Patriarhia Moscovei alimentează separatismul abhaz şi transnistrean

Septembrie 6, 2011

Puternic angajată politic, Biserica Rusă recidivează în dosarul separatismului din spaţiul ex-sovietic. Patriarhul Moscovei, Kiril Gundiaev, cunoscut ca un nostalgic după fosta URSS, un susţinător făţiş al lui Fidel Castro, căpetenia comuniştilor cubanezi, şi al lui Talgat Tadjuddin, muftiul-şef al Rusiei, ca să aducem în atenţie doar două nume, i-a trimis zilele acestea un mesaj de felicitare lui Aleksandr Zolotinskovici Ankvaba, aşa-zisul „preşedinte” al autoproclamatei „republici Abahazia” din Georgia.

Pagina de internet a Bisericii Ortodoxe Ruse publică mesajul patriarhului Kiril al Moscovei. Să urmărim textul în traducerea noastră românească: „Mesajul de felicitate al Sanctităţii Sale, Patriarhul Kiril, către nou-alesul Preşedinte al Republicii Abhazia, A.Z. Ankvaba. 27 august 2011, orele 17:52. Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kiril, l-a felicitat pe A. Z. Ankvaba cu ocazia alegerii sale în funcţia de Preşedinte al Republicii Abhazia. Nou-alesului Preşedinte al Republicii Abhazia, A. Z. Ankvaba. Stimate Aleksandr Zolotinskovici! Primiţi sincerele noastre felicitări cu ocazia victoriei repurtate în alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Abhazia. Susţinerea acordată poziţiei Dumneavoastră active şi recunoaşterea îndelungatei Dumneavoastră experienţe de lucru demonstrează năzuinţa locuitorilor Abhaziei de a păşi pe calea păcii, a dezvoltării cooperării interetnice, de ridicare a nivelului spiritual şi social al vieţii. Ne exprimăm speranţa că tradiţiile culturale şi religioase multiseculare dintre popoarele frăţeşti vor servi drept temelie trainică pentru o largă interacţiune dintre popoarele noastre. Vă urez bunăstare, lungime de zile şi ajutor de la atotputernicul Dumnezeu în dificila Dumneavoastră slujire de acum încolo. Cu respect, Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii”.

Asemenea gesturi ale Bisericii Ruse de recunoaştere oficială, susţinere, preţuire, încurajare şi binecuvântare a regimurilor banditeşti şi separatiste din spaţiul ex-sovietic nu sunt o noutate pentru nimeni. Predecesorul patriarhului Kiril, Alexei al II-lea Rudiger, deconspirat ca agent al serviciilor secrete de la Moscova, a susţinut deschis separatismul transnistrean, abhaz şi sud-osetin. Această susţinere s-a manifestat, între altele, prin acordarea celor mai înalte distincţii bisericeşti căpeteniilor separatiste de la Tiraspol, Suhumi şi Ţhinvali, precum şi multora dintre acoliţii acestora. Igor Smirnov, Eduard Kokoitî, Serghei Bagapş, trei agenţi ai Rusiei autoproclamaţi „preşedinţi” de state, au fost întotdeauna oaspeţi de onoare la Patriarhia Moscovei. Patriarhul Kiril a continuat linia politică a patriarhului Alexei al II-lea. Atât patriarhul Alexei al II-lea, cât şi patriarhul Kiril, dar şi mulţi alţi membri ai Sinodului Bisericii Ruse au primit cu recunoştinţă „distincţii de stat” din partea celor trei regimuri ilegale, banditeşti şi separatiste din Republica Moldova şi Georgia.

Trebuie să amintim în context că, în anul 2006, Patriarhia Moscovei, sub omoforul căreia stau şi premierul Vladimir Filat, şi preşedintele interimar Marian Lupu, şi ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României la Chişinău, Marius Lazurca, şi primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă, şi banditul Igor Smirnov, a susţinut public desfăşurarea unui aşa-zis „referendum pentru unirea Transnistriei cu Rusia”. Am arătat şi cu alte ocazii anterioare că mitropolitul rus de Odesa şi Ismail, Agatanghel (Alexei Mihailovici Savvin), i-a trimis lui Smirnov, la 18 septembrie 2006, o telegramă oficială, publicată de separatişti, în care susţine că „întreaga comunitate religioasă din regiunea Odesa salută rezultatele referendumului din 17 septembrie 2006. Vă felicităm din suflet cu prilejul strălucitului bilanţ al acestui referendum”, adăugând că „acest eveniment va contribui la consolidarea relaţiilor de frăţietate dintre popoarele slave de răsărit” şi că „procesul de consolidare a statalităţii şi independenţei Republicii Transnistrene este unul ireversibil”. Nici Patriarhul Alexei al II-lea nu s-a lăsat mai prejos şi, ca un soldat exemplar al interesului imperial rus, l-a felicitat pe Smirnov, tot în septembrie 2006, în legătură cu „rezultatele referendumului”, dorindu-i „putere fizică şi spirituală pentru a continua lucrările utile la locul slujirii Domniei voastre”. Mărturie vie a acestor complicităţi politice ale Patriarhiei Moscovei cu regimul separatist de la Tiraspol îl constituie şi faptul că Biserica Rusă a întreţinut de-a lungul ultimelor două decenii o bogată corespondenţă cu căpeteniile separatiste, cărora le recunoaşte calităţile de impostură în care s-au autoplasat. Presa de la Chişinău, Tiraspol şi Moscova a consemnat aceste gesturi de complicitate făţişă.

Nu ponegrim şi nu ne dedăm unei retorici îndreptate fără umbră de temei împotriva Bisericii Ruse care ţine în prizonieratul ei canonic câteva milioane de români ortodocşi. Este bine să ne referim punctual la fapte concrete care vorbesc de la sine. Pentru împrospătarea memoriei preasmeriţilor fii duhovniceşti ai Patriarhiei Moscovei ca Vladimir Filat sau Marius Lazurca, să mai arătăm că la 15 octombrie 2007, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Alexei al II-lea, i-a conferit ordinul „Cuviosul Serghie de Radonej”, de gradul II, lui Grigori Maracuţa, o altă căpetenie a regimului separatist de la Tiraspol, în calitatea acestuia de „reprezentant special al Sovietului Suprem al RMN pentru relaţii interparlamentare”. Ordinul i-a fost înmânat lui Maracuţa de episcopul Iustinian Ovcinnikov, fost de Tiraspol şi Dubăsari. Acest gest al Bisericii ruse a fost făcut în prezenţa altor doi ierarhi veniţi special din Rusia: arhiepiscopul Aleksandr (Aleksandr Ghennadievici Moghiliov) de Kostroma şi Galici şi episcopul Tihon (Nikolai Vladimirovici Stepanov) de Arhanghelsk şi Holmogorie, colegi de sinod ai mitropolitului Vladimir Cantarean de la Chişinău.

Gestul patriarhului Kiril al Moscovei din 27 august faţă de „preşedintele Abhaziei” ne oferă prilejul să readucem în atenţie şi alte fapte „ortodoxe” ale reprezentanţilor Bisericii Ruse, în ale cărei izvoare s-au adăpat şi se adapă unii ca Vladimir Filat, Marius Lazurca, Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Serafim Urechean. Unul dintre oamenii cei mai de nădejde ai Patriarhiei Moscovei, arhiepiscopul Iustinian Ovcinnikov, arhiepiscop de Novo-Fominsk şi vicar al eparhiei Moscovei, poartă şi astăzi cu mândrie în piept „Ordinul Republicii Nistrene”, acordat de banditul Smirnov. Arhiepiscopul Iustinian susţinea, bunăoară, într-un interviu acordat revistei „Zarubejie blijnee i dalnee” în 1998 (nr. 3, pag. 41.), că „republica transnistreană” este „un garant al independenţei Moldovei şi, concomitent, o santinelă a intereselor Patriarhiei Moscovei în regiune”. Se ştie că aceste convingeri ale sinodalului rus nu s-au schimbat. Dimpotrivă, ele s-au consolidat. Această santinelă geopolitică a Rusiei, recunoştea fără nici un ocoliş că „în situaţia creată îmi văd sarcina în consolidarea pe toate căile a poziţiei Bisericii Ortodoxe Ruse în regiune. Dacă vom reuşi să rămânem devotaţi Patriarhiei Moscovei pe acest petic de pământ, înseamnă că le vom da o mână de ajutor şi Mitropoliei Moldovei, şi raioanelor învecinate ale Ucrainei”. Este util să mai amintim că asemenea patriarhilor săi, Alexei al II-lea şi Kiril, Iustinian Ovcinnikov, cel care ani la rând a salutat, alături de Igor Smirnov şi ceilalţi criminali de stat de la Tiraspol, paradele militare ale separatiştilor, a vorbit întotdeauna despre un aşa-numit „popor transnistrean”.

Acum, când Vladimir Filat aşteaptă vizita patriarhului Kiril al Moscovei la Chişinău, subiectul interferenţelor bisericeşti în politică nu poate să nu atragă atenţia oricărui creştin preocupat sincer de destinele poporului şi Bisericii noastre. Biserica Rusă rămâne a fi, spre enorma pierdere a Ortodoxiei, un instrument banal, jalnic şi docil al interesului imperial moscovit în regiunea noastră şi în lume. Exponenţii ei nu vor ezita să se servească, în cel mai neaşteptat şi urât mod, de stindardul sfânt şi curat al Ortodoxiei pentru „consolidarea pe toate căile a Bisericii Ortodoxe Ruse în regiune”. Acest „pe toate căile” spune multe, mai multe chiar decât s-ar putea crede. Avem astfel dovada limpede că nu mântuirea sufletească a oamenilor şi a neamurilor face obiectul grijilor Patriarhiei Moscovei în lume, ci doar puterea, puterea şi iar puterea. Şi cum puterea fără bani şi fără politică (inclusiv geopolitică) este mai greu de obţinut şi de menţinut, cele două componente (financiară şi geopolitică) sunt şi vor fi încă multă vreme prezente în modul de gândire şi în practicile ierarhiei ruse. De aici şi întregul cortegiu de fenomene cum sunt concurarea absurdă a Patriarhiei Române în Republica Moldova, pedalarea pe teoria vetustă şi aberantă a moldovenismului etnic distinct de românism, susţinerea separatismului teritorial, binecuvântarea trupelor ruse de ocupaţie şi a regimentelor căzăceşti aduse dincolo de Nistru şi tot aşa mai departe. Spre regretul nostru şi al foarte multora dintre creştini, Patriarhia Moscovei vede Ortodoxia, mai degrabă, ca un surogat ideologic, un substitut al vechii ideologii comuniste menite să închege „poporul sovietic” şi să-l menţină în fruntariile nedrepte întinse de Stalin peste noi. Asta înseamnă însă să te serveşti de Ortodoxie, nu să serveşti Ortodoxia.

Nu ne stă în obicei să ne autocităm. Totuşi, dată fiind paralela abhazo-transnistreană din gândirea şi acţiunile patriarhului Moscovei, precum şi eterna actualitate a complicităţilor Bisericii ruse cu politica imperială a Kremlinului, dorim să reproducem aici răspunsul pe care li l-am acordat cu ceva vreme în urmă colegilor de la FLUX pe marginea implicaţiilor Patriarhiei Moscovei în regiunea georgiană Abhazia: „Cunoaştem năravurile Patriarhiei din preajma Kremlinului. Ea procedează la fel şi în cazul regimurilor separatiste implantate de Moscova în Georgia. Neamul georgian are o Biserică ortodoxă autocefală din anul 457. Recunoscând formal dreptul de jurisdicţie al Bisericii georgiene asupra întregului teritoriu naţional, Biserica rusă încearcă să creeze în Oseţia de Sud o aşa-numită „Eparhie a Alaniei”, oseţii fiind preponderent ortodocşi, iar în Abhazia încearcă să instituie o eparhie „abhază” autonomă, în timp ce abhazii sunt preponderent politeişti. În 1989, în Abhazia locuiau 46% de georgieni (ortodocşi), 18% de abhazi (păgâni politeişti), 16% de armeni (monofiziţi) şi alţii. În prezent, numărul georgienilor s-a redus la 29% din cauza persecuţiilor etnice şi religioase care au determinat emigrări masive. Preasfinţitul Daniel, episcop georgian de Suhumi şi Imeretia, a fost forţat să se refugieze în interiorul ţării, clerul georgian este izgonit în proporţie de 95% din regiunea Abhaziei, iar puţinii preoţi georgieni care au mai rămas au parte de un tratament identic cu cel aplicat de autorităţile moldovene clerului Mitropoliei Basarabiei. Biserica rusă a acceptat deschiderea la Moscova a unei reprezentanţe oficiale a „bisericii abhaze” şi, fără acordul Bisericii georgiene, formează în şcolile teologice din Rusia mai multe cadre preoţeşti selectate dintre etnicii abhazi din partea de nord-vest a Georgiei. Căpeteniile separatiste Eduard Kokoitî din Oseţia de Sud şi Serghei Bagapş din Abhazia sunt recunoscuţi ca „preşedinţi” şi trataţi de Biserica rusă la fel ca şi Igor Smirnov. Diferenţa este că Patriarhul Georgiei, Ilie al II-lea (Guduşauri-Şiolaşvili), a protestat energic de fiecare dată împotriva amestecului şi abuzului rusesc în ţara sa, pe când mitropolitul Vladimir de la Chişinău este mână în mână cu cei care sapă la temelia Republicii Moldova”.

Întrebarea care vine acum şi pe care o poate formula oricine este: ce caută unii ca pioasele lor excelenţe Vladimir Filat şi Marius Lazurca în această ceată deloc duhovnicească a Patriarhiei Moscovei şi profund străină duhului adevărat al sfintei şi vechii noastre Ortodoxii? Este totuşi vorba de Întâistătătorul lor şi de Patriarhia lor Mamă, cu toate gesturile ei pe deplin asumate.

Vladimir Filat, prea lesne alintat de atâtea ori cu cuvinte încurajatoare la Bucureşti şi în Occident, nu va da un răspuns, pentru că domnia sa evită să explice înregimentarea sa benevolă în cohortele de fii ai Patriarhiei Moscovei, alături de Sminov, Şevţov-Antiufeev, iar mai nou şi de acest agent geopolitic pe numele său Aleksandr Zolotinskovici Ankvaba.

Va răspunde oare plenipotenţiarul şi extraordinarul ambasador Marius Lazurca, singurul ambasador european de la noi afiliat Bisericii Ruse? Avem motive să ne îndoim, chiar dacă, într-o după-amiază liniştită de 14 octombrie 2010 plenipotenţiara sa excelenţă ne dădea telefonic şi cu multă fermitate asigurări în acest sens.

În încheiere, nu vom formula nici un fel de concluzii. Ele stau la suprafaţă. Cine are ochi de văzut, vede. Cine are minte de înţeles, înţelege. Cine are suflet românesc, are. Cine nu are, nu are. Dacă nu avem dreptate, să ne contrazică cei care au căderea să o facă. Nu spre a ne da nouă satisfacţie, ci pentru nesmintirea sufletească a milioanelor de români rupţi cu sila din matca părintească de către hiperpolitizata Patriarhie Rusă.


Între ideologie şi geopolitică, cui pe cui scoate

Mai 18, 2011

Orice ar fi, Moscova nu-i poate ierta lui Voronin nesemnarea Memorandumului Kozak în noiembrie 2003. După cum nu-i poate ierta nici adoptarea consensuală a Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria) nr. 173-XVI din 22 iulie 2005, precum şi a Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI din 10 iunie 2005. Moscova va încerca să-şi ia revanşa cu orice preţ pentru aceste înfrângeri usturătoare suportate în timpul regimului Voronin. Să dezghiocăm mai jos acest subiect.

Pe firmamentul politic de la Chişinău stă, iată, să răsară steaua (roşie) a unui nou partid politic de stânga, Partidul Comunist din Moldova (PCM). Secretarul executiv al PCM, Igor Cucer, a ieşit zilele trecute la rampă, declarând pentru presă că PCM va renaşte ca moştenitor de drept şi continuator fidel al Partidului Comunist din fosta RSS Moldovenească, fiind, de fapt, o filială locală a Partidul Comunist al URSS, o structură înregistrată la Moscova. Cucer a criticat (nu fără temei) Partidul Comuniştilor condus de Voronin, acuzându-l de promovarea unor interese înguste, de familie şi de grup. Criticile s-au dus însă mai departe, vizând şi acele „păcate” ideologice pe care propaganda sovietică le numea cu două cuvinte căzute azi în desuetudine: „revizionism” şi „deviaţionism”. Cucer a mai subliniat că PCRM este un partid pseudocomunist, reprezentând, de fapt, o formaţiune de esenţă liberal-burgheză. PCM a anunţat, prin gura reprezentantului său, că va prelua unul dintre simbolurile PCRM, secera şi ciocanul. Nu putem spune în acest caz: aceeaşi mărie cu altă pălărie. Parafrazarea se impune: altă mărie cu aceeaşi pălărie. Până aici toate sunt clare, înscriindu-se cumva (aparent) într-o logică a competiţiei politice democratice pe segmentul de stânga al eşichierului politic.

Ceea ce este însă cu adevărat demn de reţinut din Manifestul formulat de Cucer, dincolo de polemica de familie ideologică cu PCRM-ul lui Voronin, este cu totul altceva. Ţinta PCM nu sunt alegerile locale, întrucât formalităţile pentru înregistrarea sa la Ministerul Justiţiei ar lua cel puţin două luni, termen ce depăşeşte data scrutinului din 5 iunie. Cucer a declarat: „Îndemn pe adevăraţii comunişti să voteze pentru mişcarea social-politică „Ravnopravie”, care este mai aproape de planurile, privind rezolvarea problemelor oamenilor şi evitarea tensiunilor interetnice”. El a mai estimat că aproximativ 25 de procente dintre membrii PCRM ar fi gata să părăsească PCRM pentru a adera la PCM, sens în care sunt purtate negocieri, între alţii, surpriză… cu fostul preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, mentorul şi susţinătorul premierului Filat.

Aşadar, cele două relaţii ale sale au fost deja date la iveală de PCM: cea cu mişcarea „Ravnopravie” a lui Valeri Klimenko, omul de casă al ambasadei ruse la Chişinău, şi cu Petru Lucinschi, cel care a semnat sub auspiciile Rusiei şi Ucrainei, la 8 mai 1997, Memorandumul de la Moscova (cunoscut şi ca Memorandumul Primakov) privind constituirea „statului comun” şi (con)federativ, împreună cu Tiraspolul.

Faptul că la Chişinău nimeni nu practică politica pură şi că toată lumea face geopolitică a devenit deja un loc comun. Amintim aceasta pentru că PCM-ul scos acum de la naftalină nu trebuie privit doar ca o alternativă „democratică” PCRM-ului. Mai degrabă trebuie să vedem PCM-ul ca unul din instrumentele politice de promovare a intereselor geopolitice ale unui actor implicat în jocul regional de putere şi control privind Republica Moldova. Dedesubturile geopolitice ale cazului sunt evidente. PCM nu este decât un instrument pus benevol în serviciul intereselor străine. Cui pe cui scoate. În viziunea artizanilor geopolitici de la Moscova (ca şi a celor de la Berlin), rolul şi locul unui PCRM care a exploatat din plin nostalgiile sovietice ale alegătorilor, dar s-a opus efectiv federalizării, ar trebui preluate de un PCM care să exploateze şi mai abitir aceleaşi nostalgii, în detrimentul electoral al PCRM-ului, fără a se mai opune cumva federalizării. Faptul că s-ar anunţa o confruntare între linia ideologică a comunismului pur, clasic şi autentic şi cea revizionistă şi deviaţionistă este o falsă idee. Mai degrabă este vorba, în opinia noastră, de o confruntare între adepţii menţinerii caracterului unitar al Republicii Moldova, pe de o parte, şi cei ai federalizării ei, pe de altă parte. O asemenea confruntare nu poate fi dorită şi alimentată decât din exterior.

Comentatorii politici s-au lansat deja în speculaţii pe marginea acestui caz. Unii au spus, la unison cu reprezentanţii PCRM, că în spatele PCM-ului de sorginte sovietică, aliniat intereselor geopolitice ale Moscovei în Republica Moldova, ar sta, de fapt, PLDM-ul premierului Filat. Am putea admite ca valabilă această supoziţie pentru două motive.

Pe de o parte, o subţiere a rândurilor PCRM şi o îngustare a bazinului său electoral i-ar conveni de minune lui Filat, întrucât acesta ar căpăta un mai larg câmp de manevră în negocierile cu Voronin în vederea unei reconfigurări a alianţei de guvernământ prin obţinerea sprijinului parlamentar al PCRM.

Pe de altă parte, constrângerea lui Voronin la cooperare cu Filat (a se lua în calcul un guvern minoritar Filat, fără cooptarea PCRM la guvernare, dar cu dispensarea de sprijinul parlamentar al Partidului Liberal şi, eventual, al Partidului Democrat), le-ar putea conveni la fel de bine Moscovei şi Berlinului, care s-au angajat din plin în opera de federalizare a Republicii Moldova.

Scenariul nu pare a fi fantezist, de vreme ce, săptămâna trecută, Filat vorbea la microfonul postului american de radio „Europa Liberă” despre „necesitatea consolidării societăţii”, admiţând, în principiu, cooperarea cu PCRM. Cu un PCRM constrâns la cooperare, vom preciza. Developarea relaţiei PCM cu Petru Lucinschi, mare sforar şi om de încredere al Moscovei, care l-a adoptat politic şi l-a susţinut deschis pe Filat, este lămuritoare de la sine. Se ştie că fiul lui Petru Lucinschi, Chiril, a fost ales deputat pe listele PLDM şi că interesele lui Filat şi Lucinschi converg nu doar în zona politică, ci şi în cea economică. Totodată, pe axa Moscova-Berlin, avându-i pe post de relee complementare pe Lucinschi şi Filat, Kremlinul se pare a fi prins vânt bun din pupă pentru a avansa către atingerea scopului de federalizare a Republicii Moldova. Ca scenariul să reuşească, Moscova are nevoie fie de slăbirea până la neutralizare completă a PCRM, fie de complicitatea acestuia la opera de federalizare.

În acest context, pentru a înţelege exact mizele noii mutări pe tabla politică de şah din Republica Moldova, prin relansarea PCM, este important să reţinem câteva detalii. Moscova şi Berlinul se străduiesc să ne pună în faţă o ecuaţie geopolitică cu o singură necunoscută: momentul federalizării Republicii Moldova. Termenii de bază folosiţi în această ecuaţie sunt, negreşit, Lucinschi, Filat, Smirnov, iar acum, ca termen secundar, şi PCM. Pentru rezolvarea sigură a acestei ecuaţii geopolitice ruso-germane atât Moscova, cât şi Berlinul ar vrea să-l includă, ca termen cunoscut şi controlabil, şi pe Voronin. Va accepta oare acesta noul rol care i se atribuie, de auxiliar al lui Lucinschi, Filat şi Smirnov pentru federalizarea Republicii Moldova?

Între ideologie şi geopolitică, aceasta din urmă prevalează acum, cum a prevalat, la noi, dintotdeauna. Dorind să-i aplice o lovitură geopolitică Republicii Moldova, Moscova strânge la perete şi încearcă să clatine din temelie partidul lui Voronin. Va fi interesant să vedem cum va reacţiona acesta la lovitură şi dacă va cădea în adevăratul revizionism şi deviaţionism, care este abdicarea de la linia trasată de legile consensuale din 2005 privind Transnistria.

Să fim înţeleşi corect. Nu apărăm şi nu vom apăra în sine partidul lui Voronin, ci doar ideea adoptată – conjunctural sau sincer – de acesta, ideea de integritate a Republicii Moldova. În consecinţă, ne vom opune constant oricăror tentative de federalizare a statului, chiar şi atunci când aceasta se vrea promovată în numele unei false „consolidări a societăţii” despre care ne vorbeşte, în acorduri ruso-germane, Filat şi mentorul său Lucinschi.


Marian Ilici Lupu se închină Patriarhului Moscovei şi Bisericii Ruse

Februarie 3, 2011

În seara zilei de 3 februarie, pagina de internet a Patriarhiei Moscovei a postat textul unei scrisori adresate de către preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian Ilici Lupu, tot el preşedinte interimar al Republicii Moldova, Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, Kiril, şi Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse. Scrisori similare au trimis la Moscova şi Viktor Ianukovici, preşedintele Ucrainei, precum şi Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Republicii Bielarus.

Ca şi premierul Vladimir Filat, prim-vicepreşedintele Parlamentului, Vladimir Plahotniuc, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, ex-preşedinţii Vladimir Voronin, Petru Lucinschi şi Mircea Snegur sau ambasadorul României la Chişinău, Marius Lazurca,  Marian Lupu este credincios al Patriarhiei Moscovei.

Redăm mai jos textul scrisorilor trimise la Moscova de către Marian Ilici Lupu, Viktor Ianukovici şi Aleksandr Lukaşenko.

Председатель Парламента Республики Молдова, и. о. Президента Молдавии М. И. Лупу направил приветствие участникам проходящего в Москве Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Ваше Святейшество! Уважаемые участники Архиерейского Собора!

От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно приветствую Вас, епископат Православной Церкви и всех верующих в связи с началом работы Архиерейского Собора.

Столетиями исчисляется многогранная деятельность Православной Церкви, которая была и является оплотом мира, спокойствия и нравственности. И сегодня неоценим ее вклад в сохранение межнационального и межконфессионального согласия.

Поэтому Архиерейский Собор является по праву одним из значимых, масштабных форумов, решения которого имеют огромное значение для общественной и культурной жизни православных стран. Убежден, что Ваши решения будут способствовать решению актуальных для христианского мира задач — предотвращению этнического и религиозного экстремизма, нравственному воспитанию молодежи, укреплению добрососедства, терпимости и гуманизма.

От всей души желаю участникам высокого собрания здоровья, мудрых и плодотворных решений, успехов в служении во благо наших народов, успехов, мира и добра.

С уважением

Мариан Лупу

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  направил приветствие участникам проходящего в Москве  Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Ваше Святейшество!

Сердечно приветствую Вас, епископат Православной Церкви и всех верующих в связи с началом работы Архиерейского Собора.

На протяжении веков Православная Церковь была оплотом мира и спокойствия, заботилась о моральном совершенствовании человека, сохранении культурных и национальных традиций.

И сегодня деятельность Русской Православной Церкви, самой влиятельной и авторитетной среди других Православных Церквей, помогает обеспечению нравственного здоровья людей, укреплению социального благополучия, сохранению стабильности и согласия в обществе. Уверен, что труды Архиерейского Собора будут способствовать упрочению соработничества государства и Церкви, достижению истинной симфонии в их взаимоотношениях.

От всей души желаю участникам высокого собрания мудрых и плодотворных решений, успехов в служении во благо наших народов.

Александр Лукашенко

Президент Украины В.Ф. Янукович направил приветствие участникам проходящего в Москве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Участникам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Ваше Святейшество! Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

От имени народа Украины и от себя лично приветствую вас из древнего Киева.

Украина является незыблемой хранительницей Владимирового Крещения, ставшего фундаментальной основой нашей государственности. Многомиллионная Православная Церковь Украины повсеместно несет служение Богу и людям, реализуя разнообразные просветительские, культурные и благотворительные проекты. Ее многогранная деятельность вызывает заслуженное уважение в обществе.

Убежден, что итоги Архиерейского Собора послужат успешному продолжению Боговдохновенной спасительной миссии Церкви в современном мире.

Искренне желаю всем вам крепких душевных и телесных сил, всяческого благополучия и плодотворных трудов.

С уважением

Виктор Янукович


Misiunea „misionarului” sau ce caută Kuraev în Moldova? (română şi rusă)

Noiembrie 11, 2010

Interesul securiştilor pentru Biserică a sporit vădit în ultima vreme. Securistul nr. 1 din Moldova, Valeriu Pasat, a căzut subit în evlavie şi chiar dacă nu cunoaşte barem Crezul, s-a avântat să apere „bazele Ortodoxiei”, căpătuindu-se, cu această ocazie, cu un partid umanist de împrumut. Mai multe luni la rând, străzile Chişinăului, ale tuturor oraşelor din Republica Moldova şi drumurile naţionale şi raionale au fost împânzite cu panouri scumpe şi de mari dimensiuni cu portretele corifeilor Ortodoxiei: mitropolitul Vladimir Cantarean şi securistul Valeriu Pasat. Acest din urmă fapt a dovedit că şi reciproca e valabilă, adică şi Bisericii i se dă pe gust politica. Patriarhia de la Moscova, prin Departamentul său de Relaţii Externe Bisericeşti, ne-a anunţat că mitropolia sa din Republica Moldova este liberă să susţină orice partid îi pofteşte inima.

Am mai abordat acest subiect. Amintim titlul unui articol relevant de astă-primăvară: Filat + Pasat = Lucinschi. Arătam atunci, cu câteva luni înainte de lansarea oficială a lui Pasat în politică, cine şi cum este implicat în noul proiect şi că marele sforar este Lucinschi, de asemenea, maaare ortodox mare şi cel mai iubit şi mai preţuit, la Bucureşti, dintre basarabeni.

Dacă ar fi să reluăm subiectul, pentru a-l actualiza, acum ar trebui să rectificăm titlul articolului şi să spunem: Filat + Pasat + Kuraev = Lucinschi. Să vedem de ce anume. Şi, foarte pe scurt, cine este noul personaj din garnitură.
Iată omul şi „misionarul”

Aşadar, Andrei Veaceslavovici Kuraev este diacon în Patriarhia Moscovei. S-a născut la 15 februarie 1963 în Rusia, locuieşte oficial la Moscova. Şi-a petrecut o parte din copilărie la Praga, în Republica Socialistă Cehoslovacă, unde se aflau în misiune părinţii săi. În anii de şcoală a redactat revista „Ateist”. Şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moscova, la catedra de Ateism Ştiinţific din cadrul Facultăţii de Filosofie. A fost botezat în toamna anului 1982, la vârsta de aproape 20 de ani. Cunoaşte limba română, întrucât în perioada sovietică a fost trimis de Patriarhia Moscovei, cu acordul KGB, la studii teologice în România, unde a stat doi ani (asemeni actualului episcop Iustinian Ovcinnikov, fost de Tiraspol, şi trompetei de presă Dmitri Ciubaşenko (decorat de Mihai Ghimpu cu Ordinul Republicii), fost candidat pe listele PLDM, iar acum fruntaş al partidului lui Pasat). A fost o perioadă referent al Patriarhului Alexei al II-lea. Se află în cea mai mare parte a timpului, ca „misionar”, în cuprinsul Patriarhiei Georgiene, mai exact în Abhazia. Este adeptul soluţionării chestiunii cecene prin uz de forţă. A lansat noţiunea de „misiune agresivă” (agressivnoie missionerstvo – în rusă). În ultimul timp, face naveta între Moscova, Bucureşti, Chişinău şi Tiraspol. A conferenţiat la Universitatea Slavonă din Moldova. Este autorul manualului „Bazele culturii ortodoxe” şi un susţinător al proiectului lui Pasat de introducere în şcolile din Republica Moldova a cursului obligatoriu „Bazele Ortodoxiei”. Printre cei pe care îi frecventează se numără: ex-preşedintele Lucinschi, ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Valeri Kuzmin, premierul Vladimir Filat, mitropolitul Vladimir Cantarean, episcopul Marchel Mihăiescu de la Bălţi, episcopul Sava Volkov de la Tiraspol, preacuviosul între cuvioşi Nicodim Vulpe, supranumit episcopabilul de Orhei, şi, evident, preaortodoxul între ortodocşi Valeriu Pasat şi – cine ar fi crezut? –  ministrul Educaţiei şi Cercetării de la Bucureşti, Daniel Petru Funeriu (PD-L), iniţiatorul scoaterii „Religiei” din şcolile din România şi a eliminării lui Mihai Eminescu din programele şcolare, pe motiv de operă demodată şi insignifiantă în raport cu cea a lui Shakespeare sau a lui Goethe. În această listă nu includem, chiar dacă ar fi interesant, persoanele din Abhazia cu care se are de bine diaconul Andrei Kuraev.

Oaspete nepoftit, dar des

Ca să înţelegem exact cât de mare este pasiunea misionară a diaconului Andrei Kuraev, este suficient să arătăm că, într-o lună şi jumătate de campanie preelectorală, acest atlet al pravoslaviei ruseşti a pogorât pe pământul Moldovei tocmai de patru ori: 24 septembrie, 1 octombrie, 11 octombrie şi în prima decată a lunii noiembrie. Aceste date sunt disponibile pe internet şi pot fi verificate de oricine ar fi interesat.

Pretexte, texte, subtexte şi contexte

Multă lume se tot întreabă de la o vreme, pe bună dreptate: ce caută „misionarul” sub acoperire Kuraev la Chişinău, Bucureşti şi Tiraspol? Care este scopul real şi misiunea acestui „misionar” în Republica Moldova şi în România? Ce mandat îndeplineşte? Cum se leagă pretextele lui misionare de textele pe care ni le serveşte, dar, mai ales, cum se leagă de subtextele şi contextele politice de la noi?

Dedesubturile proiectului din care face parte diaconul Kuraev sunt prea multe încât să putem găsi dintr-o dată răspuns la toate întrebările pe care ni le ridică în faţă. Totuşi, nu doar din curiozitatea intelectuală, ci dată fiind importanţa mizelor acestui proiect, să încercăm să dăm câteva răspunsuri. Pentru aceasta şi pentru a vedea legăturile dintre pretext, text, subtext şi context ne vom servi chiar de spusele „misionarului” nechemat şi de unele păreri deja exprimate de alţi observatori ai fenomenului religios din Republica Moldova la interferenţa lui cu politicul.

Kuraev + Filat + Pasat + Lucinschi

La 11 octombrie 2010, diaconul Kuraev ne anunţă pe blogul său că a avut o întâlnire cu premierul Vladimir Filat şi că aceasta a avut loc din iniţiativa premierului. Răspunzând unei replici a scriitorului şi călugărului Savatie Baştovoi, diaconul susţine: „Ei bine, şi anume pentru aceasta m-am întâlnit cu anticomunistul Filat şi la încheierea întâlnirii m-am pronunţat de bine despre Filat. Pentru aceasta l-am apărat pe mitropolitul Vladimir în sprijinul său acordat lui Valeriu Pasat (un alt politician anticomunist) cu ideea sa de predare a „bazelor ortodoxiei”.” Această polemică fusese deschisă pe marginea interviului „Chişinăul şi Tiraspolul ar putea deveni a cincea Romă”, acordat de diaconul Kuraev publicaţiei „Komsomolskaia pravda”.

O polemică interesantă

Polemica „de familie” dintre cei doi clerici ai Patriarhiei Moscovei ne-a servit, pe blogul lui Savatie Baştovoi, informaţii şi consideraţii interesante, pe care vă cerem permisiunea să le cităm integral, de vreme ce stau bine pe temelia adevărului şi sunt susceptibile de obiectivitate. Asta chiar dacă, în alte cazuri, nu subscriem ideilor acestui cleric şi ne-am îngăduit reproşuri în adresa lui.

Iată ce scrie Savatie Baştovoi: „Publicaţia „Nasha Abhazia” îl acuză pe diaconul Andrei Kuraev că ar fi agent al Securităţii ruse, îndeplinind misiuni în republicile care reprezintă un interes deosebit pentru Rusia.

„Amintim că protodiaconul Andrei Kuraev în prezent locuieşte în Abhazia, unde a fost trimis de Universitatea de Stat din Moscova pentru a preda în Universitatea din Abhazia, informează sursa abhază. De aici el se deplasează în republicile care prezintă un interes major pentru structurile de securitate ruseşti. Însăşi aflarea lui Kuraev în teritoriul ocupat al Georgiei fără acordul Bisericii Ortodoxe Georgiene este o încălcare a jurisdicţiei canonice a Bisericii Georgiene, însă Biserica Ortodoxă Rusă se îndreptăţeşte prin faptul că Kuraev nu a fost trimis de ea, ci se află în Abhazia pe linia Universităţii de Stat din Moscova. Cu toate acestea, nu există nici o îndoială că aflarea lui în regiunea ocupată are scopuri mult mai largi, urmărind anexarea ulterioară a regiunii”, conchide sursa abhază.

Situaţia aminteşte scandalul provocat zilele trecute la Chişinău de către misionarul nr. 1 al Patriarhiei Moscovei. Deplasându-se pe axa Moscova-Bucureşti-Chişinău-Tiraspol în scopuri ”private”, cum a declarat pentru presa moldovenească, protodiaconul Kuraev a decis să organizeze, în treacăt, şi o conferinţă la Academia Teologică din Chişinău. Dar mai întâi, pentru a-şi creşte audienţa, el a făcut declaraţii deşucheate la două televiziuni din Moldova, numind mai mulţi preoţi moldoveni ”sectanţi”, ”tâmpiţi”, ”führeri”, provocând prin aceasta un scandal care a sfârşit cu trageri de barbă. De la Chişinău, diaconul moscovit a plecat la Tiraspol, unde presa transnistreană l-a înfăţişat ca pe o jertfă a violenţei Chişinăului asupra unui publicist rus.

Declaraţiile sale în sprijinul unor lideri politici promoscoviţi, făcute în direct, misionarul moscovit le-a prezentat ca fiind conforme eticii bisericeşti, nevăzând în asta un act politic.

Protodiaconul Andrei Kuraev este autorul manualului ”Bazele culturii ortodoxe”, aprobat de Guvernul Federaţiei Ruse pentru a fi predat în şcoli. Misiunea sa în Moldova nu poate fi înţeleasă altfel decât o încercare de a răsturna hotărârea Guvernului Moldovei de a respinge proiectul clonă al lui Valeriu Pasat – ”Bazele Ortodoxiei” – în favoarea obiectului denumit simplu ”Religia”, după modelul român. În declaraţiile sale televizate de la Chişinău, diaconul moscovit a afirmat, în câteva rânduri, că un obiect cu denumirea ”Religia” este strict confesional şi ar putea îndreptăţi refuzul părinţilor de a-l accepta.

Va reuşi oare Kuraev şi cei care sunt în spatele lui să introducă Rusia în şcolile din Moldova în locul Religiei?”

Politică, geopolitică, panslavism, geospiritualitate?

Să revenim însă la oile noastre. Nimic nu ne-ar fi atras atenţia şi nu ne-ar fi supărat în toată povestea dacă diaconul Kuraev ar fi venit la Chişinău invitat de ierarhul promoscovit al locului, dacă ar fi avut binecuvântările de rigoare şi dacă s-ar fi limitat la cadrul bisericesc, ca un misionar exemplar şi fără rest, cum se pretinde. Aşa cum însă vizitele sale au scos la iveală mai mult legături politice decât bisericeşti, este bine să reţinem câteva detalii esenţiale pentru o înţelegere exactă a lucrurilor. Andrei Kuraev însuşi notează pe blogul său, în data de 7 noiembrie 2010, ce-şi programase pentru zilele următoare. Din însemnările sale succinte putem înţelege multe. El scrie: „Luni dimineaţă sper să fiu la slujbă la biserica Sfântul Dumitru (aceeaşi biserică pe care o frecventează cu regularitate Excelenţa Sa Marius Lazurca, ambasadorul plenipotenţiar şi extraordinar al României în Republica Moldova – nota noastră). Marţi, la ora 13, ţin cursul la Universitatea Slavonă din Moldova (organizator – preşedintele organizaţiei Russki Sobor, paroh al parohiei ortodoxe ruse Sfântul Gheorghe din Chişinău). Mai sunt preconizate discuţii cu mitropolitul Vladimir, cu ambasadorul Federaţiei Ruse în Moldova, cu fostul preşedinte al Moldovei, Petru Lucinschi… şi, evident, cu presa”. Prea mult pentru un simplu şi nechemat de nimeni „misionar” ortodox cu viza de Moscova şi cu domiciliul de Abhazia! Includerea lui Petru Lucinschi în lista întâlnirilor programate/convenite este o dovadă că aceasta nu a fost singura întâlnire a celor doi. Într-o emisiune televizată din 9 noiembrie, diaconul Kuraev a declarat că s-a mai întâlnit la Chişinău, desigur foarte accidental, cu Petru Lucinschi, şi anume la un restaurant, unde fostul secretar II al CC al PC din RSS Tadjikă, tot el fostul secretar I al CC al PC din RSSM şi fost membru al Biroului Politic al PCUS, se desfăta în discuţii teologale „cu un călugăr tibetan”. Diaconul Kuraev a avut imprudenţa să mărturisească că se află într-o veche relaţie cu Petru Lucinschi, încă „de pe când Lucinschi era membru al Politbiroului CC al PCUS” şi participau împreună „la reuniunile moldovenilor de la Moscova”. Din tot ce a scris pe blogul său, a declarat public şi au remarcat observatorii atenţi ai vieţii bisericeşti şi politice din Republica Moldova, devine clar că diaconul Kuraev nu se află deloc întâmplător la Chişinău, Bălţi şi Tiraspol, că majoritatea zdrobitoare a celor cu care a intrat în contact sunt personaje din anturajul lui Petru Lucinschi şi că mandatul său este unul cu mult mai mult decât „misionar”.

Care este totuşi miza?

Mai multe voci din sânul Mitropoliei de obedienţă rusă de la noi susţin că vizitele nepoftitului diacon rus la Chişinău au o dublă miză: politică şi bisericească. Miza politică nu este greu să o întrezărim. Miza bisericească însă este mai greu de ghicit, dat fiind paravanul „misionar” în spatele căruia este bine dosită. Rumorile din sânul Bisericii ne fac să desluşim o misiune având ca obiectiv final scoaterea mitropolitului Vladimir Cantarean din scaun. Interesul Bisericii Ruse reclamă o schimbare la Chişinău, care să-i consolideze poziţiile. Astfel, devine clar de ce episcopul Iustinian Ovcinnikov de la Tiraspol a fost înlocuit anul trecut, fără ştirea celui mai autonom dintre autonomi, mitropolitul Vladimir Cantarean, cu episcopul Sava Volkov (cel responsabil de relaţia cu armata, miliţia şi structurile de forţă ale Rusiei), de ce „partida albastră” îl promovează atât de insistent pe „blagocinul” Nicodim/Ion Vulpe de Orhei în treapta arhierească, de ce episcopul Marchel Mihăiescu de la Bălţi (vechi prieten al lui Igor Smirnov) bate fără ştirea mitropolitului său cărările Moscovei cu treabă şi fără treabă, de ce diaconul Kuraev este alintatul presei bălţene de limbă rusă şi de ce mitropolitul Vladimir, cunoscând destule detalii ale acestui joc, ne-a arătat tuturor, spre surprinderea generală, o deschidere către Mitropolia Basarabiei. Poate peste o bucată de vreme mitropolitul Vladimir va ieşi la rampă şi ne va împărtăşi gândurile sale despre luptele intestine din Biserică şi despre mizele acestora. Deocamdată, putem susţine sigur că misiunea diaconului Kuraev în Republica Moldova ţine de interese largi, situate la confluenţa dintre politic şi bisericesc, eventual (aproape cert) dintre acestea două şi serviciile secrete. Unii au vorbit şi despre oculta masonică, dar aici nu avem nici un fel de dovezi, astfel încât, până la proba contrarie, punem aceste vorbe pe seama speculaţiilor gratuite.

Ce „misiune” face Kuraev cu politicienii?

Diaconul rus ne spune că Vladimir Filat l-a căutat şi l-a rugat să-i acorde privilegiul unei întâlniri „misionare”. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc. Guvernul nu ne-a oferit nici un fel de detalii despre respectiva întrevedere ferită de ochii lumii. Nu am fost fericiţi cu nici un comunicat de presă. Şi diaconul Kuraev a evitat cu multă grijă să ne spună ce discuţie de taină a purtat cu liberal-democratul nr. 1, fost soldat de grăniceri în trupele KGB. Diaconul rus nu ne-a spus nici despre ce a teologhisit la Chişinău cu Petru Lucinschi şi Valeriu Pasat, cu care este un bun şi vechi amic.

Încercând să reconstituim din detalii un tablou de ansamblu, ajungem la concluzia că diaconul Kuraev este un emisar politic, trimis în misiune în Republica Moldova. Aşa cum a fost trimis cu alte ocazii şi în Bielorusia, în regiunea georgiană Abhazia sau… la Bucureşti. Pe cine reprezintă Kuraev sau pe cine are în spate? Vom trăi şi vom vedea.

¤ ¤ ¤

Миссия «миссионера», или что привело Кураева в Молдову?

В последнее время заметно вырос интерес спецслужб к Церкви. Агент безопасности №1 в Молдове Валерий Пасат внезапно впал в благочестие и, даже не ведая об истинных правилах Веры, возвел себя в защитники «основ Православия» и на этом основании заранее  стал формировать имидж  гуманистической партии. Много месяцев подряд улицы Кишинева и всех городов Молдовы, а также республиканские и районные дороги были утыканы дорогущими крупногабаритными панно с портретами корифеев Православия: митрополита Владимира Кантаряна и агента безопасности Валерия Пасата. Это обстоятельство может свидетельствовать об обратной связи – церкви по вкусу политика. Московская Патриархия через свой департамент Внешних Церковных Связей сообщила нам, что ее митрополия в Республики Молдова вольна поддержать любую партию, какую только сама пожелает.

Ранее мы уже касались этого вопроса. Напомню заголовок опубликованной этой весной статьи: «Филат + Пасат = Лучинский». Тогда, за несколько месяцев до официального вступления Пасата в политику, мы рассматривали, кто и как вкладывался в новый проект, и сколь велик «старец» Лучинский, особенно в качестве величайшего христианина, самого любимого и самого ценимого в Бухаресте, среди бессарабцев.

Если вновь осветить эту тему, то ради точного соответствия сегодняшнему дню придется переиначить заголовок статьи: «Филат + Пасат + Кураев = Лучинский». Давайте узрим, почему именно так. И, прежде всего, узнаем, кто этот новый персонаж в этой истории.

Вот – человек и «миссионер»

Стало быть, Андрей Вячеславович Кураев – дьякон Московской Патриархии. Родился 15 февраля 1963 года в России, официально проживает в Москве. Часть детства провел в Праге, в Социалистической Республике Чехословакия, где находились по долгу службы его родители. В школьные годы редактировал газету «Атеист». Учился в Московском государственном университете, на кафедре научного атеизма философского факультета. Принял крещение осенью 1982 года, в возрасте почти 20 лет. Знает румынский язык, поскольку в советское время был направлен Московской Патриархией с согласия КГБ на изучение теологии в Румынию, где находился два года (так же как нынешний епископ Юстиниан Овчинников, бывший Тираспольский, и рупор прессы Дмитрий Чубашенко, награжденный Михаем Гимпу Орденом Республики, бывший кандидат в списках ЛДПМ, а сейчас ярый адепт партии Пасата). Определённое время он был референтом Патриарха Алексия Второго. Большую часть времени Кураев проводит как «миссионер» в лоне Грузинской Патриархии, точнее в Абхазии. Приверженец решения чеченского вопроса силовыми методами. Ввел концепцию «агрессивного миссионерства». В последнее время курсирует между Москвой, Бухарестом, Кишиневом и Тирасполем. Читал лекции в Славянском Университете в Молдове. Автор учебника «Основы православной культуры». Дьякон поддерживает проект Пасата по введению в школах Республики Молдова обязательного курса «Основы православия». Некоторых, с кем он лично общается, назовем поименно: экс-президент Лучинский, посол Российской Федерации в Кишиневе Валерий Кузьмин, премьер-министр Владимир Филат, митрополит Владимир Кантарян, епископ из Бельц Марчел Михэйеску, епископ из Тирасполя Савва Волков, благочестивейший из благочестивых и вечный кандидат во епископа Никодим Вулпе из Оргеева, разумеется, самый православный из православных, Валерий Пасат и – кто бы Вы думали? – министр Образования и Науки из Бухареста, Даниел Петру Фунериу (ЛДП), инициатор исключения «Религии» из школ Румынии и отмены изучения Михая Эминеску в рамках школьной программы на основании того, что это устаревшие и незначительные произведения в сравнении с Шекспиром и Гёте. В этот список мы не включаем, сколь ни было бы это любопытно, персон из Абхазии, с которыми поддерживает самые добрые отношения дьякон Андрей Кураев.

Гости незванные, но частые

Чтобы точно понять, сколь велико миссионерское рвение дьякона Андрея Кураева, достаточно отметить, что за полтора месяца предвыборной кампании этот атлет русского православия ступал на землю Молдовы четыре раза: 24 сентября,1 октября, 11 октября и в первую декаду ноября. Эти данные выложены в интернете и могут быть проверены каждым, кому это интересно.

Претекст, текст, подтекст и контекст

Многие все спрашивают и спрашивают, и вполне обоснованно: что привело «миссионера» под прикрытием в Кишинев, Бухарест и Тирасполь? Какова реальная цель и миссия этого «миссионера» в Республике Молдова и Румынии? Какое задание он выполняет? Как соотносится миссионерский – говоря старым языком, претекст, а современным – попросту предлог, с текстами, которые нам скармливают, но, особенно, как соотносятся у нас политический подтекст и контекст?

Загадок в проекте, в котором фигурирует дьякон Кураев, куда больше, чем мы можем за один раз разгадать – не найти ответы на все вопросы, вставшие перед нами. Все-таки, не столько из любомудрия или любопытства, сколько из великой важности ставок в этом проекте, постараемся найти хотя бы несколько ответов. Именно этому и тому, чтобы разглядеть связь между претекстом, текстом, подтекстом и контекстом, послужат собственные речи незванного «миссионера» и ряд мнений, высказанных другими наблюдателями религиозного феномена в Республике Молдова и его взаимопроникновения с политикой.

Кураев + Филат + Пасат + Лучинский

11 октября 2010 года дьякон Кураев сообщил в своем блоге, что встретился с премьер-министром Владимиром Филатом. И встреча прошла по инициативе премьера. Отвечая на реплику писателя и монаха Саватия Баштового, дьякон подчеркнул: «Ну да, и именно для этого встречался с антикоммунистом Филатом и по итогам встречи дал добрый отзыв о Филате. Для этого я защищал поддержку митрополитом Владимиром Валерия Пассата (еще один антикоммунистический политик) с его идеей преподавания «основ православия»». Эта полемика была открыта в связи с интервью «Кишинев и Тирасполь могли бы стать пятым Римом», данном дьяконом Кураевым газете «Комсомольская правда».

Интересная полемика

«Семейная» дискуссия между двумя клириками Московской Патриархии – к нашим услугам в блоге Саватия Баштового: интересная информация и мнения, которые мы просим позволения представить полностью, поскольку они прекрасно отражают истинную подоплеку и не могут противоречить объективности. Оговоримся при этом, что в ряде других случаев мы не подпишемся под идеями этого священника и ранее даже позволяли себе упрёки в его адрес.

Вот что пишет Саватий Баштовой: «Издание «Наша Абхазия» обвиняет Андрея Кураева, что он агент русской безопасности, выполнявший миссии в республиках, представляющих особый интерес для России.

«Напомним, что протодьякон Андрей Кураев сейчас живет в Абхазии, куда он был направлен Госуниверситетом Москвы, чтобы преподавать в Университете Абхазии»,- информирует абхазский источник. «Отсюда он перемещается в республики, которые представляют особый интерес для российских спецслужб. Само пребывание Кураева на грузинской территории, оккупированной Россией, без согласия Грузинской Православной Церкви является нарушением канонической юрисдикции Грузинской Церкви, сама же Русская Православная Церковь оправдывается тем фактом, что Кураев не был ею послан, а находится в Абхазии по линии МГУ. Вместе с тем, нет ни единого сомнения, что его пребывание в оккупированном регионе имеет куда более широкие цели, преследующие полную аннексию региона», – заключает абхазский источник.

Ситуация напоминает скандал, спровоцированный на днях в Кишиневе миссионером №1 Московской Патриархии. Перемещаясь по маршруту Москва-Бухарест-Кишинев-Тирасполь в «частных» целях, как он заявил прессе, протодьякон Кураев решил организовать, по ходу, и конференцию в Теологической Академии Кишинева. Но сначала, чтобы увеличить посещаемость, он сделал ряд богохульных деклараций на двух телеканалах Молдовы, назвав ряд молдавских священников «сектантами», «подонками», «фюрерами», вызвав тем самым скандал, который закончился «тасканием его за бороду». Из Кишинева московский дьякон уехал в Тирасполь, где приднестровская пресса представила его как жертву насилия в Кишиневе над русским публицистом.

Его напрямую сделанные декларации в поддержку промосковских политических лидеров московский миссионер представляет так, будто они соответствуют церковной этике и не выглядят политическим актом.

Протодьякон Андрей Кураев – автор учебника «Основы православной культуры», одобренного Правительством Российской Федерации для преподавания в школах. Его миссия в Молдове не может быть понята иначе, чем попытка отменить решение Правительства Молдовы об отклонении проекта-клона Валерия Пасата – «Основы Православия» –  в пользу предмета, названного просто «Религия» по румынской модели. В своих телевизионных декларациях в Кишиневе московский дьякон в ряде случаев утверждает, что предмет под названием «Религия» строго конфессионален и может дать право родителям отказаться от него.

Неужели Кураеву и тем, кто стоит за его спиной, удастся ввести Россию в школы Молдовы вместо Религии?»

Политика, геополитика, панславянство, геодуховность?

Однако вернемся к текущим делам. Ничто не привлекло бы нашего внимания и не насторожило бы во всей этой истории, если бы дьякон Кураев прибыл бы в Кишинев по приглашению промосковского иерарха и с его полного благословения, ограничился бы церковными рамками, как примерный и бескорыстный миссионер, каким он претендует именоваться. Поскольку его собственные визиты выявили больше политических связей, чем церковных, хорошо бы обратиться к нескольким существенным деталям, чтобы четко понять суть вещей. Андрей Кураев сам расписал в своем блоге 7 ноября 2010 года свои планы на последующие дни. Из его коротких заметок многое можно уяснить. Он пишет:    «В понедельник утром надеюсь быть на службе в храме св. Димитрия (та  самая церковь, которую регулярно посещает  Его Превосходительство Мариус Лазурка, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Республике Молдова – прим. Авт.). Во вторник в 13 часов лекция в Славянском Университете Молдовы (организатор – председатель Русского Собора, настоятель русского православного прихода Св. Георгия г. Кишинёва). Предполагается также беседа с митр. Владимиром, послом РФ в Молдове, бывшим президентом Молдовы Петром Лучинским… И, конечно, пресса». Слишком много для простого и не званного никем православного «миссионера» с пропиской в Москве и местом жительства в Абхазии! Включение Петра Лучинского в список запланированных встреч служит доказательством, что это не единственная их встреча. В телепередаче 9 ноября, дьякон Кураев заявил, что также встречался в Кишиневе – разумеется, совершенно случайно – с Петром Лучинским, и именно в том ресторане, в котором бывший второй секретарь ЦК КП Таджикской ССР, он же первый секретарь ЦК КП МССР и бывший член Политбюро ЦК КПСС, вступал в теологические диспуты «с тибетским монахом». Дьякон Кураев имел неосторожность признаться, что находится в давних отношениях с Петром Лучинским, еще «с тех пор, как Лучинский был членом Политбюро ЦК КПСС», и они вместе участвовали во «встречах молдаван в Москве». Из всего, что он написал в своем блоге, заявил на публике и из того, что отметили внимательные наблюдатели церковной и политической жизни в Республике Молдова, становится ясно, что дьякон Кураев отнюдь не случайно находится в Кишиневе, Бельцах и Тирасполе, что подавляющее большинство из тех, с кем он контактирует, это персонажи из окружения Петра Лучинского, и миссия его куда шире «миссионерской».

Какова же подоплека?

Многие представители духовенства из лона промосковской Митрополии подтверждают, что визиты незваного русского дьякона имеют двойную подоплеку: политическую и церковную. Политическую подоплеку прояснить нетрудно. О церковной задаче догадаться сложнее: представлена как «миссионерская» деятельность, за которой можно укрыть что угодно. Слухи из Митрополии дают явственное представление о миссии, конечной целью которой является смещение митрополита Владимира Кантаряна с занимаемой должности. Интересы Русской Церкви требуют изменений в Кишиневе ради укрепления своих позиций. Таким образом, становится очевидно, зачем без ведома самого автономного из автономных митрополита Владимира  Кантаряна епископ Тираспольский Юстиниан Овчинников был в прошлом году заменен на епископа Савву Волкова (ответственного за отношения с армией, милицией и силовыми структурами России), почему «голубая партия» так настойчиво продвигает «благочинного» Никодима/Иона Вулпе из Оргеева на архиерейский чин, почему митрополит Марчел Михэйеску из Бельц (старый приятель Игоря Смирнова), участив в Москву, без ведома своего митрополита, с делом и без дела, отчего дьякон Кураев обласкан бельцкой русскоязычной прессой и почему митрополит Владимир, будучи достаточно осведомлен о деталях этой игры, ко всеобщему удивлению, подчеркнул свою открытость по отношению к Бессарабской Метрополии. Может быть, через непродолжительное время митрополит Владимир появится под прожекторами прессы и поделится с нами своими мыслями о внутренних распрях Церкви и об их подоплеке. Пока же можно только утверждать, что миссия дьякона Кураева в Республике Молдова касается широкого круга интересов на пересечениях политики и Церкви, возможно (почти точно) между ними стоят и секретные службы. Были разговоры и о масонском следе, но здесь у нас нет никаких доказательств, так что до их появления оставим этот вопрос любителям досужих словопрений.

Какую «миссию» проводит Кураева среди политиков ?

Русский дьякон утверждает, что Владимимир Филат его разыскал с просьбой сделать ему одолжение и провести «миссионерскую» встречу. Встреча между ними состоялась. Правительство не представило нам никаких деталей о данном свидании, скрытом от посторонних глаз. Нас не осчастливило ни одно сообщение прессы. И дьякон Кураев с особым усердием избегает вопросов о том, какую тайную дискуссию он вел с либерал-демократом №1, бывшим советским пограничником в войсках КГБ. Русский дьякон не рассказал ничего и том, какие богословские диспуты в Кишиневе он вел с Петром Лучинским и Валерием Пасатом, коим он добрый старый товарищ.

В процессе воссоздания полной картины из разрозненных деталей приходим к заключению, что дьякон Кураев является политическим эмиссаром, отправленным с конкретной миссией в Республику Молдова. Точно так же, как в других случаях его отправляли в Белоруссию, в грузинский регион Абхазию или… в Бухарест. Кого представляет Кураев, или кто стоит за его спиной? Поживем – увидим.

Влад Кубряков, газета ФЛУКС, Кишинёв

(Перевод с румынского)


Despre republica prezidenţială şi cea parlamentară. Vlad Cubreacov, în discuţie cu dr. Norbert Neuhaus din Germania

Iulie 22, 2010

– Îl avem astăzi în studio pe domnul Norbert Neuhaus, expert german, doctor în economie al Universităţii Sorbona din Franţa şi consultant al Fundaţiei europene Robert Schuman din Luxemburg. Domnul Neuhaus este coautor al unui studiu important, intitulat „Dezideratul reformei constituţionale în Republica Moldova”, întrucât dumnealui este un bun cunoscător al realităţilor politice, economice şi sociale din ţara noastră, un observator atent şi fin al evoluţiilor din Republica Moldova. Subiectul pe care ne propunem să-l discutăm astăzi ţine de reforma constituţională şi de referendumul preconizat pentru data de 5 septembrie 2010. Domnule Neuhaus, aş vrea să vă întreb pentru început care sunt tipurile de republici de pe continentul nostru? Credeţi că am putea face o trecere în revistă a modelelor care ne stau la dispoziţie pentru a vedea care ar fi opţiunea optimă de urmat de către Republica Moldova?

– Mai întâi aş vrea să vă mulţumesc pentru posibilitatea de a aborda acest subiect. Cât priveşte întrebarea formulată, trebuie să arătăm că există trei tipuri de republici. Republica prezidenţială, cel mai cunoscut exemplu fiind cel al Statelor Unite, care au un preşedinte ca şef al Executivului. Un caz aparte este reprezentat de către Franţa, cu un preşedinte care dispune de puteri reale cu mult mai largi decât cele fixate în Constituţie.

– Dacă forţăm termenii, putem spune că în Franţa funcţionează un sistem apropiat de cel monarhic, în condiţiile republicii…

– Întocmai. Republica parlamentară este al doilea model.  Republici parlamentare sunt, de exemplu, Germania, Italia şi alte ţări. În aceste republici, Parlamentul este cel care nu doar adoptă legile, dar decide şi cine va fi reprezentat în Guvern. O asemenea situaţie asigură o transparenţă maximă pentru orice alegător. În Germania, ca să mă refer la modelul din ţara mea, partidele politice prezintă în alegerile parlamentare nu doar o listă de candidaţi, ci şi candidatura pentru funcţia de Cancelar federal. Astfel, orice alegător ştie din timp cine va fi în fruntea Executivului german dacă votează pentru un partid sau altul. Acest model asigură transparenţa, dar şi o claritate în ceea ce priveşte responsabilitatea asumată de partidele politice.

– Ne rămâne al treilea model…

– Republica semiprezidenţială, cum este cazul României, Ucrainei şi al altor ţări, în care nu este foarte clar cine deţine puterea cu adevărat. Atât Preşedintele, cât şi Parlamentul sunt aleşi direct, ambele instituţii susţinând că poporul le-a încredinţat mandatul în mod direct.

– Astfel, Parlamentul şi Preşedinţia se situează pe picior de egalitate şi de competiţie sau concurenţială…

– Problema constă în faptul că Guvernul este desemnat de Preşedinte, urmând a primi votul de încredere al Parlamentului. Dacă există un conflict între Preşedintele ales direct şi Parlamentul ales direct, Guvernul rămâne în incertitudine, pentru că nu este clar care dintre cele două instituţii alese direct are de spus cuvântul final. Într-o asemenea situaţie, toate energiile politice se vor consuma într-o ceartă nesfârşită pentru putere între cele două instituţii, iar Executivul nu va putea lucra aşa cum trebuie.

– Energiile nu se conjugă, ci merg în paralel şi acest paralelism dăunează stabilităţii politice a ţării…

– Nu doar în paralel, ci conduc la o adevărată stare de blocaj. Am văzut, de exemplu, în România cât timp şi energii au fost risipite cu referendumul anti-Băsescu, iniţiat de Parlament etc., etc. Şi acum, ca să mă refer la Republica Moldova, se cuvine să întreb dacă vă doriţi cearta politică şi lupta politicianistă. Bine, în acest caz, trebuie să procedaţi la alegerea directă a preşedintelui. Eu consider că un asemenea model nu este bun pentru Republica Moldova şi că republica parlamentară ar fi proiectul politic cel mai potrivit, când este clar cine şi de ce răspunde, când majoritatea parlamentară decide cine va conduce Executivul acestei ţări. Iar rolul Preşedintelui trebuie să fie mai mult reprezentativ, constituind un factor de unitate şi un formator al culturii politice a populaţiei…

– Deci, Preşedintele ca factor de unitate, de mediere şi de reprezentare… În spaţiul ex-sovietic avem, practic, un singur model de republică, cea prezidenţială, excepţie făcând Ucraina, ca republică semiprezidenţială, după cum aţi remarcat mai sus. Aşa sau altminteri, observăm că modelul de republică prezidenţială, confirmat crestomatic de Bielorusia lui Aleksandr Lukaşenko şi Turkmenistanul lui Turkmenbaşi, începe să fie abandonat. Vedem că evoluţiile dramatice de anul acesta din Kârgâzstan au condus către un deznodământ logic, când, iată, în toamna curentă, se organizează un referendum pentru adoptarea modelului de republică parlamentară. În Kârgâzstan se consideră că o concentrare a puterii politice într-o singură mână poate dăuna intereselor majore ale statului şi ale societăţii.

Este  adevărat, deoarece în condiţiile unei mentalităţi care vine din trecutul sovietic, a ideii de verticală a puterii şi de intervenţie a Preşedintelui în toate domeniile care ţin de viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, o republică prezidenţială va fi mereu sub tentaţia de a se transforma într-o dictatură. De aceea gândesc că, în cazul Republicii Moldova, modelul de republică prezidenţială trebuie să fie respins. Tocmai pentru motivul că Republica Moldova doreşte să evolueze pe o cale democratică, este necesar să păstrăm modelul de republică parlamentară. Însă trebuie să fim atenţi şi în cazul republicii parlamentare, pentru a nu admite o concentrare prea mare a puterii politice nici în Legislativ. Spun asta pentru că trebuie să fim atenţi ca nu cumva, concentrând puterea la nivel central, să nu aibă de suferit autonomia locală, fără de care orice regim, fie şi parlamentar, începe să aducă a regim dictatorial. În Republica Moldova avem o situaţie şi mai complicată, deoarece reforma constituţională din anul 2000 nu a fost dusă la bun sfârşit.

– Atunci am avut o semireformă, doar jumătăţi de măsură.

– Reamintesc faptul că preşedintele Lucinschi, ales în mod direct, în logica celui aflat la putere, şi-a dorit mai multe competenţe…

– În timpul sovietic, domnul Lucinschi a fost foarte mulţi ani secretar II al Comitetului Central al Partidului Comunist din Tadjikistan, de aceea poate că modelul asiatic a fost unul tentant pentru el…

– Da. Era şi normal. Orice persoană aleasă preşedinte de ţară doreşte să aibă mai multe competenţe şi influenţă. Este oarecum logic.

– Asta este o logică cumva egoistă, nu este logica omului de stat responsabil…

– Exact, dar logica egoistă este şi ea omenească: dacă am posibilitatea de a influenţa, doresc să influenţez. El şi-a dorit mai multe competenţe şi a cerut un referendum. În 1999 a avut loc referendumul, care a fost respins, mai bine zis nu a fost valabil din cauza numărului insuficient de alegători care s-au prezentat la urne. Asta ne arată foarte bine că societatea din Republica Moldova nu a vrut un regim prezidenţial. După care a fost operată reforma constituţională din 2000, pentru a se merge spre o republică parlamentară. Din păcate însă, nu au fost făcuţi toţi paşii necesari pentru stabilirea unei republici parlamentare echilibrate. De aceea, avem într-adevăr nevoie de o reformă constituţională aici, în Republica Moldova, dar întrebarea scoasă acum la referendum – „Vreţi un preşedinte ales direct?” –  va fi un pas înapoi, către un sistem prezidenţial, cu toate riscurile pe care le comportă acesta. Sistemul actual din Republica Moldova se situează între republica parlamentară şi cea semiprezidenţială. Astfel, preşedintele poate exercita destule presiuni asupra Parlamentului dacă nu este acceptată candidatura propusă de el pentru funcţia de prim-ministru.

– Republica Moldova a avut o altfel de situaţie până în anul 2000, când eram nevoiţi să asistăm la certuri nesfârşite între Preşedinte şi Parlament. Această competiţie nesănătoasă a fost remarcată de toată lumea. Tocmai asta a impus reforma constituţională care, din păcate, nu a fost dusă până la capăt. Rămânând pe logica semireformei din anul 2000, ar fi trebuit să mergem înainte, să nu facem cale întoarsă, pentru că ar însemna să revenim în anii 90, când şeful statului putea, bunăoară, decide în numele ţării, fără consultarea Parlamentului şi a Guvernului. Este ilustrativ şi crestomatic cazul aderării Republicii Moldova la CSI. La reuniunea şefilor de stat de la Alma Ata, din 1991, preşedintele Snegur a semnat documentul de aderare a Republicii Moldova la această organizaţie regională din spaţiul ex-sovietic, fără consultarea Legislativului şi Executivului ţării. Populaţia a aflat din presă despre această decizie de mare răspundere, cu consecinţe pe termen lung asupra statului şi istoriei noastre. Acest caz, luat în sine, îmi pare periculos. Şi Germania a avut o experienţă de concentrare a puterii în mâinile unui singur om, dar iată că nemţii au tras învăţăminte din experienţa istorică amară, îmbrăţişând modelul de republică parlamentară, în care este asigurat un echilibru real între puteri şi o stabilitate a ţării în general.

– Da. Aş dori să menţionez încă un punct care îmi pare important. Situaţia actuală, determinată de  Constituţia în vigoare, cu acest mod de repartizare a competenţelor dintre Preşedinte, Guvern şi Parlament, lasă loc pentru instituirea unei republici prezidenţiale, mai bine zis prezidenţialiste, cum am văzut în cazul mandatului prezidenţial al domnului Voronin, care a promovat ideea de verticală a puterii, a dispus de o majoritate parlamentară confortabilă şi a fost, în acelaşi timp, şi şef de partid. Am avut, în acest caz, o concentrare excesivă a puterii în mâna unei singure persoane care a ajuns Preşedinte de ţară. Iar o asemenea situaţie nu putea conduce decât la  slăbirea proceselor democratice. De aceea, mă gândesc că o reformă constituţională trebuie făcută în Republica Moldova până la capăt, pentru instituirea modelului de republică parlamentară. În acest sens, trebuie făcut un referendum. Din păcate însă, din câte am auzit până acum, întrebarea va fi, la 5 septembrie, alta.

– Întrebarea se va referi doar la modalitatea de alegere a şefului statului.

– Problema cu care se confruntă astăzi Republica Moldova nu ţine numai de Constituţie. Aveţi o problemă care ţine mai mult de cultura politică. Există aici multe antagonisme politice, dar nu există oameni de stat, deputaţi, care să aibă noţiunea binelui comun pentru ţară. În Germania, bunăoară, acum cinci ani am obţinut la alegerile parlamentare nişte rezultate care lăsau loc doar unei singure combinaţii politice. Astfel, creştin-democraţii şi social-democraţii au format o coaliţie largă. Iar creştin-democraţii şi social-democraţii sunt ca şi focul cu apa. Rezultatele alegerilor însă i-au constrâns pe aceşti concurenţi tradiţionali să lucreze împreună. A fost destul de greu să formăm un guvern, dar ambele partide şi-au asumat responsabilitatea pentru binele comun al ţării, pentru că nu ne puteam permite repetarea alegerilor până să obţinem un rezultat convenabil unui sau altui partid. De aceea, constat că problema dumneavoastră actuală nu este una constituţională, ci de cultură politică. Bineînţeles că nici Constituţia nu este perfectă, iar reforma începută în 2000 trebuie dusă la bun sfârşit.

– La un final logic…

– Iar cu experienţa acumulată de noi în Europa trebuie să vedem care ar fi soluţia cea mai bună pentru Republica Moldova.  În studiul ştiinţific „Dezideratul reformei constituţionale în Republica Moldova”, pe care l-am elaborat împreună cu domnul Ghenadie Vaculovschi, am prezentat ce posibilităţi şi modalităţi de acţiune ne stau la dispoziţie. Dacă poporul din Republica Moldova doreşte cu adevărat democraţie şi libertate, avem nevoie de o republică parlamentară şi, ceea ce este foarte important în condiţiile unei ţări mici ca a dumneavoastră, avem nevoie şi de o autonomie locală puternică, cu bani, adică dispunând de bugete locale bine completate, astfel încât să putem aplica principiul subsidiarităţii.

– Autonomia financiară locală este deosebit de importantă, întrucât poate conferi substanţă ideii de autonomie şi democraţie în general.

– Întocmai. Având aceste două elemente, pe de o parte, republica parlamentară, iar, pe de altă parte, autonomia locală şi autonomia financiară reală, democraţia va deveni funcţională. Bineînţeles că rămâne concurenţa dintre fiecare comună şi oraş, ai căror primari trebuie să se mişte pentru atragerea de avantaje pentru localităţile lor. În plus, important este ca fiecare alegător să ştie, în condiţiile de transparenţă a puterii, cine şi de ce este responsabil. Dacă avem un Preşedinte ales direct şi un Parlament ales direct, precum şi un Guvern care depinde şi de Preşedinte, şi de Parlament, vom asista la un blocaj, pentru că nu este clar cine şi de ce răspunde în stat. În consecinţă, aveţi o discuţie interminabilă despre putere, iar problemele grave ale ţării nu sunt rezolvate, întrucât Guvernul este blocat din cauza jocului pentru putere.

– Ca observator neutru şi imparţial, dintr-o parte, ca expert străin, dar şi ca un bun cunoscător al realităţilor din ţara noastră, aşa cum spuneam şi în debutul acestui interviu, care ar fi în concluzie recomandarea dumneavoastră legată de acest referendum preconizat pentru 5 septembrie anul curent?  Este bun sau nu acest referendum, aşa cum ni se prezintă, şi care este sarcina alegătorilor moldoveni în acest moment de mare răspundere?

– Am spus deja clar că acest referendum vă conduce în trecut. Adică este un pas înapoi, spre o situaţie pe care Republica Moldova a trăit-o deja.

– Ni se spune că ar fi un pas înainte. Într-adevăr este un pas înainte, însă pe o direcţie greşită…

– Da, este o direcţie greşită. Nu este un pas spre o democraţie adevărată, ci un pas care atrage foarte multe riscuri de a vă pomeni cu un regim cu mult mai autoritar. De aceea, regret mult că întrebarea supusă referendumului este o întrebare parţială şi nu le dă alegătorilor posibilitatea să facă o alegere adevărată. Ca un bun democrat le dau tuturor cetăţenilor sfatul să meargă la vot. Un referendum este întotdeauna o posibilitate reală de exprimare a voinţei poporului. Mergeţi la vot, dar votaţi cu NU, dacă doriţi o democraţie funcţională, aşa cum am arătat şi mai sus. Acesta este sfatul meu. Dacă aş fi cetăţean moldovean, aş vota anume în acest sens.

– Domnule Neuhaus, vă mulţumesc din toată inima pentru aceste cuvinte şi idei pe marginea subiectului discutat astăzi şi vă aşteptăm şi cu alte ocazii în studioul nostru.

– Şi eu vă mulţumesc.


În ce legislatură trăim?

Iunie 8, 2010
Întrebarea din titlu le-ar putea părea unora ciudată. Acest semn de interogaţie pe care puţini poate şi l-au pus în faţă este totuşi legitim. Răspunsul la ea este simplu: trăim în legislatura a XVIII-a. 

Fiecare civilizaţie sau societate are ca referinţă un anumit moment istoric, un punct zero al său, un reper clar al începutului, o cronologie proprie. Astfel, iudeii calculează timpul de la facerea lumii, la fel au făcut-o şi cronicarii moldoveni şi munteni care au stabilit numerotarea anilor de la zidirea lumii, adică anul 5508 înainte de Hristos, grecii porneau numerotarea anilor de la primele Jocuri Olimpice (anul 776 înainte de Hristos), romanii socoteau anii începând cu întemeierea Romei (anul 753 înainte de Hristos), creştinii de la Întruparea Mântuitorului Hristos în Betleem, musulmanii se raportează la Hegira (anul 622 după Hristos), moment în care profetul lor Mohammed şi-a început călătoria istorică de la Mecca la Medina, iar chinezii calculează timpul de la încoronarea Împăratului Galben, primul suveran al Chinei, întâmplare produsă acum 4708 ani.

Nu doar marile culturi, religii sau civilizaţii au propria cronologie, ci şi statele. Acestea îşi măsoară timpul în perioade sau cicluri politice. În funcţie de durata lor, acestea pot fi epoci, regimuri sau legislaturi. Legislatura, numită în unele state şi cadenţă, este, atât în republici, cât şi în monarhiile constituţionale, perioada exercitării efective a mandatului legislativ dintre două scrutine parlamentare. Tehnica legislativă prevede, în orice ţară, numerotarea legislaturilor. Punctul de pornire a acestei numerotări corespunde fie momentului înfiinţării statului, fie celui al instituirii ultimei republici. Revoluţiile sau schimbările de regimuri comportă obligatoriu un nou început în numerotarea legislaturilor.

Cu toate că Republica Moldova a apărut ca stat independent pe harta lumii la 27 august 1991, numerotarea legislaturilor Parlamentului de la Chişinău o continuă pe cea a legislaturilor Sovietului Suprem al fostei Republici Sovietice Moldoveneşti, având ca pornire anul 1940. Regimul sovietic din RSSM a avut în cronologia sa, între 1940 şi 1991, 11 „legislaturi”. Actuala legislatură, care a debutat la sfârşitul lui iulie 2009, este considerată astfel ca fiind a XVIII-a de la Molotov şi Ribbentrop încoace. De fapt, este vorba de legislatura a VII-a de la proclamarea independenţei noastre de stat. Legislaturile anterioare (1991-1993, 1994-1998, 1998-2000, 2001-2004, 2005-2009, 5 aprilie – 29 iulie 2009) ar trebui considerate, într-o logică statală naturală, ca fiind legislaturile I-VII. În caz contrar, ar însemna că Republica Moldova îşi sfidează propria independenţă şi suveranitate, revendicându-se de la Hitler şi Stalin, din fatidicul an 1940 numit în Declaraţia de Independenţă drept moment al începutului ocupaţiei sovietice intervenite ca urmare a cârdăşiei sovieto-germane cunoscute sub numele de Protocolul adiţional secret la Pactul Ribbentrop-Molotov.

Republica Moldova este unică în acest sens în spaţiul ex-sovietic. Nu doar Ucraina vecină, ci până şi fosta metropolă, Federaţia Rusă, au renunţat la practica vicioasă de racordare a legislaturilor la Nomenclatorul legislativ sovietic. Rada Supremă de la Kiev, bunăoară, a decis în 1998 să renumeroteze legislaturile de după proclamarea independenţei de stat, pornind numerotarea de la I.

Dacă actuala majoritate parlamentară a AIE (Ghimpu, Lupu, Filat, Urechean) ar fi fost cu adevărat ataşată ideii de independenţă de stat a Republicii Moldova şi nu s-ar fi cantonat în gesticulaţia de anatemizare a regimului sovietic, ar fi hotărât, chiar în prima zi a actualei legislaturi, renumerotarea legislaturilor de după 27 august 1991. Astfel, am fi putut vorbi, cum ar fi fost firesc, în cazul Parlamentului şi al legislaţiei naţionale, despre:

Legislatura I (1991-1993)
Legislatura a II-a (1994-1998)
Legislatura a III-a (1998-2000)
Legislatura a IV-a (2001-2004)
Legislatura a V-a (2005-2009)
Legislatura a VI-a (5 aprilie – 29 iulie 2009)
Legislatura a VII-a (29 iulie 2009 – până la încheierea actualului mandat).

Din păcate, primul Parlament al Republicii Moldova independente (preşedinte Alexandru Moşanu), cel care a proclamat independenţa de stat, nu a avut inspiraţia să instituie în 1991 numerotarea legislaturilor începând cu acel an. Nici Parlamentul următor (preşedinţi Petru Lucinschi şi Dumitru Moţpan), care a adoptat Constituţia Republicii Moldova, nu a fost la înălţimea acestui deziderat. Nici Parlamentul dominat de fosta ADR (preşedinte Dumitru Diacov) şi nici cel dominat de PCRM (preşedinţi Eugenia Ostapciuc şi Marian Lupu) nu au fost capabile să racordeze numerotarea legislaturilor la momentul apariţiei Republicii Moldova ca stat independent şi suveran.

Actualul Parlament de „legislatura a XVIII-a”, dar de fapt de legislatura a VII-a, condus de Mihai Ghimpu, în postură de dublu preşedinte, ar putea repara situaţia, dacă ar avea suficientă voinţă politică. Dacă nu a făcut-o până acum, o va face oare în scurtul timp care mai rămâne până la alegerile anticipate? Vom trăi şi vom vedea.

8 iunie 2010


FILAT + PASAT = LUCINSCHI sau De ce nu avem nevoie de referendum pentru ca religia să fie predată în şcoală

Martie 27, 2010

În ultimul timp este mediatizată tot mai intens chestiunea predării religiei în şcoală. Chestiunea este veche şi răspunde unei necesităţi reale. Ceea ce a surprins o parte a opiniei publice este faptul că pentru a promova ideea sau pentru a propti imaginea structurii locale a Patriarhiei Ruse de la Moscova au ieşit subit la rampă mai multe personaje care nu au arătat înainte  un interes  constant pentru Ortodoxie şi nici nu au excelat în virtuţile creştine: doi foşti capi ai serviciilor secrete, Valeriu Pasat şi Anatol Plugaru, Valeriu Pleşca, Victor Josu, Vladimir Filat. Capul de listă este bineînţeles Valeriu Pasat, omul care este ceva mai mult decât un prieten intim al mitropolitului Vladimir. Fostul securist nr. 1 şi angajat al gigantului energetic rusesc „RAO EES” al lui Anatoli Ciubais a devenit brusc un mare atlet al Ortodoxiei.

Potrivit unui comunicat de presă al Mitropoliei Chişinăului şi a „întregii Moldove” (Patriarhia Moscovei), la 15 martie 2010, mitropolitul Vladimir Cantarean, a convocat de urgenţă toţi preoţii din câteva protopopiate ale eparhiei sale pentru a alinia Biserica „iniţiativei domnului Valeriu Pasat cu privire la studierea Bazelor Ortodoxiei în instituţiile preuniversitare de învăţământ”. Preoţii din trei protopopiate (Ialoveni, Rezina şi Şoldăneşti), veniţi cu tema bine pregătită de acasă, i-au prezentat mitropolitului Vladimir un soi de memoriu, din care vom cere cititorilor îngăduinţa să spicuim câteva pasaje. Aşadar, „Având în vedere iniţiativa domnului Valeriu Pasat cu privire la includerea în curriculumul naţional a Bazelor Ortodoxiei ca obiect de studiu obligatoriu pentru instituţiile preuniversitare de învăţământ, clerul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove nu poate decât să-şi manifeste susţinerea pentru această propunere sănătoasă şi necesară atât din punct de vedere moral, cât şi social (…) În acelaşi timp suntem bucuroşi de faptul că asemenea gen de iniţiative vin şi din partea laicatului, în persoana domnului Valeriu Pasat, care vine cu propunerea către Legislativul Republicii Moldova de organizare a unui referendum naţional în cadrul căruia cetăţenii ţării noastre să-şi poată exprima opţiunea referitor la introducerea în programele învăţământului preuniversitar a obiectului „Bazele Ortodoxiei”. (…) De notat că domnul V. Pasat vine către deputaţii Parlamentului cu o serie de argumente indubitabile, acestea fiind de ordin moral, istorico-identitar, didactic-educaţional, constituţional-legislativ şi politic”.

Această reuniune era de prisos, din moment ce cu aproximativ o lună înainte, mai exact la 18 februarie 2010, mitropolia Chişinăului emisese un alt comunicat oficial, intitulat „Mitropolia Moldovei susţine demersul dlui Valeriu Pasat privind introducerea Bazelor Ortodoxiei în instituţiile preuniversitare”, comunicat care ne oferă o rarisimă mostră de servilism şi complicitate politică şi pe care îl vom cita aici integral, respectând originalul: „Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove cu plăcută surprindere a aflat despre curajosul demers al Domnului Valeriu PASAT, adresat Parlamentului Republicii Moldova în vederea organizării unui referendum naţional pentru obţinerea dreptului definitiv şi cu vot al poporului de a introduce în programele învăţământului preuniversitar (curriculumul şcolar) a obiectului „Bazele Ortodoxiei”. Autorul Scrisorii Deschise a invocat un şir de argumente juste atât de ordin moral, didactic-educaţional, istorico-identitar, constituţional-legislativ cât şi politic care fac imposibilă o decizie negativă asupra celor solicitate în demers. Este îmbucurător faptul că Domnul Valeriu PASAT a subliniat cu hotărâre că societatea poate fi considerată sănătoasă numai atunci când îşi întemeiază existenţa pe valorile moralităţii, or pentru poporul Moldovei morala întotdeauna a fost inseparabilă de Ortodoxie. Această scrisoare deschisă, pe care o vom susţine prin implicarea tuturor mijloacelor ce sunt la dispoziţia Bisericii, ne încurajează odată în plus şi revarsă o nouă rază de lumină asupra problematicii, rezolvarea căreia parcă deja devenise imposibilă, deoarece s-au scurs două decenii, timp în care statul „n-a făcut un lucru pe care, pur şi simplu, era dator să-l facă: n-a introdus predarea Ortodoxiei ca obiect de studiu în programul şcolar.” Implicarea Bisericii o vedem prin mobilizarea tuturor mijloacelor acestei instituţii divino-umane: episcopat, cler şi bineînţeles factorul majoritar eclesiastic – poporul binecredincios. Un imbold în plus îl considerăm apariţia de sub tipar a monografiei aceluiaşi autor – colecţie de documente care pentru totdeauna scot de sub paravanul prigoanei adevărul despre Ortodoxia din Moldova, fapt ce ne determină să considerăm că Ortodoxia a fost nu doar un refugiu spiritual sau alinare sufletească, ci un adevărat pilon dar şi un factor identitar care la fel ca şi limba, deşi din alt unghi de vedere, ne-a permis să supravieţuim ca popor.

În scrisoarea sa deschisă despre care pomeneşte structura condusă de mitropolitul Vladimir Cantarean, Valeriu Pasat le spune parlamentarilor: „La fel ca Domniile Voastre, sunt şi eu la curent cu faptul că, în prezent, problema predării religiei în şcoală a revenit pe ordinea zilei, că ministerul de resort întreprinde anumiţi paşi în acest sens. Problema, s-ar părea, se află în curs de soluţionare, şi sunteţi în drept să întrebaţi: pentru ce, în acest caz, este nevoie de referendum? Personal, admit că astăzi există în Parlament o majoritate cu şanse să voteze “pro” predarea Ortodoxiei în şcoală. Dar formulez, la rându-mi, şi eu o întrebare: dar dacă mâine Republica Moldova se pomeneşte cu o altă majoritate parlamentară – căci aşa-i în democraţie, puterea se schimbă – dacă vin la putere alţi politicieni, cu viziuni ateiste sau seculariste, atunci ce ne facem? Dacă vine un alt ministru la educaţie, ce se va întâmpla cu predarea religiei în şcoală? Convingerea mea profundă este că o problemă care ţine de starea morală a societăţii, de identitatea noastră comună – şi a liberalilor, şi a liberal-democraţilor, şi a democraţilor, şi a social-democraţilor, şi a comuniştilor, şi a anticomuniştilor – nu trebuie să depindă de adierea vânturilor politice. În problema dată cuvântul decisiv trebuie să aparţină nu politicienilor, ci poporului. Dacă pretindem că trăim în democraţie, anume poporul trebuie să fie acela care să spună “Da” introducerii obiectului “Bazele Ortodoxiei” în programul învăţământului şcolar. S-o spună prin intermediul unui referendum la scară naţională. Iar de faptul că poporul va spune un “Da” ferm eu nu mă îndoiesc nici pentru o clipă. Pentru că ştiu cu siguranţă un lucru – îl ştiu din sute de documente care ţin de o perioadă istorică extrem de dificilă pentru Ortodoxie, perioadă plină de obstacole şi suferinţe pentru credincioşi – ştiu că poporul nostru este un popor ortodox. După acest referendum politicienii, indiferent din ce partide vor face ei parte, vor fi obligaţi să respecte voinţa poporului. Fiindcă aşa zice Constituţia ţării. Iar Constituţia trebuie respectată.

Pe de altă parte, premierul Vladimir Filat nu a prididit să se avânte în abordarea subiectului, având mai multe întâlniri de taină, publice şi oficiale cu mai mult ca prietenul intim al lui Valeriu Pasat, mitropolitul Vladimir.  Presa afiliată guvernului şi site-ul mitropoliei Chişinăului ne-au informat copios în această privinţă. De formă, premierul l-a consultat şi pe mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru, care, în mod firesc, s-a arătat favorabil introducerii cursului de religie în şcolile de stat, însă doar ca urmare a unor decizii administrative ale guvernului şi ministerului Educaţiei şi în nici un caz în urma unui referendum la care să participe şi ateii şi persoanele eterodoxe. Există mai multe indicii şi elemente care certifică faptul că mitropolitul Vladimir Cantarean acţionează în toată această vânzoleală, stârnită în jurul problemei religiei în şcoală, ca om de legătură între Valeriu Pasat şi Vladimir Filat şi vom arăta mai jos cum anume şi de ce, precum şi căror scopuri reale serveşte.

Să mergem însă mai departe. La 26 martie 2010 postul Pro TV din Chişinău ne anunţa că “Valeriu Pasat vrea referendum pe problema predării obligatorii a religiei în şcoli” şi că “Fostul director al SIS face parte dintr-un grup de iniţiativă care a prezentat şi un proiect de lege în acest sens. Ministerul Educaţiei pledează, însă, pentru un curs opţional de religie şi se arată sceptic faţă de reuşita iniţiativei lui Valeriu Pasat. Pentru a organiza referendumul, grupul de iniţiativă din care face parte şi Pasat a elaborat şi un proiect de lege care a fost deja prezentat Parlamentului şi Ministerului Educaţiei. Elevii şi părinţii consideră că religia nu trebuie să fie predată în mod obligatoriu. Potrivit lui Pasat, grupul de iniţiativă este format din 2500 de persoane din toate raioanele ţării. Până la sfârşitul lunii propunerea va fi prezentată CEC-ului care timp de 10 zile va accepta sau nu iniţiativa de desfăşurare a unui referendum. Ulterior, pentru ca plebiscitul să poată avea loc, grupul de iniţiativă trebuie să colecteze cel puţin 340 de mii de semnături. Pasat este sprijinit de Mitropolia Moldovei, în timp ce Mitropolia Basarabiei consideră că obiectul trebuie sa fie opţional.” Vom preciza că picătura de otravă strecurată de cei de la Pro TV în ultima frază a ştirii este un element vădit de manipulare, întrucât Mitropolia Basarabiei a susţinut dintotdeauna, a cerut şi va cere în continuare introducerea, pe cale administrativă, a religiei ca materie obligatorie de studiu în şcoli, cu diferenţa că se opune scoaterii chestiunii la referendum, ca instrument plebiscitar menit să transforme Biserica în actor politic, atrăgând-o pe terenul riscant al propagandei şi polemicilor contradictoriii pe marginea subiectului şi, în definitiv, tulburând liniştea Bisericii prin împărţirea credincioşilor în tabere adverse. Reţinem în context că religia este predată obligatoriu sau opţional în 46 din cele 48 de state europene şi nicăieri predarea acestei materii nu a fost introdusă în urma referendumurilor naţionale.

Două sunt ideile de reţinut din toate extrasele ample ale acestor documente şi ştiri: 1. Valeriu Pasat, omul dintotdeauna al lui Petru Lucinschi şi al serviciilor secrete ruse, este prezentat ca principalul izvor de voinţă în chestiunea predării religiei în şcoli, un fel de figură centrală şi părinte al Ortodoxiei locale, în gura căruia îşi ţine privirile mitropolitul Vladimir şi toţi cei împreună cu el; 2. Referendumul naţional este privit ca metodă politică ultimativă şi singură de soluţionare a chestiunii.

Nimic nou sub soare. Problema este cu mult mai simplă decât ne-o înfăţişează o anumită parte a presei şi personajele implicate. Asistăm la un caz banal de instrumentare a religiei în scopuri politice. Adevăratele mize ale acţiunii lansate de fostul şef al serviciului secret, în strânsă coordonare cu mitropolitul Vladimir şi premierul Filat, ţin de perspectiva alegerilor parlamentare anticipate. Mai simplu, chestiunea predării religiei în şcoli şi referendumul dorit trebuie să servească drept trambulină de lansare a unui nou partid politic pe scena locală. Un partid de extracţie sau filiaţie ortodoxă, blagoslovit de mitropolia „întregii Moldove”, complementar partidului condus de premierul Filat. Ţinând cont de legăturile vechi, strânse şi permanente ale mitropolitului Vladimir cu oamenii serviciilor secrete, planul unui partid politic de extracţie ortodoxă capătă contururi clare şi ne arată originile sale.

Planul de creare a unui asemenea partid cuprinde toate elementele clasice pentru astfel de situaţii: acumularea de capital pozitiv de imagine prin exploatarea sentimentului religios al populaţiei şi supralicitarea subiectului religiei în şcoală; rodarea personajelor care vor fi scoase în faţă în momentul lansării partidului; crearea unei reţele de oameni antrenaţi iniţial în organizarea referendumului, care să constituie apoi osatura noii structuri politice; contactul, „atingerile” repetate sau „încălzirea” alegătorilor  (cu ocazia colectării de semnături, a referendumului propriu-zis şi a bombardamentului mediatic deja lansat); implicarea structurilor bisericeşti din subordinea mitropoliei (eparhii, protopopiate, parohii) şi a clerului ca vehicule ale ideii.

Cine sunt personajele implicate în proiect? Deocamdată numărul celor cunoscuţi este limitat: 1. Valeriu Pasat, fost ministru al Securităţii, ca autor sau „părinte” al iniţiativei, creditat moral de mitropolitul Vladimir şi anturajul său (Pasat este unul din oamenii de suflet şi de încredere ai ex-preşedintelui Lucinschi), 2. Victor Josu, ca preşedinte al „grupului de iniţiativă” pentru organizarea referendumului, grup care ar cuprinde peste „2 500 de membri din toate raioanele ţării” (în paranteză fie spus, Victor Josu este unul dintre adversarii înverşunaţi şi declaraţi ai Mitropoliei Basarabiei şi a mai fost implicat în alte proiecte politice, printre care cel al Partidului Social Democrat, apoi al Partidului Renașterii şi Concilierii, condus de ex-președintele Mircea Snegur şi avându-l ca nr. 2 pe Nicolae Andronic), 3. Valeriu Pleşca, fost ministru al Apărării şi actual director al Centrului de asistenţă socială creştin-ortodox (CASCO) de pe lângă mitropolia Chişinăului şi a „întregii Moldove” (Deunăzi, Valeriu Pleşca organizase, în calitate de subaltern de lux al mitropolitului Vladimir, o conferinţă de presă în comun cu deputatul AMN Veaceslav Platon, cerând anularea noilor tarife la gaze, electricitate şi energie termică şi scoţând la iveală conexiunea cu gruparea lui Serafim Urechean, prieten comun al mitropolitului Vladimir şi al ex-preşedintelui Lucinschi). Lui Valeriu Pleşca îi revine rolul de a asigura legătura viitoarei construcţii politice cu actualii parteneri ai CASCO, „oameni de afaceri, organizaţii obşteşti şi experţi ai societăţii civile”, cunoscându-se profundele implicaţii ale mitropoliei în afacerile economice. Valeriu Pleşca a devenit deputat în 1998 pe listele construcției electorale înjghebate de președintele de atunci, Petru Lucinschi, Blocul pentru o Moldova Democratica şi Prosperă în funte cu Dumitru Diacov, Lucinschi întocmind cu mâna lui lista electorală respectivă.  În 2001 Valeriu Pleşca devine din nou deputat, de această dată iarăși pe o listă alcătuită de Petru Lucinschi, făcătura numindu-se „Alianţei Braghiş”, după numele premierului în exercițiu, şi el fiind cunoscut ca om al aceluiași  Lucinschi.  Iar consoarta sa, Stela Pleşca, femeie de afaceri, a deţinut şi funcţia de director al Fondului de binefacere al fostei prime doamne Antonina Lucinschi – „Brânduşele speranţei”.

În ultima perioadă s-au afişat public alături de Valeriu Pasat şi mitropolitul Vladimir şi alte personaje cunoscute publicului: Anatol Plugaru, fost ministru al Securităţii, persoană apropiată de asemenea ex-preşedintelui Lucinschi, de la o vreme acţionând în tandem cu Mihai Petrache, fost consilier al ex-preşedintelui Lucinschi şi preşedinte al Partidului Uniunii Centriste din Moldova, o construcţie satelit care a gravitat tot în jurul ex-preşedintelui Lucinschi,  Anatol Ţăranu, ex-deputat, unul dintre cei mai fideli colaboratori ai ex-preşedintelui Lucinschi şi Victor Ţvircun, ex-ministru al Educaţiei şi Tineretului, actual director al Institutului de Integrare Europeană şi Politici Publice.

Ce au în comun aceste personaje? Prin biografiile lor, de la un capăt la altul, trece ca un fir roşu, iar de curând ca un fir verde, un singur nume: Petru Lucinschi, protectorul şi mentorul lui Valeriu Pasat, dar şi prietenul de afaceri politice al mitropolitului Vladimir.

Cum este asigurată legătura dintre „grupul de iniţiativă” şi gruparea premierului Filat? Întâi de toate prin intermediul mitropolitului Vladimir, cu care premierul a avut mai multe întâlniri fie în teritoriu, fie cu ocazia slujbelor de la catedrală (se pare că locul de altădată al preşedintelui Voronin alături de mitropolitul Vladimir a fost ocupat de premierul Filat), fie la reşedinţa mitropolitană în orele târzii ale serii, fie în cabinetul premierului de la Guvern. Numai în luna martie cei doi au avut trei întâlniri, ceea ce depăşeşte chiar şi frecvenţa întâlnirilor ex-premierului Sangheli cu mitropolitul Vladimir. Şi de fiecare dată pretextele sunt aceleaşi: preocuparea premierului pentru cooperarea cu Biserica şi predarea religiei în şcoală. Există şi legături mai vechi între gruparea Filat şi Pasat, întrucât în timpul preşedinţiei lui Lucinschi ambii au făcut parte din acelaşi guvern (Vladimir Filat ca ministru de Stat, între 12 martie – 12 noiembrie 1999, iar Valeriu Pasat ca ministru al Apărării, între 12 martie – 11 mai 1999, şi ministru al Securităţii Naţionale, între 11 mai – 12 noiembrie 1999). Trebuie să amintim că Valeriu Pasat l-a succedat ca ministru al Securităţii Naţionale pe generalul KGB Tudor Botnaru, care apare ca membru al Mişcării Acţiunea Europeană. Acest Tudor Botnaru, vechi cadru KGB, care ocupa un post-cheie în ambasada URSS de la București până în 1990, este considerat un fel de mentor spiritual al mai multor politicieni. În treacăt fie spus, se aude că Filat şi Pasat au purtat discuţii intense la începutul anului curent în legătură cu MAE, care se doreşte a fi un satelit al partidului condus de premier.

Concluziile care se impun de la sine sunt câteva: 1. Religia poate fi şi trebuie introdusă ca obiect de studiu în şcoli şi calea cea mai simplă este cea a deciziei administrative, acum blocate intenţionat de guvernul Filat; 2. Un referendum naţional în problema predării religiei este inutil şi le-ar servi iniţiatorilor doar ca prilej de răscolire a electoratului şi de captare a simpatiilor unei părţi a acestuia; 3. Mitropolia Chişinăului acceptă instrumentalizarea politică a chestiunilor religioase şi este implicată din plin în planul de pregătire a lansării unei noi grupări politice formate din oamenii cu care lucrează mână în mână; 4. Există o coordonare a acţiunilor de pregătire a noii grupări politice între premierul Filat, mitropolitul Vladimir, mai mult ca prietenul său intim Pasat şi eternul Petru Chirilovici Lucinschi; 5. Toate aceste pregătiri sunt de asemenea coordonate cu factori din exterior interesaţi de situaţia politică din Republica Moldova şi în siajul cărora se află cei implicaţi.

Evoluţiile ulterioare vor confirma planul pus la cale de Lucinschi, Filat, Pasat, Pleşca şi mitropolitul Vladimir de încropire a unui nou partid politic. Şi se va vedea că predarea religiei în şcoală, pentru care niciunul dintre aceştia nu a urnit un deget cât a fost la guvernare, constituie acum doar un prilej nimerit de a-şi asigura vizibilitatea necesară scopului politic urmărit. Iar scopul este unul eminamente electoral. Capii listei respective au şi fost trecuți în revistă în articolul de faţă.

Ceea ce se poate deduce din toata istoria asta este faptul că avem de a face cu o caracatiță de tip mafiot, care încearcă să se lățească peste întregul spectru politic al ţării, având la dispoziție resurse administrative, mediatice, financiare şi bisericești uriașe.  Bătrânul intrigant Lucinschi, cu toata cohorta de kaghebiști şi de ţârcovnici cu epoleţi şi cu nagane pe sub sutane, nu se mulțumește doar cu existenţa PLDM, condus de el şi prezidat formal de Vladimir Filat, acest băiat de mingi al bătrânului nomenclaturist. Tentaculele extinse de acesta grupare peste trupul ţării s-ar putea să fie insuficiente pentru preluarea guvernării în urma alegerilor. Iată de ce acum se lansează febril încă o făcătură care îl are drept căpetenie pe același pensionar infatigabil şi trișor de calibru Lucinschi. Iar instrumente de manipulare şi dezinformare a opiniei publice, numite în mod impropriu instituții de presă, respectiva grupare oligarhica şi-a creat destule. Acestea sufocă la ora actuală spațiul public, având o politică editorială coordonată de același centru de comandă. Astfel încât propaganda masivă a grupării respective poate avea efecte de-a dreptul nocive pentru o parte considerabilă a cetățenilor, care sunt supuși zilnic unui masiv proces de spălare a creierelor.

Simplificând, putem reduce încrengătura ramificată a rețelei respective la trei nume. Lucinschi, Filat, Pasat. I-am zice chiar, preluând un titlu al lui Vladimir Volkoff,  „treimea răului”, dacă această întunecată confrerie, care este un amestec pervers de foşti nomenclaturiști ai PCUS, kaghebişti, masoni, elemente corupte şi gradaţi în sutane, nu ar arăta mai curând ca o legiune.

Se zice ca necuratul, atunci când vrea să te smintească, bate şi mătănii, intră şi în altar. Exact la fel se întâmplă cu inițiativa de a preda religia în şcoală, pe care încearcă să o confiște şi să o călărească un ins ca Pasat. Şi totuși, strategii cu pricina au o problemă. A face din Pasat un personaj pozitiv, un exponent de vârf al Ortodoxiei, e un exercițiu dificil nu doar pentru lustragiii din organele de propagandă. Albirea unuia ca el nu se va produce nici dacă e stropit cu toată agheasma mitropoliei Chişinăului sau chiar dacă ar da cu cădelnița toți preoții aliniați ca la comandă de mitropolitul Vladimir.  Vorba aia, din coadă de câine nu faci sită de mătase, şi nici din căpetenia securiştilor creştin vrednic, oricât s-ar căzni apostolii întunericului.

Aşadar,

Fiat lux! Să se facă lumină!


„Republica Palanca”, o provocare ordinară

Martie 17, 2010

Mare-i grădina Ta, Doamne! Tupeul ucrainean şi poftele unora de la Kiev nu mai au margini. O televiziune din Ucraina a lansat zilele acestea o şopârlă de presă: locuitorii satului Palanca ar dori desprinderea localităţii lor de Republica Moldova şi aderarea ei la Ucraina! Provocarea e mare şi deloc întâmplătoare. Ea are menirea de a testa starea de spirit din Palanca şi reacţia autorităţilor de la Chişinău. Nici presa proguvernamentală, nici reprezentanţii guvernului, nici ministerul Afacerilor Externe şi nici Ambasada Republicii Moldova la Kiev nu au avut vreo cât de mică reacţie. Nimeni nu a auzit, nu a văzut şi nu a înţeles nimic.

https://cubreacov.files.wordpress.com/2009/12/vladimir-filat.jpg

Este adevărat că în timpul întâlnirii locuitorilor satului Palanca, din 6 decembrie 2009, cu primul ministru Vladimir Filat şi primul său adjunct, Iurie Leancă, ministru al Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, a fost o voce care au spus în disperare,: „Dacă aţi dat pământul nostru Ucrainei, atunci daţi-ne şi pe noi ucrainenilor!..” De aici însă până să susţii public, de pe ecranele televizoarelor, că Palanca ar fi pământ ucrainean, care să „revină” la pieptul „patriei ucrainene”, e o distanţă prea mare.

Neglijaţi complet şi abandonaţi de către autorităţile centrale de la Chişinău (şi aici nu e nici o diferenţă între guvernele care s-au succedat de la Andrei Sangheli până la Vladimir Filat), oamenii din Palanca se frământă de un deceniu şi jumătate, căutând răspuns logic la multiplele întrebări pe care le ridică în faţa lor intenţia ticăloasă de transmitere a unei părţi strategice a moşiei satului lor sub jurisdicţia unui stat străin şi de izolare a teritoriilor Abdiv, Baibol şi Pescăria de dincolo de traseul Odesa-Reni.

Guvernul Filat recunoaşte cu jumătate de gură strâmbătatea cuprinsă în Acordul de frontieră cu Ucraina şi de Protocolul său adiţional, dar dă vina pe guvernările anterioare. Totodată, guvernul Filat refuză să sesizeze Curtea Constituţională asupra acestei strâmbătăţi, pentru a câştiga timp şi pentru a propune renegocierea unor prevederi ale Protocolului adiţional.

Aflăm de curând că, sub pretextul unor investigaţii jurnalistice, a vizitării rudelor sau pur şi simplu al  cunoaşterii locurilor, emisari de la Odesa vizitează tot mai frecvent localitatea Palanca. Înteţirea unor asemenea vizite ale trepăduşilor de la Odesa coincide cu aruncarea pe „piaţa de idei” a pălăncenilor a gândului de separare a localităţii de Republica Moldova şi – ţineţi-vă bine! – de proclamare a unei „Republici Palanca”, care „republică” să adere în perspectivă la Ucraina. Diversionistă din start, această idee exploatează nemulţumirea firească a pălăncenilor faţă de tratamentul laş şi nemernic aplicat lor de administraţiile care s-au perindat la Chişinău din 1994 încoace.

Unul dintre „argumentele” vehiculate tot mai intens şi cu rea credinţă în favoarea „Republicii Palanca” ţine de partea economică. Chipurile, dacă s-ar separa de Republica Moldova, „statul Palanca” ar putea prospera de pe urma taxelor de tranzit achitate (cum altfel?!) de Kiev atât pentru exploatarea staţiei de pompare a apei şi a canalului de dincolo de traseul Odesa-Reni (stăpânite şi exploatate de ucraineni), cât şi pentru exploatarea liniilor electrice ucrainene de înaltă tensiune care fac legătura între regiunea Odesa şi sudul Basarabiei istorice (fostele noastre judeţe Ismail şi Cetatea Albă). Din păcate, s-au găsit la Palanca suflete naive care să înghită cu crezământ aceste poveşti geopolitice şi geoeconomice scoase din cotloanele unei propagande meschine de doi bani.

https://cubreacov.files.wordpress.com/2009/11/palanca-harta-colaj1.jpg

Gluma însă se îngroaşă. Vedem că unii oficiali de la Kiev, porniţi rău împotriva suveranităţii teritoriale neîntrerupte a Republicii Moldova, cer aplicarea de presiuni economice şi politice asupra Chişinăului în cazul în care acesta ar dori, cum ar fi firesc şi cum am cerut constant, deschiderea de noi negocieri asupra Protocolului adiţional la Tratatul de frontieră. Acest elan agresiv nu poate conduce către un deznodământ fericit pentru noi atâta timp cât guvernul Filat cântă în struna vecinilor din răsărit, sacrificând interesele naţionale ale ţării, normele constituţionale şi perspectivele noastre de dezvoltare.

Ideea otrăvită a „Republicii Palanca” trebuie curmată din faşă. Pentru aceasta este necesar ca guvernul Republicii Moldova să nu mai meargă pe mâna unui Kiev interesat să facă în faţa noastră demonstraţie de forţă. Guvernul, dar şi Preşedintele interimar al statului trebuie să ia în serios chestiunea restabilirii jurisdicţiei noastre asupra teritoriului de la Palanca făgăduit şi dăruit Ucrainei de către Petru Lucinschi şi toată fauna de lichele ieşită de sub mantaua lui largă.

https://cubreacov.files.wordpress.com/2009/12/cucima-lucinschi.jpg

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, numele adevărat al actualului guvern va trebui să rămână în istorie ca Filat-Palanca. Este mai bine să botezăm astfel un guvern trecător decât să ne pomenim într-o bună zi în curte cu o năbădăioasă „Republica Palanca” de extracţie ucraineană.


COMISIA COJOCARU sau câteva cuvinte despre necesitatea condamnării totalitarismului comunist

Ianuarie 21, 2010

La 14 ianuarie, printr-un decret prezidenţial, a fost constituită Comisia pentru cercetarea crimelor regimului totalitar comunist din Moldova. În fruntea comisiei, din care fac parte 30 de persoane, a fost desemnat reputatul istoric Gheorghe Cojocaru. Mandatul comisiei va expira la 1 iunie anul curent, când aceasta va prezenta un Raport-studiu de cercetare şi apreciere a regimului totalitar comunist din Republica Moldova. Este corect ca nou-creata comisie să rămână în conştiinţa publică drept Comisia Cojocaru.

Suntem printre cei care salutăm crearea, fie şi cu întârziere de aproape două decenii, a unei asemenea comisii prezidenţiale. Ce nu au putut face (sau nu au dorit să facă) preşedintele Mircea Snegur (fost membru şi secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSS Moldovenească) şi preşedintele Petru Lucinschi (fost membru al Comitetului Central şi al  Politbiroului Partidului Comunist din URSS şi prim secretar al Partidului Comunist din RSS Moldovenească), cu atât mai mult Vladimir Voronin, preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, iată că a făcut, spre lauda sa, preşedintele interimar Mihai Ghimpu.

Cum a fost reabilitată ideologia comunistă în 1993

Este bine să menţionăm că reabilitarea ideologiei comuniste în Republica Moldova s-a produs în 1993, în timpul mandatului preşedintelui Mircea Snegur, cu directul concurs al spicherului Petru Lucinschi. Momentul 7 septembrie 1993, când Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova, sub preşedinţia lui Petru Lucinschi şi avându-l ca raportor pe Mihai Petrachi, a reabilitat ideologia comunistă, pusă la index la 23 august 1991, a fost determinant pentru evoluţiile politice din Republica Moldova. Pentru buna informare a cititorilor noştri, este bine să dăm aici numele membrilor Prezidiului Parlamentului care a reabilitat ideologia comunistă prin adoptarea Hotărârii „despre interpelarea a 91 de deputaţi ai poporului şi demersurile unor grupuri de cetăţeni cu privire la Partidul Comunist din Moldova”. Iată numele lor: Petru Lucinschi (preşedinte), Victor Puşcaş (vicepreşedinte), Alexandru Arseni, Nicolae Andronic, Alexandru Moşanu, Alexandru Burian, Petru Gusac, Gheorghe Mazilu, Ion Prisăcari, Mihai Patraş, Dumitru Puntea, Petru Soltan, Mihai Cotorobai, Victor Berlinschi, Chiril Darmancev, Larisa Pocatilova, Mihail Plasiciuc, Sergiu Fandofan, Teodor Macrinici, Nadejda Brânzan (membri ai Prezidiului).

Documentele de arhivă, în special Procesul-verbal nr. 104 al şedinţei Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova „de legislatura a douăsprezecea” din 7 septembrie 1993, fixează participarea la acea fatidică şedinţă şi a câtorva „şefi de secţie şi lucrători de răspundere ai Secretariatului Parlamentului”: Mihai Petrachi, Gheorghe Cârlan, Mihai Diacov şi Gheorghe Ghimpu.

Punctele slabe ale Comisiei Cojocaru

Nimeni nu poate acuza aprioric Comisia Cojocaru. Câteva observaţii critice vor fi însă pertinente acum. În opinia noastră, Comisia Cojocaru ar fi avut doar de câştigat dacă preşedintele interimar Ghimpu nu ar fi desemnat în componenţa ei persoane care în perioada regimului totalitar comunist de ocupaţie au deţinut înalte calităţi şi funcţii în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Cel puţin unul dintre membrii Comisiei Cojocaru a fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSS Moldovenească. În plus, constatăm că unii dintre membrii Comisiei Cojocaru sunt autori ai unor producţii cu caracter propagandistic sovietic şi antinaţional (adică antiromânesc), iar alţii s-au arătat defavorabili unui eventual proces de lustraţie. Nu dorim să lăsăm impresia că am căuta pricini Comisiei Cojocaru. Dar nu am dori nici ca unii membri ai Comisiei să ofere, prin simpla lor participare, motive şi pretexte viitoare de criticare a Raportului acestei Comisii. Doar atragem atenţia asupra vulnerabilităţilor ei. În rest, considerăm că majoritatea membrilor Comisiei Cojocaru sunt oameni de înaltă probitate ştiinţifică, având şi până acum contribuţii de valoare la cercetarea fenomenului totalitar din Republica Moldova.

Comisia Cojocaru trebuie să fie mai bună decât Comisia Tismăneanu

Mulţi au spus răutăcios că decizia de creare a Comisiei Cojocaru este un gest de imitaţie şi că, în felul acesta, Chişinăul se ia după Bucureşti. Este aşa şi nu-i aşa. E aşa, doar formal, pentru că gestul este identic, doar întârziat în timp. Nu orice imitaţie este neapărat şi proastă. Nu e aşa însă, pentru că aici nu momentul schiţării gestului sau faptul dacă urmezi pe cineva într-un asemenea demers contează în primul rând, ci gestul în sine, faptul că un asemenea gest a fost totuşi posibil. Pentru a evita orice umbră de reproş sau acuzaţie în legătură cu ispita imitaţiei, Comisia va trebui să ţină cont de toate deplasările nefireşti de accente, de gravele omisiuni voite şi de interpretările greşite ale Comisiei Tismăneanu de la Bucureşti. Amintim în context criticile ferme şi pe deplin întemeiate aduse de către Biserica Ortodoxă Română şi societatea civilă din România mai multor compartimente ale Raportului Tismăneanu.

Competiţie politică în faţa opiniei publice? De ce nu?

Alţii au spus că preşedintele interimar, din raţiuni de politică internă, doreşte să pareze gesturile altor componente ale alianţei aflate la guvernare, cărora nu doreşte să le lase monopolul asupra legitimării prin delimitare de trecutul sovietic cu tot răul pe care acesta l-a însemnat. E posibil să fie şi aşa, dat fiind că asistăm la mai multe rivalităţi, surde sau deschise, din sânul Puterii. Dar, în pofida acestui fapt de conjunctură politică imediată, beneficiile pe termen lung ale creării Comisiei nu vor întârzia să apară, depăşind cu mult mandatul actualilor decidenţi.

Gestul nu este nici izolat, nici original, nici străin de conotaţii politice de moment, dar, mai presus de orice, este unul strictamente necesar şi aşteptat de mult. El se înscrie într-un context mai larg, european, fără a fi, sperăm, un tribut modei. Nu ar trebui să fie nici revanşard, adică izvorât din pofta de răzbunare, nici unul de frondă, cum ne-am obişnuit că sunt capabili unii dintre cei ajunşi sau reveniţi la putere.

Contextul european şi dezbaterea de la Consiliul Europei

Vorbeam de contextul european. El este invocat chiar în decretul prezidenţial, făcându-se referire la două Rezoluţii ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Mă bucur să fi fost coautor al uneia dintre aceste două Rezoluţii şi să fi pus umărul din plin la adoptarea lor.  La 25 ianuarie 2006 Adunarea Parlamentară discuta în sesiune plenară un subiect mai puţin obişnuit: Necesitatea condamnării internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare. Atunci am fost unul dintre intervenienţii în dezbaterea de la Strasbourg.

Lăsând falsa modestie la o parte, pentru a ne introduce în atmosfera dezbaterii de la Strasbourg, îmi voi permite să redau mai jos traducerea română a intervenţiei mele de la APCE pe marginea respectivului subiect: „Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, de la bun început aş dori să-i adresez felicitări domnului Lindbland pentru excelentul său raport, care reflectă amploarea şi monstruozitatea crimelor şi atrocităţilor regimurilor totalitare comuniste din Europa şi de oriunde din lume. Cât priveşte poporul ţării mele, Moldova, acesta a îndurat ororile comunismului începând cu iunie 1940, când Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa au fost ocupate conform prevederilor Pactului Ribbentrop-Molotov încheiat în 1939 între Germania nazistă şi Rusia comunistă.

Eclipsa comunistă abătută pentru câteva decenii asupra istoriei poporului meu a însemnat deportări în masă ale aşa-numitor „elemente contrarevoluţionare” şi ale aşa-numiţilor „duşmani ai poporului”, lagăre de concentrare în Siberia şi Kazahstan, gropi comune, exterminarea elitelor politice, ucidere prin foamete, rusificare forţată, descreştinare, expropriere şi colectivizare forţată, persecuţii şi teroare politică.

La 13 şi 14 iunie 1941 guvernul comunist a deportat în Siberia peste 250 000 de români din Basarabia, în mare parte femei şi copii. La 6 iulie 1949 au fost, de asemenea, deportate 35 786 de persoane. 56 de clerici ai Mitropoliei Basarabiei au fost condamnaţi la moarte şi împuşcaţi. Peste 20% dintre biserici au fost distruse complet, iar altele 68% au fost închise şi profanate. Printr-o politică a rechiziţiilor regimul comunist de ocupaţie a provocat în 1946-1947 o foamete care a condus la moartea a peste 216 000 de persoane nevinovate. Au fost înregistrate cazuri de canibalism.

Distrugerea fizică a poporului meu a fost însoţită de o sălbatică distrugere spirituală şi culturală. Identitatea românească a majorităţii băştinaşe a ţării a fost pusă la index, alfabetul latin a fost interzis şi înlocuit cu cel rus, Biserica tradiţională interzisă şi înlocuită de către Biserica rusă, limba română – marginalizată. A avut loc un genocid.

Maşina exterminării a făcut în Moldova, de-a lungul întregii perioade a ocupaţiei sovietice, aproape un milion de victime în numele ideologiei comuniste.

Memoria acestor victime ne obligă la o lucrare de salubrizare intelectuală permanentă în societăţile noastre. Se cuvine să subliniez că nu este vorba aici de revanşă istorică sau doctrinară, ci de demnitatea umană care trebuie restabilită şi respectată.

Iată de ce susţin călduros raportul pregătit de domnul Lindbland şi sper că Rezoluţia pe care vom adopta-o deîndată va completa cadrul politic necesar decomunizării ireversibile a continentului nostru.”

Raportul dezbătut la APCE, cuprinzând şi referiri la Basarabia şi nordul Bucovinei, le va fi, cu siguranţă, de real folos membrilor Comisiei Cojocaru. Mă bucur să fi fost, împreună cu Riorita Paterău, cel care a interpelat, în mai 2003, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei asupra acţiunilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova ca răspuns la Rezoluţia 1096 şi asupra aprecierii de către Comitetul de Miniştri a gradului de decomunizare a societăţii moldovene. Nu voi ezita să pun aceste materiale, dar şi altele tangente subiectului, la dispoziţia Comisiei Cojocaru.

Documente ale Consiliului Europei care au scăpat (până acum) atenţiei

Considerăm că la elaborarea Raportului vor mai trebui luate în calcul şi alte două documente mai vechi ale APCE, şi anume: Recomandarea 325 (1962) cu privire la metodele colonialismului comunist din Europa Centrală şi de Răsărit (document adoptat la 20 septembrie 1962 în baza raportului nr. DOC 1494 al Comisiei pentru naţiunile europene nereprezentate) şi Recomandarea 357 (1663) cu privire la contactele cu popoarele din Europa Centrală şi de Răsărit aflate sub regim comunist (document adoptat la sesiunea din 8-9 mai 1963, în baza raportului nr. DOC 1529 al Comisiei pentru naţiunile europene nereprezentate). Aceste două documente îi pot fi de folos ţării noastre nu doar ca temei internaţional şi acoperire pentru decretul prezidenţial prin care a fost constituită comisia pentru studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist din Republica Moldova. Ele trebuie invocate expres în Raportul Comisiei Cojocaru ca fiind singurele acte de acest gen ale Consiliului Europei din perioada când Republica Moldova se afla sub ocupaţia sovietelor.

Necesitatea unor măsuri concrete de implementare a Rezoluţiilor şi Recomandărilor APCE

Revenind la Comisia prezidenţială, trebuie să precizăm că raportul pregătit de aceasta îi va fi prezentat Parlamentului, care va lua act de el, fără ca vreo lege să fie adoptată. Gestul preşedintelui este conceput a fi unul simbolic, dar cu profunde conotaţii morale. În acelaşi timp, gestul simbolic de condamnare a crimelor regimului totalitar comunist nu este şi unul care să producă efecte juridice concrete în stat şi societate.

Din acest motiv considerăm potrivit să atragem atenţia asupra necesităţii ca efortul Preşedinţiei şi al corpului legiuitor, ca şi al Guvernului în funcţiune, să se concentreze asupra unui întreg set de măsuri legislative şi executive menite să asigure desovietizarea efectivă a societăţii din Republica Moldova. În acest sens, până la condamnarea oficială a regimului totalitar comunist sovietic, Preşedinţia, Parlamentul  şi Guvernul vor trebui să pună în aplicare prevederile Rezoluţiei 1096 (1996) cu privire la măsurile de demantelare (demolare, dezasamblare sau destructurare) a moştenirii fostelor regimuri totalitare comuniste, document adoptat de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 27 iunie 1996. FLUXUL este singura publicaţie din Republica Moldova care a tradus şi publicat respectiva Rezoluţie. De altfel, în paranteză fie spus, FLUXUL este şi singura publicaţie de la noi care a întreţinut de-a lungul timpului şi o pagină tematică, „Dosarul comunismului”, consacrată subiectului.

Alte documente ale Consiliului Europei care reclamă nu doar gesturi formale de condamnare a ideologiei comuniste şi a crimelor regimului totalitar comunist sunt Rezoluţia 1652 (2009) cu privire la atitudinea faţă de monumentele comemorative care fac obiectul unor interpretări istorice diferite în statele membre al Consiliului Europei, Recomandarea 1859 (2009) în aceeaşi chestiune, Recomandarea APCE nr. 898 (1980) cu privire la monumentele comemorative şi, evident, cel mai recent document tangent cu subiectul nostru de interes, Rezoluţia 1481 (2006) cu privire la necesitatea condamnării internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare.

Vom remarca în context că orice decizie de condamnare a crimelor regimului totalitar comunist atrage în mod automat şi simetric necesitatea reabilitării juridice, nu doar morale, a tuturor victimelor regimului respectiv, fie că este vorba de persoane fizice sau de persoane juridice. Una dintre persoanele juridice nereabilitate juridic complet şi una dintre principalele victime ale regimului sovietic totalitar de ocupaţie este Mitropolia Basarabiei, iar o reabilitare completă a acesteia presupune ca statul, Republica Moldova ca succesoare juridică în parte a URSS, să-i restituie toate proprietăţile bisericeşti spoliate în timpul ocupaţiei şi deţinute în prezent de către statul în fruntea căruia stă chiar semnatarul decretului de constituire a Comisiei Cojocaru.

Necesitatea deschiderii arhivelor NKVD şi KGB

Succesul Comisiei Cojocaru depinde de mai mulţi factori. Dincolo de probitatea profesională a majorităţii membrilor săi, dincolo de materialele preţioase cercetate ştiinţific şi valorificate public până acum privind subiectul, Comisia Cojocaru îşi va putea duce cu brio misiunea până la capăt dacă Puterea va fi consecventă, mergând mai departe şi desecretizând arhivele ţinute încă sub şapte lacăte. Avem în vedere întâi şi-ntâi de toate arhivele NKVD şi KGB, ca principale instrumente opresive ale regimului totalitar de ocupaţie. Deschiderea acestor arhive, oricâte secrete „de stat” ar cuprinde acestea, nu poate dăuna în nici un fel intereselor legitime ale Republicii Moldova ca stat apărut pe harta Europei la 27 august 1991. Deocamdată, suntem sceptici asupra capacităţii Puterii de a decide deschiderea acestor arhive, întrucât, în eventualitatea unei asemenea decizii, lustraţia devine inevitabilă, atrăgând pe cale de consecinţă deconspirarea desei reţele de agenţi ai serviciilor secrete sovietice care menţin încă şi astăzi sub control, într-o mare măsură, mediul politic, instituţional, jurnalistic, ştiinţific, cultural, bisericesc, neguvernamental şi de afaceri. Am fi bucuroşi dacă motivele scepticismului nostru ar fi eliminate rând pe rând de hotărâri înţelepte şi necesare ale Legislativului. Fără desecretizarea arhivelor NKVD şi KGB cercetarea Comisiei Cojocaru va fi incompletă şi lacunară, iar succesul ei limitat.

Perioada de timp şi cuprinderea geografică a Raportului Comisiei Cojocaru

Pentru motive clare de ordin istoric, Raportul Comisiei Cojocaru nu va trebui să se limiteze strict la teritoriul Republicii Moldova, ci, în spiritul Declaraţiei de Independenţă a statului, dar şi al cadrului legislativ în vigoare, va trebui să aibă în vizor perioada dintre 1918 şi 1991, în cazul Moldovei transnistrene, şi pe cea dintre 1940 şi 1991, în cazul teritoriilor noastre istorice dintre Nistru şi Prut. Avem în vedere atât sudul şi nordul Basarabiei, cât şi Ţinutul Herţa şi nordul Bucovinei. Totodată, Comisia Cojocaru va trebui să aibă în atenţie şi soarta sutelor de mii de basarabeni refugiaţi în interiorul României, în 1940 şi 1944.

Cartea neagră a comunismului

Cartea neagă a comunismului a fost publicată în Occident, iar referirile la Basarabia şi nordul Bucovinei sunt episodice şi mai mult decât modeste. Ele sunt încadrate fie la capitolul privind fosta URSS, fie la cel privind unul dintre cei 6 sateliţi europeni ai URSS, România postbelică. Încă în 2003 autorii Cărţii negre a comunismului s-au arătat interesaţi să includă în volumul-documentar un capitol distinct şi cât se poate de complet despre Basarabia şi nordul Bucovinei. Sperăm că sinteza viitorului Raport al Comisiei Cojocaru va satisface cel mai reuşit această necesitate.

Subiectul la care ne-am referit în acest material este prea larg pentru a fi epuizat aici şi acum. El este deopotrivă şi important. Pentru aceste motive vom reveni asupra lui.


INEDIT. Cum a fost reabilitat Partidul Comunist din Moldova în 1993 (rusă)

Ianuarie 20, 2010


INEDIT. Cum a fost reabilitat Partidul Comunist din Moldova în 1993 (română)

Ianuarie 20, 2010


CHESTIUNEA PALANCA – CONTROLUL DUNĂRII ŞI AL IEŞIRII LA MARE. DOSARELE „ROMÂNIEI SOCIALE” 2001

Decembrie 14, 2009

Un scandal care a ţinut prima pagină a presei independente de la Chişinău, în cursul verii, a fost Cazul Palanca, respectiv semnarea unui Acord prin care regimul comunist, ceda o parte din teritoriul naţional în pofida prevederilor Constituţiei (articolul 3 al Constituţiei Republicii Moldova prevede că „teritoriul Republicii Moldova este inalienabil”).

Cazul Palanca nu este nou. Planul de a ceda Ucrainei drumul strategic de lângă  Palanca a apărut încă pe vremea cabinetului Ciubuc acum mai bine de trei ani. Patru guverne s-au perindat de atunci de fiecare dată revenindu-se asupra problemei. Petru Lucinschi, Nicolae Andronic, Eugen Rusu, Nicolae Tăbăcaru, Ion Sturza, Dumitru Braghiş sunt doar câţiva dintre foştii demnitari care le-au pregătit comuniştilor terenul.

La 18 august 1999, la Kiev, Nicolae Andronic, pe atunci prim-viceprim-ministru din partea Partidului Renaşterii şi Concilierii (PRCM) în guvernul condus de Ion Sturza, negociază şi semnează un Tratat şi un protocol adiţional prin care Republica Moldova “transmite în proprietate Ucrainei sectorul de autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii Palanca, precum şi a sectorului de teren, prin care trece acesta”. Responsabilă de Acord era Comisia pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice, condusă un timp de Vadim Mişin (PCM), personaj aflat în relaţii apropiate cu Nicolae Andronic. În articolul 10 al Tratatului este stipulat că Republica Moldova transmite în proprietate veşnică Ucrainei sectorul de autostradă Odesa-Reni în regiunea localităţii Palanca (7,7 km), precum şi sectorul de teren prin care trece acesta (o suprafaţă de 18 ha). Procedural, acordul putea fi atacat şi deoarece deputaţilor nu li s-a adus la cunoştintă cuprinsul considerat secret al hărţilor şi anexelor ce cuprind hărţile şi măsurătorile geodezice. Potrivit Constituţiei, dacă un act propus spre ratificare are anexe secrete, el se deliberează într-o altfel de procedură, ceea ce nu s-a întâmplat.

Chişinăul, iniţial, nu pretindea nimic Kievului. În schimb, acesta din urmă îşi dorea foarte mult să intre în posesia porţiunii de drum de lângă Palanca pentru a controla astfel întreaga şosea Odessa-Reni. Pentru a-şi atinge scopul, ucrainenii au recurs la şantaj. Ei au ameninţat cu confiscarea proprietăţii Republicii Moldova de pe teritoriul lor. E adevărat că multe din obiectivele Moldovei de acolo ori falimentaseră, ori aveau mari datorii, dar ele nu puteau fi sechestrate decât în urma unor hotărâri judecătoreşti, iar dacă mergea pe această cale, Ucraina risca să se împotmolească într-un litigiu internaţional de uzură. Kievul a propus în final Chişinăului să preia, în schimbul teritoriului predat, câteva întreprinderi şi staţiuni balneare din Ucraina, care oricum aparţineau Moldovei, însă nici acestea nu vor trece automat în custodia Republicii Moldova, precum au promis guvernanţii. Va fi formată o comisie moldo-ucraineană care pe durata a doi ani va urma să se pronunţe asupra acestei chestiuni.

Moşia satului Palanca, însă, nu era singurul teritoriu care urma să fie înstrăinat Ucrainei. Conform hărţilor secrete, anexate tratatului moldo-ucrainean, Ucraina intra în posesia unei insule situate între cursul actual al Nistrului şi cel de până la 1948, în dreptul localităţii Crocmaz din judeţul Tighina, numit de localnici “Nistrul chior”. Insula are o însemnătate strategică deoarece controlează ambele maluri ale Nistrului. Suprafaţa acesteia este de 108 hectare, suficient pentru (eventual) instalarea unei baze militare. Mai apare şi chestiunea şenalului navigabil, similară cu situaţia apărută în negocierile României cu Ucraina privind şenalul navigabil pe braţul Chilia al Dunării.

Ucraina are intenţia de a diminua controlul României asupra gurilor Dunării prin construcţia unui nou canal de legătură între Dunăre şi Marea Neagră, canal ce va diminua exclusivitatea României în privinţa dirijării traficului naval dintre Dunăre şi Mare. Şi aşa, ne reamintim cum circulaţia la gurile Dunării a fost blocată prin misterioase accidente ale unor nave aflate sub pavilioane CSI, ani la rândul, producând prejudicii uriaşe statului român. Lucrările vor începe în acest an şi se preconizează a fi finalizate până în vara anului 2003. Băncile de investiţii din Ucraina, potrivit unor surse din presa de la Chişinău, deja au început să verse fonduri guvernului ucrainean care are, la Ministerul Transporturilor, gata elaborat planul de execuţie şi fezabilitate. Canalul va lărgi şi adânci porţiunea de vărsare a braţului Chilia în Marea Neagra în dreptul localităţii Bistroe.

La dosarul cazului Palanca se adaugă şi problema ieşirii la mare, la Giurgiuleşti, a Republicii Moldova pe care ucrainienii au rezolvat-o simplu, pe şest, mutând puţin câte puţin, din 1991 încoace, borna kilometrică a frontierei de stat a Moldovei. Dacă în 1951 Moldova deţinea un acces la Mare pe o suprafaţă de 1150 de metri, în prezent, prin procedura descrisă mai sus, Moldova rămăsese cu doar 450 de metri. Acum, Ucraina a fost de acord să mai dea înapoi 150 de metri, deci Moldova se alege cu 600 de metri, jumătate din ceea ce îi aparţinea de fapt. Este evident că nici nu se pune problema construirii unui port pe o deschidere de 600 de metri. În realitate, pentru Moldova, cea mai la îndemână utilizare a acesului la mare s-ar fi putut face prin portul Galaţi, prin intermediul unor acorduri similare celor dintre Germania şi Olanda, privitor la portul Rotterdam, care, deşi aparţine Olandei este mai degrabă un port german.

La vremea respectivă, deputaţii PPCD au protestat public şi au iniţiat un proiect parlamentar de suspendare din funcţie a lui Petru Lucinschi, care însă nu a trecut. A fost creat un Comitet al cetăţenilor satului Palanca, condus de un lider al PPCD, s-a organizat o masivă campanie de proteste. Acordul nu a mai fost ratificat. Atunci. Acum, în pofida protestelor şi manifestaţiilor oamenilor din Palanca, a protestelor PPCD şi a campaniei duse de presa independentă de la Chişinău, acordul a trecut fără probleme, comuniştii deţinând majoritatea absolută.


AFACEREA PALANCA: Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a sesizat Curtea Constituţională

Decembrie 11, 2009

către Curtea Constituţională a Republicii Moldova

SESIZARE

privind controlul constituţionalităţii Legii Nr. 348 – XV din 12.07.2001

pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat,

publicată la 27.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 086.

ONORATĂ CURTE CONSTITUŢIONALĂ,

În baza articolelor 135 alin 1 lit. a Constituţiei Republicii Moldova, art. 4 alin 1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Citește în continuare »


AFACEREA PALANCA: Iurie Leancă către Vlad Cubreacov, 03 mai 2000

Decembrie 10, 2009

imaginea şampiliei Cancelariei de Stat a Republicii Moldova aplicate pe verso:


AFACEREA PALANCA: Poziţia Ministerului Finanţelor. 22 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009


AFACEREA PALANCA: Poziţia Ministerului Securităţii Naţionale. 16 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009


AFACEREA PALANCA: Poziţia ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor. 27 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009


AFACEREA PALANCA: Poziţia ministrului Alexandru Oleinic (AMN). 13 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009


AFACEREA PALANCA: Poziţia Ministerului Justiţiei. 13 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Justiţiei a examinat proiectul Protocolului adiţional la Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat privind transmiterea în proprietate Ucrainei a sectorului de şosea auto Odesa-Reni în raionul localităţii Palanca (Republica Moldova), precum şi sectorului de pământ prin care trece acesta şi regimul lor de exploatare şi are următoarele obiecţii:

1. Potrivit art.3 al Constituţiei „teritoriul Republicii Moldova este inalienabil”. Acelaşi articol al Constituţiei dispune expres că „frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică”. Prin urmare, frontiera de stat nu poate fi modificată decât prin lege. aceasta rezultând şi din art.2 al Legii nr.108 din 17.05.1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova. Deşi, Legea nr.108 din 17.05.1994 mai prevede o posibilitate de stabilire a frontierei şi anume – prin tratat, considerăm că această posibilitate se referă doar la stabilirea nu şi la modificarea frontierelor.

2. Cât priveşte conţinutul proiectului de Protocol:

–   Textul proiectului de Protocol urma să fie pregătit în limba de stat cerinţă care este prevăzută expres în p. 2, cap. III al Metodicii încheierii, aplicării, ratificării şi denunţării tratatelor convenţiilor şi acordurilor internaţionale;

–   Întrucât prezentul Protocol cade sub incidenţa prevederilor p.3, art.6 al Legii privind modul de încheiere, aplicare, ratificare şi denunţare a (ratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, Protocolul necesită a fi ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Ministru               Ion PĂDURARU


AFACEREA PALANCA: Poziţia ministrului Victor Catan (PLDM). 15 aprilie 1999

Decembrie 10, 2009