ZĂTOACA, NU ZATOKA

Iunie 14, 2015
Zătoaca, locul de trecere a Limanului Nistrului în mare, punctul nordic extrem al fațadei basarabene la Marea Neagră.

Zătoaca, locul de trecere a Limanului Nistrului în mare, punctul nordic extrem al fațadei basarabene la Marea Neagră.

E vară. Mulți dintre basarabeni merg la Mare în Basarabia. Cei mai mulți merg în stațiunea Zătoaca. Majoritatea dintre ei însă, luându-se după ruși, folosesc forma greșită a acestui toponim, spunând Zatoka.

Denumirea veche românească (și corectă istoric) a acestei localități basarabene este ZĂTOACA. Termenul este de origine slavă (˂ zatok) și a intrat în limba română pe filieră medio-bulgară, nu ucraineană sau rusă, în Evul Mediu, mai întâi în Muntenia, răspândindu-se apoi și în Moldova.

Termenul a fost puternic românizat prin transformarea lui A în Ă (alternanță vocalică), diftongarea lui O (O ˃ OA), schimbarea genului (masculin ˃ feminin) cu primirea terminației A și deplasarea accentului (de pe O pe A din diftong).

Faptul că toponimul Zătoaca nu este de origine ucraineană sau rusă ne este confirmat de terminația A, ca marcă sau indicativ al femininului, în rusă și ucraineană acest etimon slav dând forma masculină Zatok, cu sensul de Gură sau Cot al unui râu. Terminația A (articol substantival feminin hotărât postpus) demonstrează fără putință de tăgadă caracterul românesc al toponimului Zătoaca.

Denumirea veche românească a localității Zătoaca înseamnă, în general, Gârlă îngustă între mal și o insulă, iar aici, în particular, Gârlă îngustă care unește Limanul Nistrului cu Marea Neagră, fiind atribuită inițial locului, nu localității. Românescul Zătoacă mai are sensul regional de Lac mic ce se formează pe o insulă din cauza inundațiilor şi care vara seacă, lăsând în urmă o mică adâncitură.

Unul dintre sinonimele substantivului comun Zătoacă este substantivul românesc Răstoacă, de asemenea de origine slavă, intrat pe filieră medio-bulgară. Respectiv, verbul a zătoci este sinonim cu verbul a răstoci, ceea ce înseamnă a preface un braț de Dunăre în zătoacă (răstoacă). În cazul particular al Prutului zătoacele sau ramificațiile cursului principal al râului se numesc regional Pruteț/Prutețe, iar cele ale Dunării – Dunăreț și Dunăreață/Dunărețe. În cazul particular al Nistrului Zătoacele sau brațele părăsite și băltite ale cursului fluviului se numesc Nistru chior / Nistruri chioare.

Denumirea Zătoaca este întâlnită și în alte regiuni locuite de români, atât ca toponim și horonim, cât și ca hidronim, mai cu seamă în cazul fluviului Dunărea. De exemplu, Dunărea formează brațul Zătoaca în apropierea municipiului Galați, iar în comuna Pisica (redenumită Grindu), județul Tulcea (vizavi de Reni și Giurgiulești) există gârla Zătoaca. Tot în comuna Pisica (Grindu) există Movila Zătoaca (h 9 metri) pe un grind cu același nume: grindul Zătoaca. În actuala comună Nufăru, județul Tulcea, de asemenea a existat cândva cătunul Zătoaca. În comuna Ostrovu, județul Constanța, cuvântul Zătoacă este folosit în denumirea unor mici lacuri de pe Insula Ostrovu: Zătoaca Ciulinoasă, Zătoaca Lungă, Zătoaca Lată și Zătoaca Cracii Preotesei, zisă și Zătoaca Preoteasa (20 ha, cu o adâncime, pe alocuri, de 3 metri). În comuna Oinacu, județul Giurgiu există Balta Zătoaca, formată lângă brațul Zătoaca.

Substantivul românesc comun zătoacă se declină corect, la singular și plural, astfel: Nominativ-Acuzativ – zătoacă / zătoace nearticulat și zătoaca / zătoacele articulat; Dativ-Genitiv – zătoacei (nu zatokăi) / zătoacelor și Vocativ – zătoacă! și zătoaco! / zătoacelor!

E bine de știut, ca să nu vehiculăm în continuare denumirea schimonosită fonetic a localității de pe fațada basarabeană a Mării Negre (eliminarea sunetului particular Ă, dediftongarea, substituirea lui C cu K și deplasarea accentului de pe A pe O). Limba română are pretenția de a fi respectată la ea acasă, inclusiv la Zătoaca. A spune românește Zatoka, cum s-a impus sub ocupația sovietică, este ca și cum ai spune Kirtoka în loc de Chirtoacă, Zanoga în loc de Zănoagă, Mariora în loc de Mărioara, Buliboka în loc de Bulboaca sau Sighișora și Timișora în loc de Sighișoara și Timișoara.

Deci, denumirea românească corectă a stațiunii basarabene este ZĂTOACA, nu Zatoka!

Este bine să precizăm în context că turcii, odată cu ocuparea și transformarea Cetății Albe și a împrejurimilor în raia (1476 – 1812), au purces la traducerea în turcă a majorității toponimelor românești. Astfel, turcii au  tradus Cetatea Albă prin Akkerman, iar Zătoaca prin Bugaz. La fel s-a întâmplat și cu cetatea Tighina, care, în 1538, a devenit Bender, până în 1812, chiar dacă populația românească din cele două raiale împlântate de turci a continuat să folosească curent denumirile vechi românești, neglijând traducerile în turcă. Administrația țaristă de ocupație din Basarabia a păstrat toponimia impusă de turci în raialele decupate din trupul Moldovei, acest fapt însă nu a putut șterge tradiția locală de folosire a vechii toponimii românești la care românii locului nu au renunțat niciodată (Cetatea Albă, Tighina, Zătoaca etc.) și pe care, uneori, administrația sovietică de ocupație a tolerat-o cumva, nu atât din dorința de a le face românilor o concesie ori favoare, cât din satisfacția de a o schimonosi în manieră rusească, la fel cum a procedat și cu parte semnificativă de nume de familie românești.

În general, este necesar să ne ridicăm împreună vocea pentru a cere și obține repunerea în circuitul oficial a toponimiei tradiționale românești din sudul înstrăinat al Basarabiei noastre, toponimie fie schimonosită, fie slavizată forțat în timpul ocupației sovietice și menținută abuziv până astăzi de autoritățile ucrainene în teritoriu.

S-auzim numai de bine!