PRIMUL INSTRUMENT JURIDIC CROAT PENTRU PROTECȚIA DIALECTULUI ISTRO-ROMÂN

Noiembrie 15, 2012
STATUTUL REGIUNII ISTRIA (STATUT ISTARSKE ŽUPANIJE / STATUTO DELLA REGIONE ISTRIANA / STATUTE OF THE ISTRIAN REGION) din Croația, adoptat la 19 mai 2003, la Pazin, recunoaște oficial, în premieră istorică, și asigură cadrul juridic pentru protejarea dialectului istro-român al limbii române!

Capitolul III. Protecția particularităților autohtone, etnice, și culturale. Articolul 18 (21).

Regiunea Istria promovează particularitățile sociale, teritoriale, naturale, etnice, culturale și altele ale Istriei. Regiunea Istria promovează obiceiurile naționale istriote, celebrarea sărbătorilor naționale, protejarea toponimelor originale, și conservarea dialectelor locale (ceakavian, țakavian, țokavian, țekavian, kaikavian, istriot, istro-venețian, istro-român și altora) prin educație despre baștină și mediul social, precum și prin alte modalități.
(Versiunea originală croată: Istarska županija promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti Istre.Istarska županija promiče istarske narodne običaje, obilježavanje narodnih blagdana, zaštitu izvornih toponima te očuvanje lokalnih govora (čakavski, cakavski, cokavski, cekavski, kajkavski, istriotski, istrovenetski, istrorumunjski i dr.) kroz zavičajnu nastavu i druge sadržaje.)
(Versiunea oficială italiană: La Regione Istriana promuove le caratteristiche sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali, nonché le altre particolarità dell’Istria.La Regione Istriana promuove le usanze popolari istriane, la celebrazione delle festività popolari, la tutela dei toponimi originali, e delle parlate locali (ciacava, “tzacava”, caicava, istriota, istroveneta, istrorumena ed altre) attraverso l’istruzione dedicata alla conoscenza dell’ambiente sociale e mediante altri contenuti.)
(Versiunea neoficială engleză: The Istrian Region promotes social, physical, ethnic, cultural, and other characteristics of Istria.
The Istrian Region promotes Istrian national customs, marking national holidays, protection of autochthonous toponyms, and the preservation of local dialects (Chakavian, Cakavian, Cokavian, Cekavian, Kajkavian, Istriorian, Istro-Venetian, Istro-Romanian, and other) through education about the homeland and other contents.)