DOAMNE SFINTE! PATRIARHUL KIRIL AL MOSCOVEI DESPRE ”RĂZBOIUL SFÂNT” AL RUSIEI ÎN SIRIA ȘI DESPRE JUSTIFICAREA OMORURILOR

popa-rus-3

Patriarhul Kiril al Moscovei: ”Puțini vorbesc despre asta, dar eu ca patriarh trebuie să o spun. Nouă ni s-a declarat un război nedeclarat. Ce înseamnă această înlănțuire de acte teroriste teribile? Poate că măcar acum, pe exemplul Siriei, vom înțelege ce vor adversarii noștri. Ei vor să distrugă Rusia, marele bastion al Ortodoxiei, o țară măreață cu propria ei cultură spirituală, fără a cărei distrugere multe lucruri nu pot fi obținute la scara întregii lumi. Iar dacă e război, trebuie să fim mobilizați cu toții. Mobilizată trebuie să fie armata noastră, mobilizate trebuie să fie serviciile noastre speciale și toată populația trebuie să fie mobilizată în primul rând pentru a fi pregătită de ajutor unul altuia”.

Predica din 5 februarie 2014.

popa-rus

Originalul rusesc: ”Об этом мало кто говорит, но патриарх должен сказать. Нам объявлена необъявленная война. Что означает эта череда страшных террористических атак? Может быть теперь, на примере Сирии, мы понимаем чего хотят наши противники. Они хотят уничтожить Россию – великий форпост Православия, великую страну со своей собственной духовной культурой, несломив которую нельзя многого добиться в мировом масштабе. А если это война, то все мы должны быть мобилизованы. В первую очередь мы должны быть мысленно, духовно мобилизованы. Отмобилизованы должны быть наши войска, наши специальные службы и все население должно быть отмобилизовано в первую очередь на готовность помогать друг другу”.

Patriarhul Kiril al Moscovei: ”Participarea în unele acțiuni care se pot solda cu moartea poate fi justificată. Evanghelia descrie în mod clar în ce cazuri acest lucru e posibil: atunci când îți dai viața pentru alții. La drept vorbind, pe asta și se întemeiază un război drept. Încă în îndepărtatul secol al V-lea Fericitul Augustin încerca să descrie parametrii unui asemenea război. Poate că astăzi există închipuiri cumva diferite, dar esența rămâne aceeași: acțiunile militare sunt justificate atunci când acestea apără omul, societatea, statul.

Ceea ce se întâmplă astăzi în s-ar părea îndepărtata Sirie, care de fapt nu e deloc îndepărtată, ea fiind de-a dreptul vecina noastră, anume că înseamnă apărarea Patriei. Despre aceasta mulți spun asta limpede, întrucât dacă terorismul va învinge în Siria, acesta va obține o șansă enormă dacă nu să învingă poporul nostru, atunci să întristeze extraordinar viața poporului nostru, să-i aducă nenorociri și nevoi. De aceea acest război este unul de apărare și nu atât războiul în sine, cât atacurile cu precizie. Cu atât mai mult însă, dat fiind caracterul defensiv al acestui război, participarea oamenilor noștri în acțiuni militare este una dreaptă…

În plus, știm doar bine ce nevoi teribile aduce terorismul. Poporul nostru a trecut prin încercări îngrozitoare – la Beslan, Volgograd – și e cu neputință să le enumăr pe toate. Suntem fripți de această durere, căci noi știm ce înseamnă așa ceva. Iar avionul nostru care a fost doborât de asupra peninsulei Sinai? De aceea, tot ceea ce are loc sunt acțiuni defensive în replică. În acest sens, noi vorbim cu îndrăzneală despre o luptă dreaptă”.

7 ianuarie 2016, interviu acordat postul de televiziune ”Rossia 1”

popa-rus-2

Originalul rusesc: ”Участие в неких действиях, которые могут повлечь за собой смерть, может быть оправдано. Евангелие четко описывает, в каких случаях это возможно, – когда вы за других отдаете свою жизнь. Собственно говоря, на этом и построена идея справедливой войны. Еще блаженный Августин пытался описать параметры такой войны в далеком V веке. Сейчас, может быть, несколько иные представления, но суть остается прежней: военные действия оправданы, когда они защищают человека, общество, государство.

То, что сегодня происходит в далекой, казалось бы, Сирии, которая на самом деле далекой вовсе не является, это в буквальном смысле наш сосед, — это и есть защита Отечества. Об этом многие сегодня ясно говорят, потому что, если терроризм побеждает в Сирии, у него появляется огромный шанс если не победить, то чрезвычайно омрачить жизнь нашего народа, принести несчастья и бедствия. Поэтому эта война оборонительная — не столько даже война, сколько точечные воздействия. Но, тем не менее, это участие наших людей в военных действиях, и покуда эта война носит оборонительный характер, она является справедливой…

Кроме того, мы ведь все хорошо знаем, какие страшные беды приносит терроризм. Наш народ прошел через страшные испытания — Беслан, Волгоград, невозможно все перечислить. Мы обожжены этой болью, мы знаем, что это такое. А наш самолет, который был сбит над Синаем? Поэтому всё, что происходит, — это ответные оборонительные действия. В этом смысле мы смело говорим о справедливой борьбе”.

Înregistrare video.

popa-4

Copii sirieni uciși în bombardamentele aviației ruse.

Copii sirieni uciși în bombardamentele aviației ruse.

Copii sirieni uciși în bombardamentele aviației ruse.

Copii sirieni uciși în bombardamentele aviației ruse.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s