INTERVENȚIE LA CONGRESUL ROMÂNILOR DIN SERBIA, 2010 (video)

Aprilie 21, 2013

Intervenție la Congresul Românilor din Serbia. 6 noiembrie 2010, Donii Milanovaț/Donji Milanovac, Timoc, Serbia.

Vedeți și:

Violation of the human rights of the Romanian ethnic minority in Serbia

Respect for the rights of the Timok Romanians (Eastern Serbia)

În apărerea drepturilor românilor din Timoc

Vlah înseamnă Român, după cum Deutch, Tedesco, Neamţ, Allemand înseamnă German

UN NUME CUNOSCUT: AMBASADORUL ZORAN POPOVIĆ, “PRIETENUL” ROMÂNILOR DIN TIMOC

Intervenţia domnului Vlad Cubreacov la APCE pe marginea raportului privind Serbia

În apărarea românilor din Serbia (franceză)

Rezoluţia APCE cu privire la situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina şi a minorităţii etnice române din Serbia


GHIVECIUL ETNOGENETIC UNGURESC

Aprilie 8, 2013
Localități în care au fost atestați reprezentanți ai tribului tunguzo-manciurian al Berenilor

Localități în care au fost atestați reprezentanți ai tribului tunguzo-manciurian al Berenilor

Potrivit mai multor surse străine, inclusiv ungurești, triburile nemaghiare din care s-a constituit plămada etnică ungară și masa demografică pentru maghiarizare au fost destul de multe și diverse. Să le vedem pe rând.

1. Barsilii/Bersilii (Varsány în maghiară), trib asiatic de origine turcică, înrudit cu kazarii și bulgarii. Numele tribal reprezintă un eponim format după numele strămoșului legendar Barsil/Bersil, considerat a fi fiul lui Togarma și fratele lui Khazar, Avior, Turis, Avar, Uguz, Trn, Znur, Bulgar și Savir/Sabir.

2. Berenii/Barangerii (Berény în maghiară), trib asiatic, presupus de origine tunguzo-manciuriană (turanică), care a făcut parte din marea Hoardă avară, instalat în Câmpia panonică aproximativ în anul 670;

3. Bulacii (Bulak în maghiară), trib asiatic de origine protobulgară (turcică), instalat în bazinul carpatic între anii 750-800, alături de strămoșii nemaghiari ai secuilor.

4. Cozarii (Kozár în maghiară), nume generic dat kazarilor, urmașii lui Khazar;

5. Eslarii (Eszlár în maghiară), trib de origine alană (indoeuropeană).  Numele este păstrat în denumirea localității Tiszaeszlár (Tisza-Eszlár) din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

6. Herenii/Cecenii (Herény în maghiară), trib caucazian care a făcut parte din vechea uniune tribală maghiară.

7. Iorșii (Örs în maghiară), trib asiatic de origine turcică. Se presupune că acesta este, alături de Cavari și Kalizi, unul din cele trei triburi kazare care au aderat la vechea uniune tribală maghiară;

8. Ladanii (Ladány în maghiară), trib caucazian de origine iraniană (indoeuropeană) stabilit în Panonia împreună cu ungurii;

9. Nandorii (Nándor în maghiară), trib de origine bulgară (turcică) instalat în Panonia înaintea invaziei maghiare, mai exact în anul 830.

10. Kalizii (Káliz/Kálaz în maghiară) unul din cele trei triburi kazare (alături de Kavari și Iorși), presupus de origine indoeuropeană, care au aderat la vechea uniune tribală maghiară;

11. Kelfanii/Kolpanii (Kölpény în maghiară), un grup etnic european de origine incertă, probabil scandinavă, a cărui denumire s-ar putea să provină din vechiul scandinav kylfingr (de la kylfa – bâtă, ciomag). Au fost recrutați de maghiari ca ostași de elită.

12. Paloții (Palóc în maghiară), populație de origine incertă, presupus turcică, considerată a fi descendentă din Pecenegi, fapt sugerat de etnonimul Paloț < Poloŭț < Poloveț/Polovți atribuit pecenegilor de către slavi.

13. Pecenegii (Besnyő în maghiară), uniune tribală asiatică, de origine turcică, instalată în Câmpia Panonică înaintea maghiarilor. Dintre triburile maghiarizate complet ne sunt cunoscute următoarele:

· Culbeii (Külbej în maghiară), trib de origine pecenegă;

· Ciurii (Csur în maghiară),  trib de origine pecenegă;

· Erdimii (Értem în maghiară), trib de origine pecenegă;

· Baii (Baj în maghiară), trib de origine pecenegă;

· Tolmacii (Tolmács în maghiară), trib de origine turcică de tip peceneg;

14. Sabirii (Szabir/Szabor în maghiară), trib asiatic de origine turcică (hunică) care a participat la etnogeneza kazarilor. Există și ipoteza originii ugro-finice a acestui trib, cu precizarea că a suportat un proces profund de turcizare. De la numele acestui trib provine denumirea Siberia, spațiul de formare a ugrofinicilor;

15.  Secuii (Székely în maghiară), trib asiatic de origine turcică, de tip kâpceac, care a primit un aport turcic suplimentar, prin contopirea cu Bulacii.

16. Șagii (Ság în maghiară), trib de orgine incertă, considerat de unii a fi de origine indoeuropeană, înrudit cu alanii;

17. Tărcanii/Tarcanii (Tarkány în maghiară), trib de origine turcică descendent din kavarii kazari. A nu se confunda cu tribul bașkir al Tarianilor (Tarján în maghiară), de asemenea asimilat de maghiari;

18. Varhuniții (Várkony în maghiară), trib de origine avară, al cărui nume este explicat ca fiind unul compus: avar-huni, instalat în Panonia în anul 567.

Bineînțeles că în afara acestor seminții auxiliare ale ungurilor trebuie să luăm în considerație și populațiile nemaghiare, indoeuropene și destul de numeroase pentru acele vremuri, peste care s-au așezat triburile din vechea uniune tribală maghiară (triburi bașkire și 1 trib dominant ugric) la sosirea lor în Bazinul Carpatic:

1. Germanii;

2. Slavii;

3. Românii.

Faptul că ungurii de astăzi reprezintă rezultatul unui amplu proces de asimilare a diverselor triburi și neamuri nemaghiare iese imediat la vedere dacă analizăm repertoriul numelor de familie maghiare, format în special în secolul XVIII, când posedarea unui nume de familie a devenit obligatorie. Astfel, în lista celor 98 de nume de familie purtate de peste 10 mii de persoane din Ungaria, listă întocmită potrivit Registrului general al populației din Ungaria, întâlnim următoarele nume etnice:

1. Tóth (214040 persoane, poziția 3) – cu sensul de Slovac (în vechime – Sârb)

2. Horváth (199982 pesoane, poziția 5) – cu sensul de Croat

3. Németh (92 312 pesoane, poziția 9) – cu sensul de German, Neamț

4. Oláh (38373 persoane, poziția 17) – cu sensul de Român

5. Török (26 944 pesoane, poziția 22) – cu sensul de Turc

6. Magyar (21050 persoane, poziția 33) – cu sensul de Maghiar

7. Orosz (22 754 pesoane, poziția 50) – cu sensul de Rus

8. Lengyel (14014 persoane, poziția 66) – cu sensul de Polonez, Leah

9. Székely (12 036 pesoane, poziția 77) – cu sensul de Săcui, Secui

Totodată, întâlnim destul de des la maghiari și nume de familie formate după vechile denumiri ale triburilor nemaghiare care au fost înghițite de seminția dominantă: Berényi, Varsányi, Herényi, Kozár, Örsi, Eszlári, Nándori, Kálazi, Palóci, Besnyő/Besnyői, Csuri/Csűry, Tarkányi, Várkonyi, Székelyi.

Numele de familie maghiare formate de la nume etnice se situează pe locul II (20%), după numele de familie desemnând ocupații și meserii (40%). Știindu-se că numele de familie au, în general, funcție distinctivă, este ciudat să descoperim în lista celor mai răspândite nume de familie ale maghiarilor din Ungaria, pe poziția 34, numele Magyar. Această ciudată situație este unică în Europa, după cum unic este și fenomenul asimilării unui număr atât de mare de autohtoni europeni de către o seminție asiatică aluvionară.

Cât privește numele de familie de origine română purtate de maghiarii din Ungaria, vom reține următoarea statistică: Bogdán (17 309 persoane), Fábián (13 987 persoane), Kozma (12 428 persoane), Jónás (12 250 persoane), Major (11 781 persoane).

Tribul Barsililor

Tribul Barsililor

Tribul Bulacilor

Tribul Bulacilor

Tribul Herenilor

Tribul Herenilor

Tribul Kalizilor

Tribul Kalizilor

Tribul Kelfanilor

Tribul Kelfanilor

Tribul Nandorilor

Tribul Nandorilor

Tribul Sabarilor

Tribul Sabarilor

Tribul Secuilor

Tribul Secuilor

Tribul Tărcanilor

Tribul Tărcanilor

Tribul Barsililor

Tribul Barsililor

Vedeți și:
BOSKOR/BOZGOR – UN VECHI NUME ETNIC ADUS DE PE VOLGA (I)
BOSKOR/BOZGOR – UN VECHI NUME ETNIC ADUS DE PE VOLGA (II)
BOSKOR/BOZGOR – UN VECHI NUME ETNIC ADUS DE PE VOLGA (III)