BOSKOR/BOZGOR – UN VECHI NUME ETNIC ADUS DE PE VOLGA (I)

Baskiri sec XIX

Arhaismul BOSKOR/BOZGOR înseamnă BAȘKIR/BOȘKOR. Componenta bașkiră în etnogeneza maghiară este substanțială

După ce am revenit recent la unele mele afirmații mai vechi despre arhaismul Boskor/Bozgor mi s-au cerut explicații. Urmez îndemnul și voi prezenta câteva explicații în limita informațiilor disponibile. Iată mai întâi de unde a pornit toată discuția: ”„Boscorodeală” vine în română de la „a boscorodi”, iar „a boscorodi” de la arhaicul „boscor”, care în româna veche însemna literalmente „başkir”, nu „ungur”, cum s-a crezut şi, poate, se mai crede. Başkirii care au convieţuit timp de secole cu strămoşii maghiarilor pe Volga, au avut un aport important la etnogeneza maghiară într-o regiune limitată din arcul intracarpatic, fiind plasaţi de către unguri la marginea spaţiului lor de control politic în epoca medievală. Cu timpul, aceşti başkiri s-au maghiarizat în mare parte şi au fost cunoscuţi mai târziu cu numele de secui. Până ca românii băştinaşi să le spună secui, i-au numit aşa cum se autoidentificau ei: „boşkor” sau „boskor”. Limba primilor başkiri aduşi de strămoşii maghiarilor în zona intracarpatică era ciudată şi neînţeleasă pentru români. De aceea, a boscorodi înseamnă astăzi a vorbi pe neînţeles. Există şi alte cazuri când nume etnice au devenit substantive comune.

Patru sunt numele de autoidentificare etnică a triburilor din vechea confederație tribală maghiară care s-au transmis și s-au păstrat până astăzi în limba română: Maghiari (după numele tribal Megyer), Unguri (după numele tribal turcic Onogur), Săcui, cu forma literaturizată Secui (după numele tribal turcic, de tip kâpceak, Sakai) și Boscor/Bozgor (după numele generic tribal Bașqort).

Cât privește etnonimul Maghiar, au existat încercări de a-l pune în relație cu etnonimul Mongol (Moŋgul, Mоŋgоl < Moŋg (brav, viteaz, neînfricat, crurajos, dar și denumirea râului Mang) + ghol (copii, fii, trib, popor) > Mongol > Mongor > Mongör > Mo(n)gör > Magyar).  Deocamdată nu există însă în lumea științifică un punct de vedere bine conturat pe marginea acestei ipoteze. Oricum, strămoșii maghiarilor, indiferent cum se vor fi chemat inițial, provin din zona Mongoliei de astăzi și a munților Altai. Din regiunea Mongolia-Altai aceștia au migrat, potrivit multor cercetători, în Asia Mijlocie, iar de acolo în sudul munților Ural, pe cursul de mijloc al fluviului Volga, unde au conviețuit cu bașkirii, finicii și alte popoare. Alte ”patrii” ale strămoșilor maghiarilor au fost localizate în Caucazul de Nord, precum și în Ucraina de astăzi, unde au migrat în hoarde constituite din triburi de diverse origini etnice.

Încă în secolul XIII ungurii erau considerați ca fiind înrudiți cu bașkirii. Călători ca Iulianus Hungarus (maghiar), Giovanni da Pian del Carpine (italian) și Guillaume de Rubrouck (flamand) au vizitat regiunea Boskortostanului (Bașkiriei) de astăzi, zonă pe care au numit-o ”Ungaria Mare”, și au afirmat că între maghiari și bașkiri există o strânsă legătură etnogenetică.

Vechea confederație tribală maghiară, de fapt, o conglomerație tribală eterogenă etnic, constituită înaintea stabilirii strămoșilor maghiarilor de atăzi în Panonia, a cuprins inițial 7 triburi de diverse origini (6 triburi de origine turcică, și anume bașkiră, și 1 trib de origine urgofinică), acestora alăturându-li-se un al 8-lea trib, de origine kazară.

Împăratul bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul enumeră cele 8 triburi în lucrarea sa ”De administrando imperio”/”Despre administrarea imperiului”: niecii, megherii, kurt-guarmații, tirienii, ieneii, kerii, kesii și kavarii (Νέκη) Niek, (Μεγέρη) Megher, (Κουςτουγερμάτου) Kurt-guarmat, (Ταριάνου) Tarian, (Γενάχ) Ieno, (Καρή) Ker, (Κασή) Kesi, (Κάβαροι) Kavari.

Să-i luăm pe rând:

 1. Niecii (Nyék în maghiară) erau un trib bașkir din ramura Nagman a uniunii tribale Usergan. Numele niecilor înseamnă, în traducere din bașkiră, ”zăplaz”, ”gard din nuiele sau format din tufișuri”. Originea bașkiră a niecilor este dată ca sigură de cercetătorul maghiar Németh Gyula (vezi lucrarea ”Ungarische Stammesnamen bei den Baschkiren” în «Acta Linguistica», t. 16 (1-2), Budapesta, 1966)  și de etnograful bașkir Rail Gumer-ulî Kuzeev (vezi lucrarea ”Происхождение башкирского народа”/Originea poporului bașkir, Мoscova, Nauka, 1974);
 2. Megherii (Megyer în maghiară, cu o veche formă fonetică, cea de Moguer) erau un trib ugric. Anume de la acest trib provine numele etnic de Maghiar. Megherii sunt puși în legătură cu Meșerii, un subgrup etnic tătar, dar și cu Majarii, un grup gentilic din tribul kazah al Argânilor. Németh Gyula scrie despre legătura dintre Megheri și Bașkiri în lucrarea sa citată mai sus, ”Ungarische Stammesnamen bei den Baschkiren”, apărută și în limba rusă în Boșkortostan (Немет Д., Венгерские племенные названия у башкир//Археология и этнография Башкирии/Numele tribale maghiare la bașkiri//Arheologia și etnografia Boșkortostanului, Ufa, 1971). Cuvântul ugrofinic ”megher” se traduce ca ”om, bărbat, ființă cuvântătoare”. Unii cercetători maghiari, printre care și Mándoky Kongur István,  arată că și printre vechii bașkiri a existat un trib numit Medier, fapt ce introduce un mare grad de confuzie în ceea ce privește originea ugrică sau bașkiră a etnonimului Maghiar;
 3. Kurt-guarmații (Kürt-Gyarmat în maghiară) erau un trib bașkir. Istoriografia maghiară îi pune pe kurt-guarmați în legătură cu tribul bașkir al Iurmaților. ”Ghiarmat” se traduce din bașkiră ca ”neastâmpărat”, iar ”kürt” – ca ”viscol” și ”troian”;
 4. Tarianii (Tarján în maghiară) erau un trib bașkir care și-a luat numele de la unul dintre vechii săi conducători militari, Tarhan. Pentru a înrădăcina în memoria colectivă numele acestui trib bașkir, autoritățile maghiare l-au conferit unui oraș din nordul țării – Tarján;
 5. Ieneii (Jenő în maghiară) erau un trib bașkir. Cercetătorul Németh Gyula este de părere că numele de trib al ieneilor este de origine turcică (bașkiră), punându-l în legătură cu noțiunile de ”a dori” (îna) și ”om de încredere”, ”ministru” (înag) și arată că  acest nume s-a format într-un mediu lingvistic bașkir, apropiat de cel bulgaro-ciuvaș;
 6. Kerii (Kér în maghiară) erau un trib bașkir. Numele de trib ”Kér” consună cu entonimul Baș-kir și, în traducere din maghiară, înseamnă ”câine”. Numele acestui trib a mai fost explicat ca însemnând ”mare, uriaș” în bașkiră, sau ”scoarță” în maghiara veche. Kerii sunt puși în legătură cu vechiul trib bașkir al Iurmilor;
 7. Kesii (Keszi în maghiară) erau un trib bașkir. Németh Gyula explică numele acestui trib ca semnificând ”(neam) mic, rămășiță”, iar cercetătorii bașkiri consideră că acești kesi din vechea confederație tribală maghiară erau, de fapt, o parte din tribul bașkir Kese, din ramura Tabân;
 8. Kavarii (Kabarok în maghiară) erau un trib kazar, de origine turcică, reunind reprezentanți ai trei ramuri kazare. Până să fi fost maghiarizați complet, au vorbit, timp foarte îndelungat, limba kazară. Numele acestui trib s-a păstat în 4 toponime din Ungaria de astăzi, alături de alte 20 de toponime care cuprind etnonimul Kazar. Despre acest trib a scris pe larg cercetătorul rus Vladimir Pavlovici Șușarin în lucrarea ”Ранний этап этнической истории венгров”/Etapa timpurie a istoriei etnice a maghiarilor, Moscova, 1997.  ”Kavar” se traduce din kazară ca ”răsculat, nesupus, rebel”. O rămășiță a triburilor kavare a supraviețuit în Caucazul de Nord, constituind elementul de bază al etniei kabardine.

În afară de cele 8 triburi enumerate de împăratul Constantin Porfirogenetul, vechea uniune tribal maghiară a cuprins și alte triburi de origine fie indoeuropeană, fie turcică, ale căror nume fie că nu ne sunt cunoscute, fie pot fi deduse pornind de la dovezi directe și indirecte. Există argumente incontestabile că este vorba, între altele, despre triburi ale Alaninilor/Ialanilor sau Iazâgilor/Iașilor.

Așadar, cu atâția bașkiri veniți în Europa, alături de megheri și kazari, era și firesc ca vechea populație românească din Panonia și Ardeal să-i numească pe cei mai mulți dintre ei cu numele etnic cu care se recomandau: Bașkiri. De altfel, nu doar românii, ci și alte popoare, care nu au stat să mai distingă asupra puzderiei de nume etnice, tribale, gentilice etc. ale celor stabiliți în Câmpia panonică și Ardeal sub regele Arpad, le-au aplicat timp de secole numele vechi de Bașkiri tuturor strămoșilor ungurilor de astăzi.

Bașkir, în limba bașkiră, se spune Bașqort. Fenomenul ocăitului specific limbilor din regiuniea Volgăi, adică alternața A/O, explică de ce Bașqor(t) a devenit Boșqor(t), iar mai târziu Boscor și Bozgor. Transformarea lui A neaccentuat în O poate fi explicată printr-un reflex caracteristic limbilor turanice, în general, și celor ugrofinice, în special. De regulă, limbile ugrofinice tind către armonie/simetrie vocalică, fapt manifestat prin transformarea vocalei neaccentuate din silaba închisă anterioară în vocala accentuată din silaba următoare. Acest reflex s-a transmis și unor limbi indoeuropene, cum ar fi, în speță, rusa, mai cu seamă în cazul dialectelor sale nordice (din Karelia și Pomorie, zone populate altădată de ugrofinici) și estice (din zona de interferență cu ugrofinicii din Ural și de pe Volga). Trebuie să luăm în seamă și alternanța fonetică Ș/S atestată în limba maghiară veche (de exemplu, turcicul șalaș devine în maghiară salaș), pe care unii cercetători ruși o explică prin componenta evenkă (tunguză) a bașkirilor.

Să adăugăm un detaliu. Cuvântul Bașkir a fost redat în alte limbi în mod diferit: Baskar/Bashkar, Baskatur/Bashkatur, Baschart, Biscart, Bascart, Bashart, Bistart, Bastard, Bascard, Pascatur, Pascatir, Pascatu etc.

Pentru a înțelege exact cum a evoluat endonimul turcic Bașkort (Bașkir) către exonimul Boscor/Bozgor din română, este necesar să ne referim și la originea etnonimulul Bașkir.

Vedeți și:

Boskor/Bozgor – un vechi nume etnic adus de pe Volga (II)

Boskor/Bozgor – un vechi nume etnic adus de pe Volga (III)

24 de răspunsuri la BOSKOR/BOZGOR – UN VECHI NUME ETNIC ADUS DE PE VOLGA (I)

 1. Este deosebit articolul,ar trebui postat si pe alte situri pentru intelegerea corecta a cuvantului.

 2. stefan spune:

  Foarte bun articolul.Eu ca student la istorie am ramas f.ipresionat.Bravo o adevarata lucrare stiintifica

 3. veaceslav spune:

  foarte bun articol! ms

 4. daniel spune:

  Interesant articolul! Dar dacă tot sunteți așa interesat de origini etnice si vă preocupă, dupa cum am văzut , mai ales soarta românilor, domnule Vlad Cubreacov, aș îndrăzni să vă intreb: de ce nu vă românizați numele?
  Bănuiesc că strămoșii domniei voastre au avut nume românești…

 5. daniel spune:

  Domnule Vlad Cubreacov,
  Daca triburile care au format poporul maghiar, erau in majoritate turcice, de ce limba lor actuala nu seamana cu niciunul din dialectele turcice de azi, ci mai degraba cu limbile finlandeza, estoniana si dialectele sami (lapone) din nordul Scandinaviei?
  Ce sunt fino-ugricii? Popoare turcice sau nord-europene? Laponii, finlandezii , estonienii, alaturi de maghiari, mai de departe, se zice ca ar fi fino-ugrici. Dumneavoastra spuneti ca singurul trib ugric sau fino-ugric dintrte cele care formau confederatia maghiara era tot de origine turcica ( „Megherii sunt puși în legătură cu Meșerii, un subgrup etnic tătar, dar și cu Majarii, un grup gentilic din tribul kazah al Argânilor”). Megherii astia ori erau nordici cu radacini in Urali si Nordul Europei , ori asiatici. Cum altfel s-ar explica infatisarea europeana a maghiarilor de azi? Poate prin amestecul lor cu populatia europeana si stra-romaneasca din Panonia si vestul Ardealului? Dar limba? De ce seamana cu finlandeza si estoniana? Unii cercetatori chiar le dau origini comune, cum spuneam: fino-ugrice.
  Dar in acelasi timp, am vazut cu ochii mei cum unii secui (sau sa le zic maghiari, pt ca secuii ca popor au fost maghiarizati complet), din judetul Covasna, au o izbitoare infatisare asiatica. Ochi oblicii, pometi proeminenti, ten galbui al pielii. Indiferent ca sunt mai blonzi sau mai bruneti, foarte multi au infatisare asiatica, mongoloida. Repet, in judetul Covasna. Nu stiu daca aceleasi trasaturi le gasim si la cei din judetul Harghita.

 6. Finicii sunt și ei turanici, având origine și certe trăsături asiatice, mongoloide. Maghiarii sunt la bază ugrici, dar au interferat câteva secole cu finicii, într-o regiune de dincolo de munții Ural, și au preluat anumite trăsături. În ultimul deceniu maghiarii susțin tot mai hotărât că sunt mai mult turcici, organizând la nivel de stat, în Ungaria, Kurultaiul popoarelor turcice, cea mai mare și spectaculoasă manifestare publică din toată istoria acestui stat. Înfățișarea europeană a maghiarilor de astăzi se explică prin marea masă de europeni (români, slavi, germani) asimilați de aceștia. Secuii nu sunt maghiari la bază, ci urmașii maghiarizați ai unui trib turcic de tip kâpceac, dar și urmașii maghiarizați ai românilor din curbura Carpaților.

 7. daniel spune:

  Multumesc de raspuns! Da, stiam ca secuii nu sunt maghiari, ci o populatie asiatica maghiarizata, dar avand in vedere, dupa cum spuneti, ca si maghiarii sunt de origine asiatica, ma gandeam ca poate sunt inruditi. Cu siguranta si din pacate, numarul secuilor a fost marit de romanii maghiarizati din zona. Si cum noi nu avem o politica de aparare impotriva dezromânizării, probabil acest proces continua si la ora actuala.

 8. yogoshima spune:

  Au venit si luat cu japca teritorii furind de la Traci pamintul, dupa care au eliminat prin ucidere pe toti ,ca sa nu fie probleme pe viitor, recunoscuti de genocidari.Azi se lupta prin tribunale internationale sa fie recunoscuti ca popor prin toate locurile din Europa unde stau in hoarde dorind sa fure paminturile stramosesti unse cu singe de sute de ani de zile.

 9. vchindea spune:

  Pentru completitudinea discuţiei aş menţiona şi hu. ‘bocskor’,’opincă’. Având în vedere apelativul depreciativ de ‘opincari’ adresat strămoşilor noştri nu ar fi imposibil ca ei să fi dorit să întoarcă această vorbă ! Nu am citit decât pe fugă articolul, îmi cer scuze dacă apare cumva menţionat deja acest aspect.

 10. […] Alcătuitorii mi-au făcut onoarea de a include în acest volum, la capitolul Studii și articole, subcapitolul Istorie, studiul ”Boskor/bozgor – un vechi nume etnic adus de pe Volga”. […]

 11. […] PS : acesta este un pamflet si trebuie privit ca atarehttps://cubreacov.wordpress.com/2013/03/22/boskorbozgor-un-vechi-nume-etnic-adus-de-pe-volga-i/ […]

 12. Dan spune:

  Felicitari pentru articol. Cum comentati cealalta etimologie propusa, legata de caracterul nomad al populatiei, „fara tara” (bez + (u)gor). Ma gandesc si la faptul ca aceasta denumire este folosita depreciativ. Multumesc.

 13. Vlad Cubreacov spune:

  Este o etimologie populară, fantezistă, simplistă, pornind de la asemănări formale, dar imposibil de explicat și, astfel, imposibil de acceptat. Numele etnic BOZGOR/BOSKOR/BOȘKOR și toate celelalte varianta ale lui nu are încărcătură ofensatoare sau denigratoare, tocmai de aceea și trebuie reabilitat și folosit nestingherit. El face parte din patrimoniul nostru lexical și nu acceptăm să fie repudiată libera lui folosire cu referire la unguri.

 14. daniela spune:

  Buna seara eu sunt romanca din bacau si mi caut si eu neamurile mele pe nume jbleac sau jebleac ce locuiesc in moldova bunicul meu a ramas dupa al 2-lea razboi mondial in romania si sa stabilit aici tin sa precizez ca bunicul meu de origine era din soroca asta este ce mi a povestit mama mea care acum nu mai este iar eu si fratele meu nu mai avem neamuri nu mai avem pe nimeni doresc din suflet sa aud ca nu mai suntem singuri chiar daca suntem adulti poate cineva va citi mesajul meu si o sa se gaseasca cineva cu suflet bun sa mi dea vreo veste buna va multumesc tuturor celor care veti citi mesajul meu si celor ce vor cauta sa ma ajute

 15. Vlad Cubreacov spune:

  Sărut mâna doamnă sau domnișoară Daniela Jebleac! În asemenea situații ar fi de mare folos cât mai multe detalii suplimentare, cum ar fi: localitatea din județul Soroca din care provenea bunicul dumneavoastră; numele și prenumele bunicului dumneavoastră și, eventual, ale altor rude și înaintași. Ar fi de asemenea de utilitate și unele fotografii din albumul dumneavoastră de familie însoțit de scurte comentarii. În general, cred că este posibil să vă găsiți rudele de sânge dacă acestea există în Basarabia. Eu mi-am regăsit rudele din România după 68 de ani postând un material și mai multe fotografii pe acest blog. Vedeți materialul aici: https://cubreacov.wordpress.com/2012/01/25/imi-caut-rudele-din-romania/

 16. Vlad Cubreacov spune:

  Etimologia invocată de dumneavoastră este una populară și, chiar dacă unii ar fi tentați să o prezinte ca adevărată, aceasta nu are nimic în comun cu știința etimologică. Adevărul este că maghiarii de astăzi, ca obârșie și genetic, nu sunt decât în foarte mică parte maghiari, dar sunt, în mare parte bașkiri, adică, mai pe românește, boșkori / boskori / bozgori. Părerea mea este că acest etnonim istoric nu numai că nu trebuie repudiat, ci trebuie repus, din respect față de adevăr, în circulația curentă.

 17. […] la cuvântul ”bozgor„ le recomand o analiză foarte bine documentată a lui Vlad Cubreacov aici, aici și […]

 18. daniela spune:

  Buna seara bunicul meu se numea jebleac iacob din spusele mamei mele stiu ca mai avea frati si surori de poze eu nu am de unde sa pun pe net fiindca fratele mamei mele a mai avut ceva poze dar daca el peste putin v a face 7 ani de cand nu mai este printre noi nu stiu ce sa intimplat cu acele poze ma gandesc ce bine ar fi sa mi gasesccsi eu neamurile dar cred ca sansele sunt minime si apoi stiu ca au locuit in satul soroca fratii si parintii bunicului meu va multumesc oricum de ajutor

 19. andras spune:

  bozgor=bez gore in limbile slave inseamna cineva fara tara, fara pamant.multumesc-un bozgor

 20. szármisz égő tűze spune:

  Bozkurt =lup cenusiu (lupul de stepa) in turca. Animal totemic la multe popoare turcice. In evul mediu , razboinicii secui , unguri purtau blana de lup deasupra zalelor. Chiar sunt cintece medievale in care e amintita aceasta pelerina din blana de lup. „farkasbőr kacagány” . Dar acest port al blanii de lup este mentioanata si de cronicari greci si romani in legatura cu hunii, avarii si celelalte natiuni asiatice , caucaziene din care s- ar fi format actualul popor maghiar.

 21. Vlad Cubreacov spune:

  Domnule Andras, presupunerea dumneavoastră nu se confirmă. Românescul Bozgor, germanul Boschkor și ruteanul Boșkor nu au nimic în comun cu slavul Gora (munte). Genetic, maghiarii de azi sunt în mare parte bașkiri.

 22. Vlad Cubreacov spune:

  Dragă Szármisz Égő Tűze, istoricii maghiari nu sunt de acord cu această versiune a dumneavoastră, pe care, de altfel, am invocat-o, alături de altele patru, în microstudiul meu. Bašqurt nu se traduce din turca veche drept lupul cenușiu, ci drept căpetenia lupilor. Iată care sunt cele cinci versiuni:

  1. Bašqurt baš qurt «căpetenia lupilor» – ca totem al bașkirilor după care aceștia și-ar fi putut lua numele;

  2. Bašqurt baš qurt «matcă, regină de albine» – nume care le-ar fi putut fi conferit bașkirilor în legătură cu larga răspândire la ei a albinăritului;

  3. Bašqurt baš qart «marele aksakal» – nume care le-ar fi putut fi conferit bașkirilor în legătură cu rolul important care îi revenea căpeteniei tribului;

  4. Bašqurt baš + qur + t «popoare ale tribului de căpetenie, ale tribului conducător»;

  5. Bašqurt Beš(o)γurd > Bašγyrd > Bašqurt – «cinci oguri»; prin analogie cu: On-Oγur «zece oguri»; Toquz-Oγuz «nouă oguzi».

  Iar lupul a fost animal totemic pentru multe popoare, inclusiv pentru daci, al căror stindard era reprezentat de un cap de lup cu coadă de balaur, cât și pentru romani, aducându-vă în atenție Lupa capitolina, simbolul Romei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s