PREASFINȚITUL ANTONIE DE ORHEI (repere biografice)

Mai 27, 2014

PS Antonie Orheianul binecuvantare

Preasfințitul Episcop Vicar Antonie de Orhei (în lume – Anatolie Telembici) s-a născut la 29 mai 1963, în satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi (fostul judeţ Tighina) din părinții Metodie și Teodora. Între anii 1970 și 1980 a urmat cursurile școlii medii de cultură generală din satul natal. În anii 1980-1981 a lucrat ca muncitor în gospodăria agricolă din aceeași localitate. Între 1981 și 1987 și-a continuat studiile la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, Facultatea Igienă şi Epidemiologie, pe care a absolvit-o cu gradul de licenţiat în medicină. Între anii 1987 și 1990 a profesat ca medic igienist-epidemiolog la Staţia Sanitar-epidemiologică din oraşul Anenii Noi. În anul 1990 a fost admis ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae”, pe care a absolvit-o în 1994 cu titlul de licenţiat în Teologie Ortodoxă Pastorală. Între anii 1995 și 1999 a activat în calitate de redactor-şef al revistei „Alfa şi Omega” din Chişinău, sub autoritatea spirituală a Mitropoliei Basarabiei. În aceeași perioadă (1995-1999) a exercitat funcția de consilier al Mitropoliei Basarabiei cu probleme de învăţământ teologic, fiind membru al Comisiei Mitropoliei Basarabiei pentru selectarea candidaţilor din Republica Moldova la studii teologice (seminar şi facultate) din cuprinsul Patriarhiei Române. În 1995 a fost reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, alături de alții, în procesul intentat Guvernului Republicii Moldova, la Curtea de Apel a RM, pentru admiterea în legalitate. În anul 1998 urmează studii de teologie şi ecumenism la Institutul Ecumenic de la Bossey-Geneva, Elveţia, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu. Între anii 1997 și 2001 a fost copetiţionar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Strasbourg) în speţa „Mitropolia Basarabiei şi alţii versus Republica Moldova”, alături de Înaltpreasfințitului mitopolit Petru Păduraru și ceilalți membri ai Consiliului Eparhial, clerici și mireni. În perioada 1999-2006 a predat cursul „Istoria vechii literaturi creştine” la Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie a Universtităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (catedra Istorie universală), iar în perioada 2003-2006 a predat cursul „Educaţia moral-spirituală” la Facultatea Pedagogie a aceleiași Universtități (catedra Pedagogia învăţământului primar). În 1997 a fost distins cu Crucea Patriarhiei Române pentru mireni de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu. La 6 ianuarie 2011 a fost tuns în monahism, de către ÎPS Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chşinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, primind numele de Antonie, iar la 7 ianuarie 2011 a fost hirotonit întru ierodiacon de către Mitropolitul Basarabiei. La 4 martie 2012 a fost hirotonit întru ieromonah de către ÎPS Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chşinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. În perioada 2003-2014 a fost redactor-şef al revistei „Misionarul” a Mitropoliei Basarabiei. A publicat mai multe studii, articole și interviuri în revistele „Alfa şi Omega”, „Luminătorul”, „Ţara”, „Făclia”, „Învierea”, „Datina creştină” și „Misionarul”. La 21 mai 2014 a fost ridicat în treapta de arhimandrit, iar la 22 mai 2014 Sfântul, Marele și Îndreptătorul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, cu 37 de voturi din totalul de 42 exprimate, în postul vacant de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, primind titulatura „Antonie de Orhei“. La 24 mai 2014, a fost hirotonit Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului din Mitropolia Basarabiei în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Catedrala Patriarhală din București de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu următorii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Părinte Daniil, Episcop Administrator al Episcopiei Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal și Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Arhiepiscop ales al Râmnicului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.


EPISCOP VICAR PENTRU MITROPOLIA BASARABIEI HIROTONIT LA PATRIARHIA ROMÂNĂ

Mai 24, 2014

PS Antonie1

PS Antonie2

Părintele Arhimandrit Ipopsifiu Antonie Telembici a fost hirotonit astăzi, 24 mai 2014, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului din Mitropolia Basarabiei în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Patriarhală din București.

PS Antonie3

PS Antonie4

PS Antonie5

PS Antonie6

Sfânta Liturghie și hirotonia au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu următorii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Părinte Daniil, Episcop Administrator al Episcopiei Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal și Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Arhiepiscop ales al Râmnicului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

PS Antonie7

PS Antonie8

PS Antonie9

PS Antonie10

PS Antonie11

PS Antonie12

Preasfinţitul Părinte Antonie de Orhei a fost ales ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului joi, 22 mai, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar vineri seară, 23 mai, după slujba Vecerniei, a avut loc ipopsifierea sau rânduiala chemării la această treaptă a slujirii.

PS Antonie13

PS Antonie14

PS Antonie15

PS Antonie16

PS Antonie17

În cadrul slujbei de hirotonie întru arhiereu de astăzi Arhimandritul Antonie Telembici a răspuns întrebărilor Preafericirii Sale și ierarhilor prezenți printr-o mărturisire de credinţă. În continuarea slujbei, candidatul a fost hirotonit episcop primind veșmintele specifice: sacosul, omoforul, engolpionul, crucea şi mitra.

PS Antonie21

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în calitate de secretar al Sfântului Sinod, a citit Actul Patriarhal prin care noul ierarh a fost recunoscut ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei.

În continuare, Patriarhul României i-a dăruit noului Episcop-vicar mantia şi toiagul, însemne ale slujirii arhiereşti, iar Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei a binecuvântat credincioșii în noua sa demnitate.

PS Antonie18

PS Antonie19

PS Antonie20

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit în cuvântul său despre importanța postului de episcop-vicar în Eparhia Chișinăului din Mitropolia Basarabiei, urându-i succes ierarhului în misiunea pe care o are de îndeplinit: „Această hotărâre a Sfântului Sinod, așa cum s-a spus în Actul Patriarhal de confirmare a alegerii Sfântului Sinod, a fost motivată de nevoia pastorală de a intensifica activitatea pastoral-misionară în Mitropolia Basarabiei. De asemenea, așa cum s-a adăugat, Înaltpreasfințitul are nevoie de un ajutor din când în când, mai ales când e vorba de a săvârși slujbe în două locuri diferite. În general, clerul și credincioșii doresc ca arhiereul să vină cât mai des în mijlocul lor. Felicităm pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Petru pentru această propunere. Dorim Preasfințitului Episcop-vicar Antonie de Orhei multă sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pe care o va desfășura sub îndrumarea directă a Înaltpreasfințitului Mitropolit Petru”.

PS Antonie22

Noul ierarh a fost ales de Sfântul Sinod la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. Acesta i-a mulțumit Patriarhului României pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului: „Eu am fost hirotonit, așa cum știți, de Preafericirea Voastră la 1 septembrie 1990. Astăzi ați săvârșit un alt eveniment, o împlinire a Bisericii noastre și a Mitropoliei Basarabiei. Vă mulțumim mult pentru ajutorul oferit Mitropoliei Basarabiei. De asemenea, mulțumim părinților ierarhi care sunt de față”.

„Recunosc că am primit această misiune cu o anumită teamă, dar și cu credință, cu nădejde că Bunul Dumnezeu mă va ajuta să fiu un slujitor bun în grădina Domnului, iar roadele mele să fie spre slava Bisericii lui Iisus Hristos. Înțeleg că activitatea mea va fi să sprijin cât îmi stă în putere, așa cum am făcut-o și până acum, pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Petru. Rog pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să se roage pentru românii din Republica Moldova, pentru pacea noastră, pentru buna înțelegere și pentru mai multă dragoste”, a mărturisit Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

PS Antonie23

Născut în anul 1963 în localitatea Hârbovăţ, raionul Anenii Noi din Republica Moldova, Preasfințitul Părinte Antonie Telembici a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău şi Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi (1994). Din anul 1995 şi până în prezent, acesta a îndeplinit responsabilităţi administrative, misionare, culturale şi mediatice în Mitropolia Basarabiei.

VIDEO I

VIDEO II

sursa: basilica.ro


PREASFINȚITUL ANTONIE ORHEIANUL, EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI CHIȘINĂULUI

Mai 24, 2014

Intensificarea lucrării pastoral-misionare în Mitropolia Basarabiei

PS-episcop-vicar-Antonie-de-Orhei

Arhimandritul Antonie Telembici din Chişinău a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, post ce până în prezent a fost vacant. Alegerea a avut loc în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce s-a întrunit joi, 22 mai, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală.

Sesiunile de lucru ale şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au continuat în după-amiaza zilei de joi, 22 mai. În cadrul lor, după cum ne informează Biroul de presă al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a ales în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, pe preacuviosul părinte arhimandrit Antonie Telembici. Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului va avea titulatura „Antonie de Orhei“.

PS-episcop-vicar-Antonie-de-Orhei1

După alegerea Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului cu 37 de voturi din totalul de 42 de voturi exprimate, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe preacuviosul părinte arhimandrit Antonie Telembici. „Vă felicităm şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă ajute în lucrarea nouă pe care o începeţi, de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului. Sfântul Sinod a apreciat bogata activitate pe care aţi desfăşurat-o până în prezent, pregătirea frumoasă pe care o aveţi din punct de vedere teologic, şi nu numai, şi avem o speranţă că veţi fi un bun ajutor Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Petru, care v-a recomandat şi care de multă vreme a constatat activitatea şi capacitatea preacuvioşiei voastre de a fi un bun misionar, mai ales în ceea ce priveşte revistele bisericeşti şi ca responsabil media. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi mult ajutor. Aveţi un nume frumos, al Sfântului Antonie cel Mare, care este mare rugător în ceruri pentru noi toţi, pentru monahi, şi, în acelaşi timp, aveţi de desfăşurat o lucrare foarte necesară acolo. Cunoaşteţi bine situaţia din Mitropolia Basarabiei, care foarte adesea se confruntă cu unele piedici în lucrarea ei misionară, dar care se bucură că mulţi dintre tinerii care au studiat teologia în România sunt de mare nădejde în lucrarea misionară, pastorală, culturală din Mitropolia Basarabiei“, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

PS-episcop-vicar-Antonie-de-Orhei2

După cuvântul de felicitare al Preafericirii Sale, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului a mulţumit Sfântului Sinod. „Vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Rog pe Bunul Dumnezeu să îmi ajute să fiu într-adevăr un ostenitor cu roade bogate în grădina Domnului şi mă angajez ca toate puterile mele, cele fizice şi cele sufleteşti, să le pun spre prosperarea Ortodoxiei, şi în mod special a Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul jurisdicţional al Mitropoliei Basarabiei. Sunt conştient de misiunea care îmi stă în faţă, de obstacolele care eventual pot apărea în spaţiul nostru dificil al Republicii Moldova, dar nădăjduiesc în ajutorul Bunului Dumnezeu că le vom depăşi, îndrumaţi de Preafericirea Voastră şi de părinţii din Sfântul Sinod care iubesc Basarabia. Mă voi strădui, Preafericite Părinte Patriarh, să fiu un ostenitor şi să nu deznădăjduiesc hotărârea Sfântului Sinod. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!“, a spus părintele arhimandrit Antonie Telembici.

De asemenea, arhimandritul Antonie a mai precizat că iniţial a dorit să refuze această chemare de slujire din treapta de episcop, din cauza marii responsabilităţi, dar, în urma cugetării şi rugăciunii, a răspuns afirmativ chemării Bisericii. „Avem obligaţia să slujim Biserica, şi în special Biserica Ortodoxă Română, indiferent în ce treaptă ne cheamă Sfântul Sinod. Nu este simplu, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să duc la bun sfârşit misiunea aceasta frumoasă şi înaltă la care am fost chemat.“

Născut în anul 1963 în localitatea Hârbovăţ, raionul Anenii Noi din Republica Moldova, părintele arhimandrit Antonie Telembici a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi (1994). Din anul 1995 şi până în prezent, părintele Antonie Telembici a îndeplinit responsabilităţi administrative, misionare, culturale şi mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei.

sursa: ziarullumina.ro


ARMELE CLERULUI MOSCOVIT

Mai 18, 2014

Așa se traduc rusește cuvintele Mântuitorului PACE TUTUROR! și porunca SĂ NU UCIZI!

Popa rus arma ucigasa2

Popa rus arma ucigasa1

Popa rus arma ucigasa3

Popa rus arma ucigasa6

Popa rus arma ucigasa5

Popa rus arma ucigasa4

Popa rus arma ucigasa7

Popa rus arma ucigasa8

Popa rus arma ucigasa9

Popa rus arma ucigasa10

Popa rus arma ucigasa11

Popa rus arma ucigasa12

Popa rus arma ucigasa13

Popa rus arma ucigasa14

Popa rus arma ucigasa15

Popa rus arma ucigasa16

Popa rus arma ucigasa17

Mitropolitul Vladimir uniforma militara colonel