MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE ÎNTRE BUCUREȘTI ȘI CHIȘINĂU PRIVIND DIASPORA COMUNĂ

Octombrie 23, 2015

MEMORANDUM

Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare Angel Tîlvăr a avut, la 20 octombrie 2015, o întrevedere  cu Valeriu Turea, şeful Biroului Relaţii cu Diaspora din Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte referitoare la dezvoltarea cooperării în ceea ce privește desfășurarea de activități destinate comunităților de români din afara granițelor. A fost subliniată, de asemenea, importanța promovării unui dialog constant în chestiuni ce țin de identitatea culturală românească. Ministrul delegat a evidențiat faptul că scopul coordonării activităților desfășurate de către asociațiile românilor de pe ambele maluri ale Prutului, în afara granițelor, ar putea reprezenta un câștig pentru păstrarea valorilor și reperelor identitare românești.

În scopul realizării obiectivelor stabilite, cei doi oficiali au convenit să se asigure, la nivelul instituțiilor pe care le coordonează, o interacțiune eficientă care să contribuie la realizarea de evenimente și acțiuni comune.

Întrevederea a prilejuit, totodată, semnarea unui Memorandum de Înțelegere care oferă un cadru coordonat în realizarea obiectivelor propuse.

Memorandumul de înțelegere reglementează cooperarea între părți în atingerea următoarelor obiective comune: abordarea comprehensivă și eficientă a relațiilor cu societatea civilă aflată peste hotarele Republicii Moldova și ale României; implementarea activităților de interes comun în domeniul migrației și sensibilizării diasporei din cele două state; dezvoltarea abordării intersectoriale a politicilor culturale, educaționale și economice privind migrația și relațiile cu diaspora din cele două state.

Părțile au convenit, de asemenea, și asigurarea în cadrul Memorandumului a cotelor-părți pentru participarea comunităților din România, stabilite în afara țării la Programul „DOR” organizat anual de Guvernul Republicii Moldova și pentru participarea diasporei Republicii Moldova la programele de finanțare ale DPRRP.

Părțile vor facilita dialogul dintre diaspora Republicii Moldova, organizațiile obștești ale diasporei românești și organizațiile internaționale și vor asigura împărtășirea bunelor practici în dezvoltarea programelor economice și investiționale.

Șeful BRD, Valeriu Turea a afirmat că între comunităţile celor două ţări de peste hotare există o excelentă cooperare în diverse domenii, iar instituţionalizarea colaborării între BRD şi DRRRP prin semnarea Memorandului de înţelegere va crea noi oportunităţi pentru apropierea lor în continuare şi pentru demararea unor proiecte comune.

Memorandumul a intrat în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

 Surse: dprp.gov.ro, trm.md
MEMORANDUM 1