими лицами являются Владимир Филат, председатель ЛДПМ, Ангел Агаки и Виктор Рошка, члены правления ЛДПМ, равно как и Наталья Морарь, Артур Гурэу и Елена Згардан. (данные лица, находясь на вершине пирамиды власти или представляя собой ее клиентуру, пользуются защитой нынешней власти и лишены любого вида ответственности)

2. провокаторы, подстрекатели, грабители, которые нападали на представителей правопорядка, призывали толпу к насилию, разрушали, поджигали и грабили здания президентуры и парламента. (И эти представляют собой клиентуру нынешней власти – как политики, так и молодые вандалы. Они не подвергаются ни уголовному преследованию со стороны прокуратуры, ни осуждению со стороны властей. Они являются «героями Революции»)

3. полицейские, которые применили чрезмерную силу против молодых людей, оставшихся ночью с 7-го по 8 апреля в центре Кишинева. (Этих служителей правопорядка представили в образе преступников до того, как следствие и суд доказали степень виновности или невиновности каждого. Врио президента, М. Гимпу, примар Кишинева, Д. Киртоакэ, премьер Вл. Филат, прим-вицепредседатель парламента, Урекян, соревнуются в выпадах и обвинениях в адрес полицейских, нарушая принцип презумпции невиновности, которым должен пользоваться гражданин любого правового государства.)

Учитывая хрупкость институтов правового государства, поддерживаемых в парализованном состоянии нынешней властью, у нас не остается ни единого основания верить, что правосудие восторжествует, и мы узнаем правду о событиях 7-го апреля. Более того, существуют реальные опасения, что истинные виновники прошлогоднего погрома будут лишены любого вида ответственности, а осуждению подвергнут лишь несколько сотрудников правоохранительных органов, которые предстанут в роли козлов отпущения.

В этих условиях, когда институты правового государства стали репрессивными  инструментами в руках власти, когда ложь и манипулирование являются основными элементами ее деятельности, когда конфронтация и военная логика используются в качестве основных видов оружия в борьбе с политическими оппонентами, а диалог, компромисс и консенсус вышли из круговорота взаимоотношений между властью и оппозицией, можно определенно утверждать, что общество подталкивается в горнило новых крупномасштабных конфликтов.

8 апреля 2010 года

Юрие Рошка


Logica revoluţionară ca substitut al supremaţiei legii

Aprilie 8, 2010

Post-scriptum la comentariile asupra tragicei zile de 7 aprilie 2009

Mitul fondator al neobolşevicilor liberali în plină ofensivă

Prima aniversare a evenimentelor de acum un an a accentuat în mod flagrant preocuparea vârfurilor actualei puteri de a sacraliza tragedia de atunci prin repartizarea de roluri pentru forţele politice din Republica Moldova şi pentru participanţii la conflictul de proporţii din acea zi.

Aşadar, regimul liberal şi-a rezervat postura de erou colectiv, de făptuitor al justiţiei istorice, de mesia aducător de schimbare. În interpretarea lor, toţi demonstranţii reprezintă, după modelul cunoscut al interpretărilor de tip bolşevic, forţa motrice a istoriei, adică un fel de substitut al proletariatului, care croieşte „viitorul luminos” cu metode revoluţionare. Rolul negativ îi revine fostei guvernări comuniste, poliţiei în ansamblu, ca şi tuturor celor care nu sunt cu ei, cu actuala putere şi care – nu-i aşa?-, nefiind cu ei, sunt împotriva lor.  Prin urmare, aceştia, inamicii Revoluţiei, trebuie nimiciţi, striviţi, stigmatizaţi şi băgaţi la puşcărie.  Ei nu recunosc dreptul altora de a exista în viaţa publică, de a-şi menţine dezacordul cu actuala putere fără a fi etichetaţi ca duşmani ai poporului şi ai „Revoluţiei din 7 aprilie”.

Astfel, ziua de 7 aprilie devine pentru liberalii moldoveni exact ceea ce era 7 noiembrie pentru bolşevici. Deosebiri de ordin conceptual între cele două fundamentalisme ideologice practic nu există. Ambele reprezintă un concept care propagă ura şi intoleranţa faţă de toţi cei care nu sunt înregimentaţi în cohortele lor revoluţionare. Şi bolşevicii după lovitura de stat din octombrie 1917, şi liberalii după pretinsa revoluţie din 7 aprilie 2009, au transformat instituţiile statului de drept în unelte de anihilare a oponenţilor politici. Aparatul de stat a devenit unul eminamente represiv, epurările de cadre şi înlocuirea acestora cu „oameni de-ai noştri” au căpătat proporţii fără precedent.  Aproape toată presa a devenit unealtă de propagandă a regimului. Procuratura Generală este detaşamentul de elită al trupelor de prigonire şi constrângere a oponenţilor şi, concominent, de protecţie a exponenţilor actualei puteri.

Diferenţa dintre bolşevicii lui Vladimir Lenin şi liberalii lui Vladimir Filat, secondat de ortacii din celelalte partide ale alianţei de guvernământ este determinată doar de contextul istoric, care nu le îngăduie ultimilor să opereze represiuni de proporţiile celor comise de comisarii roşii.

7 aprilie 2009, exact ca şi 7 noiembrie 1917, reprezintă punctul de pornire al mitului fondator al noii puteri. Şi într-un caz, şi în altul formulele lovitură de stat stat sau cel de răsturnare prin violenţă a puterii de stat sunt substituite cu termenul mai romantic şi până la urmă eufemistic de Revoluţie. Chiar dacă între cele trei formule lingvistice există o sinonimie perfectă, percepţia publicului pentru termenul utilizat cu preponderenţă de liberali este una pozitivă. De la Revoluţia Franceză încoace el păstrează cumva o aură de nobleţe. Mitul fondator al acestei ideologii autosuficiente, ermetice şi agresive este transformat astăzi într-un fel de parareligie, într-o nouă ideologie de stat. Manipularea mulţimilor prin mass-media, prin manevrele procuraturii asupra anchetei legate de evenimentele respective reprezintă elementele-cheie în vasta operaţiune de legitimare a actualei puteri, născută în „focul Revoluţiei” de acum un an.

Ca să prindă mai bine masele în mrejele sale propagandistice, noua putere utilizează în mod cinic decesul tragic, regretabil şi condamnabil al lui Valeriu Boboc şi maltratările cărora le-au fost supuşi unii tineri reţinuţi de poliţie.  În aceleaşi scopuri propagandistice, cu acelaşi cinism, actuala putere n-a mai aşteptat să se încheie măcar formal investigaţiile Procuraturii sau să fie prezentat raportul Comisiei parlamentare de anchetă. Chiar în ziua de 7 aprilie toate postuzrile TV şi radio afiliate actualei puteri au prezentat pe larg suita de acţiuni orientate spre sacralizarea evenimentelor de acum un an. În centrul capitalei a fost prezentată macheta unui monument, preşedintele în exerciţiu Ghimpu îi conferă post-mortem lui Valeriu Boboc cea mai înaltă distincţie de stat. Astfel, „Revoluţia” are şi martirii săi, veneraţi în condiţii de solemnitate prefăcută tocmai de cei care i-au trădat pe tinerii ieşiţi în stradă din cele mai sincere motive, pentru democraţie şi pentru Europa. Tinerii care au invadat piaţa anul trecut au tot dreptul să-i întrebe acum pe capii partididelor liberale, de ce au dat aceştia bir cu fugiţii, de ce i-au trădat pe Valeriu Boboc şi pe ceilalţi prin fuga din piaţă înainte de plecarea tuturor demonstranţilor? De ce Filat, Chirtoacă, Ghimpu, Urechean şi ceilaţi nu au rămas peste noapte ca să-i convingă pe tineri să plece acasă şi ca să preîntâmpine orice atac din partea forţelor de ordine? Valeriu Boboc astăzi ar fi fost viu dacă nu ar fi fost părăsit ce cei care l-au scos în piaţă.

Aşa cum autorităţile dezinformează cu rea-credinţă opinia publică asupra evenimentelor de acum un an şi le prezintă în mod trunchiat, considerăm necesar să facem câteva precizări de principiu.

Tragedia din 7 aprilie 2009 a generat două categorii de victime:

1) poliţiştii, care se aflau în exerciţiul funcţiunii, agresaţi de demonstranţii violenţi, fără ca cei dintâi să fi arătat o minimă agresivitate împotriva protestatarilor. (Cronologic anume poliţiştii aflaţi la datorie s-au pomenit în postură de victime ale agresorilor. Este vorba de cele întâmplate pe parcursul zilei de 7 aprilie 2009. Autorităţile şi procuratura controlată de acestea nu au schiţat nici un gest pentru a-şi exprima regretul faţă de molestarea a sute de poliţişti, nici pentru a efectua investigaţii în scopul stabilirii persoanelor care i-au agresat pe poliţişti.)

2) demonstranţii, unii dintre ei paşnici şi nevinovaţi, alţii violenţi. (Cronologic aceştia au fost atacaţi de forţele de ordine în noaptea dinspre 7 spre 8 aprilie. Menţionăm că acutala putere, inclusiv procuratura afiliată acesteia, decupează din lanţul evenimentelor doar aceste momente, în mod categoric regretabile şi condamnabile.)

În legătură cu evenimentele din aprilie 2009 există cel puţin  trei categorii de persoane care au încălcat vădit legea:

1)      organizatorii oficiali ai protestelor, adică cei care au depus cereri prelabile la Primăria capitalei, asumându-şi răspunderea de a asigura caracterul paşnic al întrunirilor şi de a nu permite degenerarea lor în acte de violenţă. Aceştia sunt Vladimir Filat, preşedinte PLDM, Anghel Agachi şi Victor Roşca, membri ai conducerii PLDM, precum şi Natalia Morari, Artur Gurău şi Elena Zgardan. (Respectivele persoane, fiind în vârful piramidei de stat sau reprezentând clientela actualei guvernări, se află sub protecţia acesteia şi sunt absolviţi de orice răpundere.)

2)      provocatorii, instigatorii, jefuitorii, care au agresat forţele de ordine, au îndemnat mulţimile la violenţă, au devastat, incendiat şi prădat clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului. (Şi aceştia reprezintă clientela actualei guvernări, atât politicienii, cât şi tinerii vandali. Ei nu sunt urmăriţi penal de procuratură şi nici blamaţi de autorităţi. Ei sunt „eroii revoluţiei”.)

3)      poliţiştii,  care au aplicat în mod excesiv forţa asupra tinerilor care rămăseseră în noaptea dinspre 7 spre 8 aprilie 2009 în centrul Chişinăului. (Aceştia sunt prezentaţi în calitate de criminali înainte ca ancheta şi judecata să dovedească vinovăţia sau nevinovăţia fiecăruia dintre colaboratorii de poliţie. Preşedintele în exerciţiu, M. Ghimpu, primarul Chişinăului, D. Chirtoacă, premierul V. Filat, prim-vicepreşedintele Parlamentului, Urechean, se întrec în invective şi învinuiri împotriva poliţiştilor, călcând în picioare principiul prezumţiei nevinovăţiei, de care trebuie să se bucure orice cetăţean într-un stat de drept.)

Dată fiind fragilitatea instituţiilor statului de drept, ţinute în stare de paralizie de către actuala putere, nu avem nici un temei să sperăm că justiţia va triumfa şi că vom afla adevărul întreg despre evenimentele din 7 aprilie 2009. Mai mult decât atât, există riscuri reale ca adevăraţii vinovaţi de dezastrul de acum un an să fie absolviţi de orice răspundere, urmând să fie condamnaţi doar câţiva colaboratori de poliţie, cărora li se va atribui rolul de ţapi ispăşitori.

În aceste condiţii, când instituţiile statului de drept au devenit unelte de represiune în mâinile guvernării, când minciuna şi manipularea sunt elemente de bază ale activităţii actualei puteri, când confruntarea şi logica războiului sunt utilizate ca principale arme de luptă cu oponenţii politici, iar dialogul, compromisul şi consensul au ieşit din circuitul relaţiilor dintre putere şi opoziţie, putem afirma cu cetitudine că societatea este împinsă în hăul unor noi confruntări de proporţii.

Iurie Roşca,

8 aprilie 2010


Poliţiştii răniţi de „revoluţionarii” violenţi la 7 aprilie 2009

Aprilie 8, 2010

Lista colaboratorilor MAI care au necesitat ajutor medical la Spitalul şi Policlinica MAI din data de 07.04.2009 (orele 12:00) până pe data de 29.04.2009 (orele 16:00)

Nr. Nume, prenume, patronimic Anul naşterii Locul de muncă, gradul Diagnosticul
1 Bodiu Roman Eugen 1978 RPS „Scut”, sergent major Plagă contuzionată a buzei superioare suturată
2 Mantaluţă Ion Petru 1986 RPS „Scut”, caporal Traumatism craniocerebral acut închis (TCCAÎ). Comoţie cerebrală, plagă contuză a regiunii frontale dreapta
3 Galupa Igor Toma 1968 DOP MAI, şef secţie, maior TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzie a ţesuturilor moi regiunea occipitală cu hematom subcutanat
4 Galbur Anatolie Ilie 1986 CPS Buiucani, locotenent Contuzia rinichilor. Contuzia ţesuturilor moi, regiunea lombară dreapta
5 Barbarii Oleg Ghenadie 1969 RPS „Scut”, plutonier TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuzionată a scalpului
6 Olaru Vasile Vladimir 1971 RPS „Scut”, maior TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plaga contuzionată suturată a regiunii frontale dreapta
7 Arion Petru Ion 1970 RPS „Scut”, plutonier major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuzionată a regiunii scalpului
8 Stanciu Alexandru Nicolae 1979 CPS Râşcani Plagă contuzionată a scalpului
9 Maluda Oleg Ion 1979 RPS „Scut”, plutonier Traumă bontă a abdomenului. Contuzia ţesuturilor moi ai peretelui abdomenal anterior
10 Ciumac Grigore Tudor 1984 RPS „Scut”, sergent TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuzionată a piciorului drept
11 Ursu Gheorghe petru 1969 RPS „Scut”, poliţist Plagă contuzionată a gambei drepte
12 Bucur Valeriu Valentin 1987 RPS „Scut”, plutonier major Plagă contuzionată craniană pe stânga
13 Musteţanu Octavian Gheorghe 1977 RPS „Scut”, plutonier major Plagă contuză craniană pe stânga
14 Stratan Sergiu Petru 1984 CPS Râşcani, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte. Artrită reactivă a articulaţiei talocrurale pe dreapta
15 Beghiu Gheorghe Ion 1976 RPS „Scut” TCCAÎ. Comoţie cerebrală cu sindrom HIC, sindrom astenovegetariv. Plagă contuză a regiunii fronto-parietale pe dreapta
16 Tatarciuc Vitalie Ion 1982 RPS „Scut”, sergent major Traumatism vertebral acut închis. Fractura apofizei posterioare C6 fără deplasarea TCCA. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale brahiului drept
17 Garazi Marin Dumitru 1982 CPS Râşcani TCCAÎ. Comoţie cerebrală.
18 Dragudanov Roman Eugen 1979 RPS „Scut” Plagă contuză a regiunii feţei pe stânga
19 Ceban Viorel Ion 1979 RPS „Scut” Plagă contuză a articulaţiei genunchiului stâng
20 Dulgher Vladimir Ilie 1984 U/M 1001, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii rendonului Ahil pe dreapta. Plagă contuză suturală a antebrahiului drept
21 Bîrcă Victor Valentin 1977 RPS „Scut” TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuzionată a regiunii parietale stânga
22 Chimingir Serghei Ion 1980 CPS Ciocana Plagă ruptă a regiunii pavilionului urechii drepte. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii lombare pe dreapta
23 Grecu Valeriu Vasile 1986 U/M 1002 Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
24 Bostan Lilian Vasile 1985 BPDS „Fulger”, sergent TCCAÎ. Comoţie cerebrală.
25 Toma Oleg Gheorghe 1968 RPS „Scut” Contuzia ţesuturilor moi ale ambelor gambe şi ale plantei stângi
26 Muntean Gheorghe Iacob 1973 RPS „Scut” Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii frontale şi scalpului
27 Borş Alexandru Ion 1986 RPS „Scut”, sergent TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză a regiunii scalpului. Contuzia ţesuturilor moi ale plantei stângi
28 Oleinic Ion Vasile 1981 RPS „Scut” Plagă contuză tăiată în regiunea obrazului stâng
29 Botnari Constantin Nicolae 1976 RPS „Scut” Plagă contuză periorbitală pe stânga. Plagă contuză a regiunii nasului pe stânga
30 Bîtcă Serghei Vasile 1986 RPS „Scut”, caporal Plagă tăiată a gambei stângi. Fractură închisă a falagei distale a degetului I a plantei drepte
31 Slobozean Igor Andrei 1982 CPS Râşcani,locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale capului, regiunea frontală dreapta. Plagă contuzionată a treumei superioare a gambei stângi
32 Starşîi Alexandru Alexei 1989 U/M 1001, batalion 3, ostaş Lezarea piramidei nazale. Epistaxis
33 Arionov Vadim 1989 U/M Contuzia ţesuturilor moi ale craniului
34 Andruşca Alexandru 1986 CPS Râşcani Plagă contuzionată a feţei
35 Onea Ivan Grigore 1989 U/M 1002 TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Hematom a regiunii frontale
36 Popa Ion Mihail 1976 BPDS „Fulger”, sergent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii parietale craniene şi regiunii lombare pe dreapta
37 Buju Dumitru 1986 RPS „Scut” Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
38 Buşila Andrei 1982 U/M 1002 Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
39 Dumbrăveanu Alexandru Nicolae 1968 BPDS „Fulger”, locotenent colonel Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii articulaţiei geniunchiului drept
40 Jurnavei Mihail Mihail 1985 RPS „Scut”, sergent Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii articulaţiei talocrurale pe stânga
41 Calcatinge Grigore Ion 1988 RPS „Scut” Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
42 Cucoş Marin Alexandru 1975 BPDS „Fulger”, plutonier Contuzia articulaţiei umărului drept. Hematom posttraumatic a regiunii articulaţiei umărului drept
43 Ciobanu Nicolae Victor 1990 U/M 1002, batalion 1, compania 2 Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii lobare pe dreapta
44 Gheorghiţă Victor Petru 1984 U/M 1002, locotenent Intoxicaţie cu gaze toxice. Bronşită acută
45 Zavialov Maxim Serghei 1990 U/M 1002, batalion 3, compania 1 Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii frontale
46 Pavlov Iurii Nicolae 1990 U/M 1001, batalion 3, compania 2 TCCAÎ. Comoţie cerebrală cu sindrom HIC. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii interscapulare superioare
47 Onoico Alexandru Valentin 1990 U/M 1002, batalion 3, compania 1 Plagă contuzionată a urechii drepte
48 Andreev Vitalie Valeriu 1990 U/M 1001 Contuzia ţesuturilor moi ale feţei şi ale hemitoracelui stâng
48 Libacov Alexei Efim 1977 BPDS „Fulger”, locotenent major Plagă contuzionată a buzelor
50 Sulimovschi Veaceslav Mihail RPS „Scut”, plutonier Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
51 Sochirca Adrian Serghei 1982 CPS Râşcani, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
52 Caraman Vadim Nicolae 1990 U/M 1001, batalion 3, carabinier TCCAÎ. Comoţie cerebrală cu sindrom cerebroastenic exprimat
53 Gramaciuc Denis Leonid 1988 CPS Ciocana TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale piciorului stâng şi feţei
54 Buruiană Alexandru Anatol 1984 RPS „Scut”, sublocotenent Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
55 Roman Victor Ion 1987 U/M 1001, batalion 3 Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
56 Balan Victor Vasile 1990 U/M 1002, batalion 1 Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
57 Belecci Ion Ştefan 1977 SPPS, plutonier Barotraumatism al urechii drepte
58 Vîntu Adrian Mihai 1984 RPS „Scut”, sergent TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză a regiunii scalpului
59 Dulgher Valeriu Valentin 1985 U/M 1001, carabinier Plagă contuză a regiunii temporale stângi
60 Plîngău Radu Grigore 1986 RPS „Scut”, sergent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuzionată în regiunea temporooccipitală. Contuzia articulaţiei talocrurale pe dreapta
61 Balan Sergiu Mihai 1971 RPS „Scut”, plutonier major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză a mâinii stângi
62 Sarivan Andrei Ion 1986 BPDS „Fulger”, sergent TCCAÎ. Comoţie cerebrală.
63 Stratan Gheorghe Ion 1972 RPS „Scut”, căpitan Plagă contuză a gambei stângi
64 Busuioc Alexandru RPS „Scut”, locotenent Plagă contuză a gambei stângi
65 Palaria Vladimir Ion 1990 U/M 1002, carabinier Traumă contuză a ochiului drept
66 Gîncu Adrian 1982 CPS Râşcani Intoxicaţie cu gaze lacrimogene
67 Scurtu Lilian 1981 CPS Râşcani Intoxicaţie cu gaze lacrimogene
68 Bolgari V. 1984 RPS „Scut”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte şi mâinii stângi
69 Artiomov Sergiu Gheorghe 1979 CPS Râşcani, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză parietală pe stânga. Contuzia ţesuturilor moi ale genunchiului stâng
70 Lisnic Maxim Petru 1987 U/M 1001 Plagă contuză a nasului
71 Vasiliev Pavel Iurie 1981 CPS Ciocana, locotenent major Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii lombare
72 Pleşcari Maxim Vladimir 1989 U/M 1001 Plagă ruptă a buzei superioare
73 Ceban Vasile Vasile 1990 U/M 1002 Contuzia ţesuturilor moi şi hematom posttraumatic a regiunii articulaţiei genunchiului stâng
74 Moraraş Ion Ion 1988 U/M 1002, ostaş Contuzia ţesuturilor moi cu lezarea ligamentelor articulaţiei genunchiului stâng
75 Josan Mihai Mihail 1983 DSE, locotenent Intoxicaţie cu gaze lacrimogene. Sindrom convulsiv
76 Cerniciuc Denis Serghei 1986 RPS „Scut”, sergent major Intoxicaţie cu gaze lacrimogene. TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Sindrom HIC, sindrom astenovegetativ.
77 Bordeian Vladimir Victor 1990 U/M 1002 Sincopă psihogenă pe fondul distoniei vegetovasculare
78 Chitoroagă Andrei Nicolai 1973 BPDS „Fulger”, plutonier major TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii frontale pe stânga
79 Sîrbu Iurie Boris 1984 CPS Râşcani, sublocotenent TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Sindrom HIC, sindrom astenovegetativ.
80 Munteanu Ion Leonid 1990 U/M 1002 Plăgi contuzie ale regiunii temporale pe dreapta şi supraorbitale pe stânga
81 Toma Vladimir Victor 1978 CPS Râşcani, locotenent Hipoacuzie brusc instalată. Barotraumă
82 Mîrza Vladislav Constantin 1978 CPS Râşcani, locotenent major Hematom subcapsular a rinichiului stâng
83 Cazacu Mihail Constantin 1974 RPS „Scut”, plutonier adjutant Contuzia ţesuturilor moi cu hematom posttraumatic a antebraţului drept
84 Berdan Gheorghe Sava 1985 CPS Râşcani, locotenent Contuzie vertebromedulară închisă. Comoţie medulară
85 Bejan Serghei Mihail 1986 CPS Râşcani, sublocotenent TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plăgi contuzionate ale ţesuturilor moi ale antebraţului şi gambei drepte. Intoxicaţie acută cu gaze toxice
86 Ciobanu Dumitru Gheorghe 1969 U/M 1001, locotenent colonel, comandant de batalion TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Contuzia hemitoracelui pe stânga
87 Onica Gheorghe Gheorghe 1979 BPDS „Fulger”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii articulaţiei genunchiului stâng şi a gambei stingi.
88 Ceala Sergiu Tudor 1979 BPDS „Fulger”, plutonier Plagă contuză a feţei
89 Iaţco Alexei Nicolae 1984 BPDS „Fulger”, plutonier adjutant Plagă contuză a regiunii submandibulare pe dreapta
90 Sîrcu Nicolae Petru 1976 BPDS „Fulger”, sergent Plagă contuză a degetului doi a mânii stingi. Plagă contuză a regiunii umărului stâng.
91 Cerescu Mihail 1980 CPS Râşcani, locotenent major Hematom posttraumatic a gambei stingi
92 Condraciuc Artiom Grigore 1987 Academia Ştefan cel Mare, student anul III Contuzia ţesuturilor moi la OS. Enfizem palpebral posttraumatic.
93 Larionov Vadim Tudor 1989 Carabinier Plagă contuzionată a gambei stângi
94 Gîncu Adrian Ion 1982 CPS Râşcani, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală.
95 Coroliov Valentin Ion 1977 RPS „Scut”, plutonier Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii lombare, coapsei şi articulaţiei genunchiului drept.
96 Galenco Denis Anatol CPS Râşcani Fractura coastelor 1V-V din stânga pe linia scapulară
97 Foşca Viorel 1986 CPS Râşcani, locotenent Contuzia genunchiului stâng
98 Codreanu Fiodor 1986 CPS Râşcani, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale hemotoracelui stâng
99 Plăcintă Anatol Ion 1971 U/M 1002, maior Hematom posttraumatic al gambei stângi
100 Cibotari Stanislav Ion 1976 BPDS „Fulger”, sergent major Plagă contuză a buzei superioare. Periodontită posttraumatică dintele 12-14
101 Fiodorov Iurie 1975 CPS Râşcani, căpitan Contuzia plantei stângi
102 Batrînac Adrian 1978 CPS Râşcani, căpitan Contuzia ţesuturilor moi ale coapsei stângi
103 Mocanu Iurie Ion 1978 CPS Râşcani, căpitan Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
104 Bosîi Eugen 1983 RPS „Scut”, sublocotenent Contuzia ţesuturilor moi în regiunea lombară
105 Batrînac Adrian CPS Râşcani Fractura osului cuboit plantei stângi
106 Buzdugan Gheorghe 1984 RPS ..Scut”, sergent major Fisura capului osului ulnar a mâinii stângi
107 Malear Vitalie Victor 1977 CPS Râşcani, locotenent major Plagă contuzionată penetrantă a buzei
superioare
108 Groza Corneliu 1974 CPS Ciocana, comisar, locotenent-colonel Otohematom al urechii stingi, plagă contuză a ţesuturilor moi în regiunea temporală
109 Croitor Constantin CPS Râşcani Contuzia ţesuturilor moi ale piciorului şi plantei stângi
110 Prestescu Veaceslav 1986 CPS Râşcani Contuzia ţesuturilor moi ale articulaţiei talocrurale pe stângă.
111 Guzun Vladimir RPS „Scut”, plutonier Entorzia ligamentelor articulaţiei talocrurale pe dreapta
112 Copacinschi Andrei RPS „Scut”, plutonier major Contuzia articulaţiei genunchiului drept
113 Grimaliuc Boris 1979 RPS „Scut”, caporal Plagă tăiată a gambei stângi
114 Nichiforeac Lilian Mihail 1979 BPDS „Fulger”, locotenent-colonel Contuzia articulaţiei talocrurale pe dreapta
115 Omelcenco Aurel Petru CPS Centru, locotenent Contuzia mâinii drepte
116 Şoimu Victor Chirii 1969 BPDS „Fulger”, plutonier Fractura liniară a treimei distale a osului ulnar pe dreapta
117 Leşan Iurii Veaceslav RPS „Scut”, locotenent Contuzia articulaţiei talocrurale pe dreapta
118 Cotoman Sergiu Andrei 1979 RI’S ..Scul”, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală.
119 Arcuş Ion Gheorghe 1980 RPS „Scut”, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală
120 Cuşnir Vasile Nichita 1986 RPS „Scut”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi a piciorului drept
121 Zaldea Victor Simion 1966 BPDS „Fulger”, plutonier adjutant Contuzia articulaţiei talocrurale stângi. HTA salt hipertensiv.
122 Bolduratu Constantin 1975 RPS „Scut”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi a ambelor gambe
123 Ciorescu Stanislav 1986 RPS „Scut”, sublocotenent Contuzia articulaţiei umărului drept. Hematom al articulaţiei umărului şi omoplatului drept
124 Croitor Vasile Ion 1970 CPS Râşcani, plutonier TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză frontală pe stânga suturată.
125 Petic Iurie Vasile 1971 RPS Scut, plutonier major TCCA repetată. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale hemitoracelui stâng, umărul şi omoplatului stâng, articulaţiei talocrurale stângi.
126 Dulgher VladimirIlie 1984 U/M 1001, locotenent major TCC închisă. Comoţie cerebrală. HIC cu dereglări vegetovasculare. Contuzia ţesuturilor moi ale feţei.
127 Serebrian Vladislav Vasile 1978 BPDS „Fulger”, sergent major TCC închisă. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale scalpului. Plăgi contuze ale degetelor mâinii stângi.
128 Pascaru Nicolae Tudor 1990 Im 11102. batalion 1. ostaş TCCAÎ. Comoţie cerebrală. Plagă contuză a buzei superioare.
129 Creţu Ion Mihai 1983 CPS Râşcani, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi. Hematom masiv posttraumatic subcutanat a gambei stingi.
130 Popa Vladimir 1986 RPS „Scut”, caporal Contuzia articulaţiei genunchiului stâng.
131 Golban Denis 1986 RPS „Scut”, sergent Plaga contuză a regiunii tempoparietale pe stânga
132 Antoci Nicolae Ion 1987 BPDS „Fulger”, sergent Contuzia articulaţiei talocrurale pe dreapta.
133 Gherciu Vitalie 1984 CPS Râşcani, locotenent Trauma craniocerebrală acută închisă, comoţie cerebrală.
134 Chelari Igor 1971 RPS „Scut”, sergent Hematom subunghial alş degetului I plantei drepte.
135 Buju Dumitru 1986 RPS „Scut” Contuzia articulaţiei talocrurale pe stânga.
136 Lungul Vladimir 1964 CGP, maior Confuzia ţesuturilor moi în regiunea genunchiului stâng
137 Nacu Alexei 1969 CPS Râşcani, căpitan Traumatism craniocerebral acut închis. Comoţie cerebrală
138 Bîrgan Alexandru 1987 RPS „Scut”, plutonier Contuzia articulaţiei genunchiului drept şi calcan drept
139 Dascăl Iurii 1977 CPS Râşcani. locotenent major Contuzia ţesuturilor moi ale mâinii drepte
140 Savca Ion 1987 RPS ..Scut”, sergent Contuzia şi hematom al gambei drepte
141 Oleinic Nicolae 1987 RPS „Scut”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi în regiunea plantei stângi
142 Rusu Vladislav 1985 RPS „Scut” Contuzia şi hematom în regiunea gambei stângi
143 Vasilaşco Viorel 1975 CGP, sergent Contuzia ţesuturilor moi a plantei stingi
144 Slobodean Vitalie 1982 CPS Râşcani, plutonier adjunct Stare poststres. Criză simpatoadrenală. Cefalee tensională
145 Cernei Oleg 1980 DTC, U/M 1001, locotenent. Contuzia ţesuturilor moi a articulaţiei talocrurale pe dreapta
146 Baciu Alexei 1975 CGP, plutonier Contuzia mâinii drepte
147 Roşca Vasile 1982 CPS Râşcani, sublocotenent Hematom în regiunea articulaţiei genunchiului drept
148 Cerescu Mihai 1980 CPS Râşcani, locotenent Hematom al gambei stângi
149 Rebeja Vasile 1986 DTC, U/M 1002, sergent Contuzia ţesuturilor moi în regiunea temporală pe dreapta
150 Ureche Iurie 1983 CPS Ciocana Contuzia hemitoracelui din stânga şi gamba dreaptă
151 Pavlisciuc Mihail 1980 CPS Râşcani, locotenent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală
152 Corotaş Igor 1984 RPS „Scut” Contuzia articulaţiei genunchiului drept
153 Hîrcîială Octavian 1986 CPS Râşcani Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
154 Corduneanu Petru Ion 1963 DGPOP a MAI, colonel Hipertensiune arterială grad II. Cefalee posttraumatică
155 Rabovil Ruslan 1985 CPS Râşcani, locotenent Plagă contuză a gambei stângi, articulaţiei humerusului drept şi plantei drepte
156 Sorbală Stanislav 1979 DTC, locotenent Leziunea ligamentului articulaţiei talocrurală din stânga
157 Stînca Iurie 1971 CPS Râşcani, locotenent colonel Contuzia ţesuturilor moi ale plantei drepte şi hematoma ambelor humere
158 Schivu Vladislav 1983 CPS Râşcani, locotenent Fractura procesului articular transversal C7 din dreapta fără deplasare
159 Manea Marin 1977 RPS ..Scut” Contuzia hemitoracelui drept
160 Lozovan Gheorghe 1977 CPS Râşcani, locotenent major Plăgi contuze multiple a ţesuturilor moi în regiunea maleolei laterale a piciorului drept
161 Grigori Valeriu Semion 1972 BPDS „Fulger”, locotenent Fractură marginală intraarticulară a bazei falangei medii, partea laterală a degetului IV mâna dreaptă.
162 Grosu Mihail Gheorghe 1978 BPDS „Fulger”, sergent major Fractură a osului cuboid al plantei drepte
163 Hlopeţchi Igor 1968 CPS Buiucani Plagă contuză în regiunea frontală. Contuzia ţesuturilor moi ale feţei pe
dreapta
164 Şoşov Damian Valeriu 1982 BPDS „Fulger”, sergent, poliţist operativ Contuzia ţesuturilor moi ale articulaţiei colului drept şi braţul drept
165 Robu Valeriu Serghei 1984 BPDS „Fulger”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale antebraţului şi articulaţiei cotului drept
166 Manita Marin 1982 RPS „Scut” Contuzia ţesuturilor moi în regiunea gambei şi articulaţiei talocrurale pe stângă. Hematom posttraumatic al gambei stingi.
167 Flocosu Liliana 1980 CGP Traumă cranioccrebrală acută. Comoţie cerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii frontale.
168 Timotin Grigore Mihail 1985 BPDS „Fulger”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi treimea distală a femurului stâng
169 Burca Oleg 1984 RPS „Scut” Contuzia genunchiului drept
170 Ceban Sergiu Tudor 1986 BPDS „Fulger”, sergent Contuzia şi hematom al articulaţiei genunchiului stâng
171 Ţurcan Andrei Semion 1987 BPDS „Fulger”, caporal Contuzia testiculului drept
172 Bobeico Ion 1978 RPS „Scut”, locotenent Fisura osului radial în treimea proximală. IRVA
173 Raelean Emil Victor 1988 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia gambei drepte
174 Chiriliuc Andrei Igor 1989 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale articulaţiei genunchiului stâng
175 Malameţchii Ion Ion 1988 U/M 1001, batalionul 3, sergent inferior Contuzia ţesuturilor moi ale coapsei stângi
176 Maslov Serghei Ion 1989 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stingi
177 Antoci Alexandru Efim 1990 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi
178 Tatar Serghei Vasile 1988 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stingi.
179 Cotorobai Vasile Dumitru 1988 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Plagă în regiunea piramidală a nasului
180 Damaschin Ion Iurie 1990 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi a regiunii talocrurale stângi
181 Patosca Dumitru Ion 1988 U/M 1001, batalionul 3, ostaş Contuzia ţesuturilor moi degetului II al mâinii drepte
182 Cibotari Serghei Mihai 1990 U/M 1001, batalionul 3, sergent inferior Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
183 Olei Serghei Grigore 1990 U/M 1001, batalionul 3, sergent inferior Contuzia ţesuturilor moi ale articulaţiei talocrurale stângi
184 Rusu Ion Anghel 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia plantei stângi
185 Bantoş Stanislav Valeriu 1989 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia coapsei şi a genunchiului stâng
186 Arhire Mihai Ion 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia maleolei mediale al membrului inferior drept
187 Mursa Vadim Gheorghe 1982 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, locotenent Fractura oaselor nazale cu deplasare moderată. Contuzia articulaţiei umărului stâng
188 Cosneţ Dumitru Constantin 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale coapsei drepte şi toracelui
189 Rusu Victor Petru 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia feţei. Hematom suborbital. Plagă zdrobită a buzei
190 Tabacari Andrei Ilii 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi a umărului stâng
191 Balan Victor Vasile 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia plantei stângi
192 Reznic Vasile Mihai 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia genunchiului stâng
193 Brosco Ilie Vladimir 1982 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Plagă desecantă regiunea occipitală. Contuzia antebraţului stâng
194 Mihai Mihai Ion 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia gambei stângi
195 Libada Vadim Grigore 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi. Hematom al degetului II, piciorul stâng
196 Catarău Ion Grigore 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale braţului stâng, piciorului stâng
197 Antoşciuc Nicolai Vladimir 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Exoriaţia regiunii degetelor mânii drepte
198 Sudelca Sergiu Mihai 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Intoxicaţie cu gaze lacrimogene. Contuzia ţesuturilor moi ale piciorului stâng
199 Obrişte Gavril Valeriu 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, sergent inferior Contuzia ţesuturilor moi ale coapsei stângi, echimoze regională
200 Bârca Ion Gheorghe 1989 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale gambei stângi, echimoze regionale. Contuzia ţesuturilor moi ale braţului stâng
201 Ghervas Ion Ion 1988 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, caporal Plagă disecantă în regiunea nasului. Contuzia gambei stângi
202 Cuflic Renat Vasile 1989 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale mânii drepte
203 Gafenco Radu Gheorghe 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale mânii stângi
204 Marcuţa Ion Ion 1986 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, sergent inferior Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii zigomatice stângi
205 Gîcea Tudor Tudor 1988 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia ţesuturilor moi ale piciorului stâng. hematom regional
206 Rebeja Vitalii Tudor 1986 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, sergent Plagă contuză în regiunea parietală dreaptă
207 Burete Vasile Petru 1990 U/M 1002, batalionul 1, compania 2, ostaş Contuzia nasului, epistaxis
208 Şumleanschi Andrei Ignat 1956 DTC, colonel Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
209 Arsenii Ion Gheorghe 1968 DTC, locotenent-colonel Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
210 Stîngaci Constantin Constantin 1971 DTC, locotenent-colonel Contuzia ţesuturilor moi ale gambei drepte
211 Mocanu Ştefan Emanuil 1961 DTC, colonel Plagă contuză a ţesuturilor moi ale gleznei drepte
212 Berestean Veaceslav Vasile 1970 BPDS „Fulger”, locotenent colonel Traumă craniocerebrală. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii intraorbitale stângă
213 Nagherneac Veaceslav Victor 1982 BPDS „Fulger”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi in regiunea femurului drept, degetului 1 plantei stingi
214 Bucur Vasile Sidor 1967 RPS „Scut”, plutonier major Contuzie şi hematom ţesuturilor moi, a
femurului sting şi articulaţiei humerală
pe stânga
215 Skaleţki Alexandru 1984 CPS Ciocana, locotenent Contuzie şi hematomă articulaţiei talocrurale din dreapta
216 Bîzgan Alexandru Pantelei 1987 RPS „Scut”, caporal Traumă în regiunea genunchiului drept
217 Ţernă Serghei Gheorghe 1975 RPS „Scut”, sublocotenent Trauma piciorului drept
218 Lupaşco Lilian Valeriu 1986 RPS „Scut”, caporal Trauma piciorului drept
219 Butuc Ion Vasile 1974 RPS „Scut”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi ale ambelor gambe
220 Costişanu Ruslan Mihail 1983 RPS „Scut”, sergent major TCCAÎ. Comoţie cerebrală
221 Bodrug Iurie Semion 1968 RPS „Scut”, căpitan Contuzia ţesuturilor moi ale ambelor mâini
222 Coştiuc Eduard Constantin 1981 RPS „Scut” plutonier Plagă tăiată a degetului 1 al mâinii stângi
223 Lazar Constantin
Constantin
1981 RPS „Scut”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi ale capului.
224 Tacu Eugen Valeriu 1988 RPS „Scut”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi ale ambelor mâini
225 Cucerenco Serghei Tudor 1983 RPS „Scut”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi ale capului
226 Burcă Oleg Tudor 1984 RPS „Scut”, sergent Contuzia piciorului drept
227 Donos Tudor Alexei 1968 RPS „Scut”, locotenent major Contuzia ţesuturilor moi ale capului
228 Găină Viorel Alexandru 1977 RPS „Scut”, locotenent major Contuzia ţesuturilor moi ale piciorului drept
229 Morari Veaceslav Gheorghe 1970 RPS „Scut”, caporal Plagă tăiată a degetului 1 al mâinii drepte
230 Vieru Veaceslav Gheorghe 1979 RPS „Scut”, poliţist Plagă tăiată a mâinii drepte
231 Erezanu Iurie Tudor 1982 RPS „Scut”, locotenent major Contuzia ţesuturilor moi ale capului
232 Borodin Ciheorghe Tudor 1965 RPS „Scut”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi ale ambelor picioare
233 Puha Denis Nicolae 1987 RPS „Scut”, caporal Plagă în regiunea degetelor IV, V ale mâinii drepte
234 Ciuntu Oleg Valeriu 1970 RPS „Scut”, plutonier Contuzia ţesuturilor moi ale capului
235 Poherejnic Igor Igor 1986 RPS „Scut”, sergent major Plagă în regiunea frontală
236 Bectoraş Ion Ion 1986 RPS „Scut”, caporal Plagă în regiunea gambei drepte
237 Postică Anatol Victor 1979 RPS „Scut”, sergent major Traumă a degetului 1 al mâinii stingi
238 Bozereanu Valeriu Tudor 1972 RPS „Scut”, plutonier Plagă tăiată a degetului 1 al mâinii drepte
239 Braga Victor Nicolae 1981 RPS „Scut”, sergent Contuzia ţesuturilor moi ale capului
240 Roibu Vasile Andrei 1984 RPS „Scut”, sergent major Plaga degetului II al mâinii stângi
241 Paraschiv Iurie Nicolae 1989 RPS „Scut”, caporal Contuzia ţesuturilor moi ale mâinii drepte
242 Guştiuc Tudor Filip 1970 RPS „Scut”, plutonier Plagă. Contuzia tălpii stângi
243 Condraciuc Artiom Gri gore 1987 Academia „Ştefan cel Mare”, poliţist, pluton 135 Contuzia ţesuturilor moi ale OS. Emfizem palpebral posttraumatic
244 Bletea Vladimir Mihai 1989 Academia „Ştefan cel Mare”, poliţist, pluton 121 Contuzia ţesuturilor moi a cotului stâng
245 Balamatiuc Victor Sergiu 1988 Academia „Ştefan cel Mare”, sergent major, pluton 132 Contuzia ţesuturilor moi a coapsei stângi
246 Vezetiu Sava Boris 1967 Academia „Ştefan cel Mare”, locotenent-colonel Contuzia ţesuturilor moi ale braţului drept.
247 Stegărescu Nicolae Petru 1988 RPS „Scut”, caporal Contuzia a ambelor plante
248 Speteţchi Ion Victor 1986 RPS ..Scut”, sergent Contuzia articulaţiilor cotului drept şi hematoma gambei drepte
249 Cojocari Igor Petru 1985 BPDS ..Fulger”, sergent major Fractura oaselor nazale
250 Matcovschi Viorel 1980 RPS „Scut”, plutonier major Contuzia articulaţiei cotului drept şi hematom al degetului 1 a plantei drepte
251 Perju Ion 1983 CGP, locotenent Plagă contuzionată a plantei stângi
252 Borş Tudor 1980 CPS Râşcani Cefalee posttraumatică
253 Matcovschi Adrian 1978 DCCO, locotenent Fractura osului metacarpian IV al mâinii stângi
254 Rusu Sergiu Simion 1968 RPS Scut, locotenent Contuzia şi hematom a coapsei stângi şi gambei stângi
255 Oleineac Vadim Dumitru 1977 BPDS „Fulger”, căpitan Plagă prin contuzie a antebraţului stâng
256 Bodrug Anatolie Gheorghe 1970 BPDS „Fulger”, căpitan Plagă contuză a feţei
257 Diordiev Boris Andrei 1977 BPDS „Fulger”, căpitan Contuzie ţesuturilor moi în regiunea articulaţiei genunchiului stâng.
258 Ursu Ion Vasile 1972 BPDS „Fulger”, căpitan Plagă prin zdrobire la degetul 3 al mânii drepte. Contuzia ţesuturilor moi ale regiunii umărului stâng
259 Căinăreanu Oleg Gheorghe 1978 BPDS „Fulger”, căpitan Plagă contuză a feţei. Luxaţie a mandibulei. Contuzia ţesuturilor moi ale genunchiului sting
260 Braescu Ghenadie Andrei 1975 BPDS „Fulger”, locotenent major Contuzie în regiunea articulaţiei cotului stâng. TCC. Comoţie cerebrală.
261 Braga Sergiu Ion 1973 BPDS „Fulger”, locotenent major Plagă prin zdrobire în regiunea nasului
262 Stegărescu Vasile Tudor 1982 BPDS „Fulger”, locotenent Contuzia ţesuturilor moi în regiunea talocrurală a piciorului drept
263 Fărîmă Victor Troian 1978 BPDS „Fulger”, plutonier major TCCAÎ. Comoţie cerebrală
264 Fusă Radu Constantin 1982 BPDS „Fulger”, plutonier Contuzia în regiunea maleolei laterale pe stânga
265 Gancear Vladislav Dumitru 1980 BPDS „Fulger”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi ale gambei piciorului stâng
266 Golea Vasile Trolim 1975 BPDS „Fulger”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi în regiunea capului
267 Mînzat Victor Anatolie 1979 BPDS „Fulger”, plutonier Contuzia ţesuturilor moi în regiunea capului
268 Paladiciuc Iurie Petru 1986 BPDS „Fulger”, sergent Contuzia ţesuturilor moi în regiunea talocrurală a piciorului drept
269 Portean Adrian Tudor 1978 BPDS „Fulger”, sergent major Contuzia ţesuturilor moi în regiunea capului
270 Tutoveanu Ion Mihai 1981 BPDS „Fulger”, plutonier Contuzia ţesuturilor moi în regiunea maleolei laterale pe stânga
271 Rusnac Oleg Valentin 1979 BPDS „Fulger”, căpitan Plagă contuză în regiunea cervicală
272 Ipati Grigore Nicolae 1974 BPDS „Fulger”, locotenent major TCCAÎ. Como|ie cerebrală. Plagă contuză în regiunea capului
273 Rusu Vilalie Constantin 1972 BPDS „Fulger”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi în regiunea gambei stângi
274 David Gheorghe Alexei 1974 BPDS „Fulger”, sergent Arsură a căilor respiratorii superioare de gradul I-II
275 Harghel Valentin Ion 1963 BPDS ..Fulger”, plutonier major Contuzia ţesuturilor moi a regiunii inghinale pe dreapta

Война против правового государства, диктатура лжи и уклонение от ответственности, или Еще раз о трагической годовщине 7 апреля

Aprilie 2, 2010

В канун трагической годовщины 7-го апреля 2009, либеральное руководство страны развязало беспрецедентную по размаху и цинизму кампанию по искажению тех шокирующих событий, которые произошли в прошлом году после парламентских выборов 5-го апреля 2009.

Основным приемом манипулирования, использованным руководством, является «ампутирование» последовательности событий и их фрагментарное представление. Для того чтобы каким-то образом избежать ответственности за катастрофу 7-го апреля прошлого года, представители непримиримой тогдашней оппозиции вырезают из видеосъемки событий только то, что последовало за массовыми действиями агрессивных групп протестующих. Они не показывают, как молодчики, без видимых причин, атаковали представителей правопорядка, забрасывали градом камней полицейских, хотя те, со своей стороны, не дали никакого повода для подобного обращения, и, наконец, подожгли, разрушили и разграбили здания президентуры и парламента.

«Усечение» прошлогодних событий и одностороннее и тенденциозное обвинение сил правопорядка и непосредственно коммунистического правления служит одной-единственной цели: отвести обвинения от организаторов тех протестов, то есть от нынешнего руководства страны. Виновность или невиновность каждого сотрудника полиции, руководства МВД и тогдашнего руководства государства может быть определена исключительно судом после проведения независимого расследования, без какого-либо вмешательства политических факторов в ход этого расследования. Те же следственные органы и юстиция в целом должны определить роль и степень виновности каждого руководителя или Citește în continuare »