MASA ROTUNDĂ ”PATRIMONIUL CULTURAL AL COMUNEI CRIHANA VECHE. CERCETARE ȘI VALORIFICARE”

Decembrie 10, 2014

Logo Rasaritul Romanesc

Masa Rotundă ”Patrimoniul cultural al comunei Crihana Veche. Cercetare și valorificare”, 5 decembrie 2014, Căminul Cultural Crihana Veche.

Crihana Veche 5 decembrie 2014

Vlad Cubreacov Crihana Veche 5 decembrie 2014

Vlad Vornic Crihana Veche 5 decembrie 2014

Ion Ciobanu Crihana Veche 5 decembrie 2014

Ion Ciobanu 1 Crihana Veche 5 decembrie 2014

Zina Sofransky Crihana Veche 5 decembrie 2014

Zina Sofransky 1 Crihana Veche 5 decembrie 2014

Zina Sofransky 2 Crihana Veche 5 decembrie 2014

Serghei Agulnicov Crihana Veche 5 decembrie 2014

Ludmila Fulea Crihana Veche 5 decembrie 2014

Crihana Veche I 5 decembrie 2014

Carolina Crihana Veche 5 decembrie 2014

Ansamblul Mocancuta Crihana Veche 5 decembrie 2014


APEL LA SOLIDARITATE. COLECTĂ DE CARTE PENTRU ROMÂNII DIN CRIHANA VECHE, CAHUL

Septembrie 5, 2014

Sigla RR cu tricolor

Asociația ”Răsăritul Românesc” din Chișinău în parteneriat cu Biblioteca publică Crihana Veche și Primăria Crihana Veche, Cahul, lansează o campanie de colectare a cărții în limba română pentru necesitățile culturale ale comunității românești de la Crihana Veche.

Facem apel la solidaritatea românilor din Țară și de pretutindeni pentru un efort de completare a fondurilor Bibliotecii publice Crihana Veche cu 36 212 exemplare de carte românească, cifră la care se ridică astăzi deficitul de carte în limba română din comună.

Comuna românească Crihana Veche, Cahul, situată pe malul stâng al Prutului, a fost atestată documentar la 16 mai 1425 și are în prezent o populație de 5400 de locuitori. Necesarul de carte în limba română este de 43 200 de exemplare, pornind de la norma biblioteconomică de 8 exemplare pe cap de locuitor.

Cu toate că în ultimii 25 de ani fondurile Bibliotecii publice Crihana Veche s-a completat continuu cu carte în limba maternă a locuitorilor, astăzi românii din această așezare basarabeană au la dispoziție doar 6 862 de exemplare de carte în limba lor maternă cu alfabet românesc. Totodată, Biblioteca publică Crihana Veche are în fondurile sale un balast sovietic constând în 5 938 de volume în limba rusă sau în limba română cu alfabet rusesc, rămase din perioada ocupației Basarabiei de către URSS.

Toate persoanele, asociațiile și instituțiile doritoare să participe la colectă cu donații de carte și reviste în limba română pentru Biblioteca publică Crihana Veche ne pot contacta la numărul de telefon 00373 79774477 sau ne pot scrie pe adresa electronică cubreacov@gmail.com.

Implică-te dacă ești român!

Donează o carte pentru consângenii tăi de la Crihana Veche!

Cu fiece carte donată clădim unitatea noastră românească!

Vlad Cubreacov, președinte al Asociației ”Răsăritul Românesc”
Maria Cudlenco, directoare a Bibliotecii publice Crihana Veche
Rodica Cucereanu, primar al comunei Crihana Veche, Cahul

Donațiile de cărți și reviste pot fi depuse la punctele de centralizare din:

BUCUREȘTI

Sediul Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina,  situat în strada Blănari nr. 23, camera 103-104, sector 3, cod poștal: 030060, telefon de contact:  021-312.27.63, fax: 021- 312.27.63.

GALAȚI

Casa de Cultură a Studenților, situată în strada Științei nr. 115, telefon de contact: 0744676941, email: ccsgalati@yahoo.com.

CHIȘINĂU

Sediul Asociației Răsăritul Românesc, situat în strada Toma Ciorbă nr. 32/1A, telefon de contact: 079774477.

Vom reveni cu noi informații privind punctele de centralizare a donațiilor de cărți și reviste din Iași, Brăila și alte orașe din Țară.

______________________

Lista persoanelor și instituțiilor care au răspuns apelului nostru și au transmis donații de carte românească pentru Biblioteca publică Crihana Veche:

1. Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM – 380 exemplare

2. Vlad Cubreacov, Chișinău – 140 exemplare

3. Eugenia Stârcea, Chișinău – 64 exemplare

4. Viorica Nagacevschi, Chișinău – 10 exemplare

5. Editura ”Gazeta”, Chișinău – 40 exemplare

6. Vitalie Dogaru, Chișinău – 67 exemplare

7. Eugenia Negru, Chișinău – 24 exemplare

8. preot Andrei Negară, Verona, Italia – 11 exemplare

9. Traian Vasilcău, Chișinău – 9 exemplare

10. Nicolae Fabian, Chișinău – 5 exemplare

11. Consiliul Unirii, Chișinău – 82 exemplare

12. Centrul de Cultură și Carte Românească, Chișinău – 475 exemplare

13. Mișcarea ”Tinerii Moldovei”, Chișinău – 42 exemplare

14. Senatorul Viorel Badea, București – 500 exemplare

15. Victor Popov, Chișinău – 122 exemplare

16. Aureliu Cornescu, Chișinău – 64 exemplare

17. Iurie Ciobanu, ONG CADMUS, Chișinău – 188 exemplare

18. Comunitatea Românilor din Strasbourg, Franța – 196 exemplare

19. Maria Harea, Chișinău – 55 exemplare

20. preot Andrei Deleu, Mitropolia Basarabiei – 136 exemplare

21. Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă” – 315 exemplare

22. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei – 25 exemplare

23. Marian Pavelescu, Timișoara – 101 exemplare

24. Asociația Pro Basarabia și Bucovina, București – 211 exemplare

25. Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu  – 112 exemplare

26. Euro Education Federation, filiala Târgu-Jiu – 109 exemplare

27. Elena Cîrlan, Asociația Équilibre Moldavie, Galați – 77 exemplare

28. Dan Ioan Mureșan, Ile-de-France, Paris, Franța – 47 exemplare

29. Editura CARTIER, Chișinău – 47 exemplare

30. Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni – 73 exemplare

31. Dumitru Ciorici, Chișinău – 4 exemplare

32. Ștefan Plugaru, Huși – 3 exemplare

33. Ștefan Secăreanu, Chișinău – 27 exemplare

34. Biblioteca Națională a Republicii Moldova – 413 exemplare

35. Valentina Caciur, Căușeni – 29 exemplare

36. Eugen Cotelea, Chișinău – 83 exemplare

37. Carolina Vizir – 53 exemplare

38. Mișcarea civică Tinerii Moldovei – 72 exemplare

Total donații la zi – 4 417 exemplare

Deficit restant – 31 795 exemplare


ACORDURI DE COLABORARE ÎNTRE COMUNELE ÎNFRĂȚITE CRIHANA VECHE ȘI SCÂNTEIEȘTI

Septembrie 4, 2014

IntelegereProtocol 1Protocol 2Protocol 3


ACORD DE ÎNFRĂȚIRE ÎNTRE COMUNELE CRIHANA VECHE ȘI MIHAIL KOGĂLNICEANU

Septembrie 3, 2014

Acord de infratire 1Acord de infratire 2


CRIHANA VECHE, PRIMA PRIMĂRIE DIN BASARABIA PARTENERĂ CU ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

August 13, 2014

Acord parteneriat Crihana Veche - ASM 1

ACORD DE COLABORARE

între Institutul Patrimoniului Cultural

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

şi primăria Crihana Veche, raionul Cahul

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, reprezentat de domnul Doctor habilitat Oleg LEVIŢKI, în calitate de director, pe de o parte,

şi

PRIMĂRIA CRIHANA VECHE, RAIONUL CAHUL, repezentată de doamna Rodica CUCEREANU, în calitate de primar, pe de altă parte,

numiţi în continuare Parteneri şi acţionând în scopul păstrării şi valorificării patrimoniului cultural, istoric, etnografic şi arheologic din raza primăriei Crihana Veche, Cahul, stabilesc următorul

ACORD DE COLABORARE.

În acest sens:

 1. Partenerii vor colabora în domeniul serviciilor consultative, elaborarea îndrumărilor de ghidaj a publicaţiilor, altor elaborări ce vor promova patrimoniul cultural al satului Crihana Veche, în particular, şi al Republicii Moldova per ansamblu.
 2. Partenerii vor emite note, rapoarte şi recomandări către instituţiile centrale şi locale de stat referitoare la situaţia şi problemele monumentelor de istorie şi arheologie din raza primăriei Crihana Veche, Cahul.
 3. Partenerii vor contribui la aducerea la cunoştinţă a lucrărilor ştiinţifice ale Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin donaţii gratuite sau contra plată a literaturii disponibile.
 4. Partenerii vor organiza şi desfăşura împreună o serie de acţiuni de interes istoric, cultural, formativ, instructiv, şcolar, studenţesc, muzeografic, ştiinţific şi de cercetare, de utilitate publică (conferinţe, seminare, simpozioane, cercetări arheologice sistematice şi de salvare, colocvii, scoli şi tabere arheologice şi etnografice de vară, cercuri de arheologie experimentală, mese rotunde, olimpiade şi alte activităţi similare), respectând graficul de acţiune convenit.
 5. Partenerii vor realiza în comun programe şi proiecte privind problemele actuale ale activităţii de ocrotire a patrimoniului istoric, arheologic şi cultural (imobil), cu accent pe acordarea de asistenţă consultativă, metodică, pe analiza, evaluarea, şi monitorizarea în acest domeniu.
 6. Partenerii le vor oferi atât profesorilor de istorie, studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior, cât şi liceenilor cu succese remarcabile la disciplina şcolară „Istoria” posibilitatea de a asista sau de a participa la lucrările de cercetări arheologice de teren şi în laboratoare organizate de Centrul de Arheologie, cât şi de alte Centre din cadrul IPC al AŞM acoperite financiar din bugetul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, din bugetul primăriei Crihana Veche, Cahul, sau din finanţări şi sponsorizări externe.
 7. Partenerii îi vor îndruma şi îi vor motiva pe tinerii elevi şi liceeni pasionaţi de istorie în alegerea profesiei şi specialităţii de arheolog.
 8. Partenerii vor deşfăşura proiecte şi programe comune, prin mijloacele pe care le au la dispoziţie, inclusiv prin atragerea de fonduri europene şi internaţionale.
 9. Partenerii se vor antrena reciproc în derularea proiectelor şi programelor naţionale/internaţionale, inclusiv transfrontaliere, de cercetare şi punere în valoare a patrimoniului cultural local şi regional.
 10. Partenerii vor colabora cu alte instituţii de stat şi private, organizaţii, asociaţii şi fundaţii din Republica Moldova şi din alte ţări, încheind parteneriate bilaterale şi multilaterale pentru atingerea scopurilor pentru care este încheiat prezentul Acord.
 11. Partenerii vor organiza şi desfăşura şi alte activităţi conexe, derivate sau determinate de scopurile pentru care este încheiat prezentul Acord.

Prezentul Acord se va aplica cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi cercetării, în domeniul administraţiei publice locale, precum şi a prevederilor documentelor europene şi internaţionale în materie culturală, ştiinţifică şi educaţională.

Prezentul Acord este încheiat astăzi, 04 iulie 2014, în limba română, în municipiul Chişinău, pe termen nelimitat, în două exemplare identice, dintre care, unul pentru Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM şi unul pentru primăria Crihana Veche, Cahul, ambele având aceeaşi valabilitate şi intrând în vigoare la momentul semnării.

Pentru IPC al AŞM                     Pentru primăria Crihana Veche, Cahul

Dr.hab. Oleg LEVIŢKI                            Rodica CUCEREANU

DIRECTOR                                                PRIMAR

Acord parteneriat Crihana Veche - ASM 2